Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 6: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 6: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów)

Wykład 6: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów)

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wykład 6: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykład 6: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów) Technologia Informacyjna Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko

 2. Ogólny Zarys Wykładu • Komputer w domu • Komputer w pracy • Szeroki zakres zastosowania komputerów w przedsiębiorstwie • Szeroki zakres zastosowania komputerów w państwie • Szeroki zakres zastosowania komputerów w szpitalach i służbie zdrowia • Zastosowanie Komputerów w Edukacji • Nauka na odległość • Telepraca • Świat elektroniczny • E-mail – Poczta Elektroniczna • E-Commerce – Handel Elektroniczny

 3. Komputer w Domu • Komputer jest narzędziem powszechnie używanym w domu i może pełnić wiele funkcji: • Komputer wyposażony w mocną kartę graficzną może służyć do gier video • Komputer może odtwarzać pliki video w formacie Dolby Digital oraz Digital Theatre Studio, a także pełnić funkcję kina domowego • Podłączając aparat cyfrowy do komputera, użytkownik może przegrywać zdjęcia na komputer z możliwością ich późniejszego przechowywania, obróbki, tworzenia albumów, przeglądania, retuszowania, itp.(ciąg dalszy na następnym slajdzie)

 4. Komputer w Domu (ciąg dalszy) • Podłączając kamerę cyfrową do komputera, użytkownik może przegrywać filmy na komputer z możliwością ich późniejszego przechowywania, przetwarzania, oglądania, tworzenia i edytowania filmów wideo za pomocą specjalnego oprogramowania, a następnie przegrania ich na dysk, urządzenie przenośne czy do Internetu, itp. • Użytkownik domowy może połączyć się z Internetem i z niego korzystać w celach komunikacyjnych za pośrednictwem czatu, komunikatorów internetowych, blogów, e-maili, a także do wyszukiwania i wymiany informacji lub do gier online

 5. Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” • Inteligentny Dom (domotyka) to system, który wyposaża budynki mieszkalne w inteligentny układ sterowania obiektem, rozrywką i systemem łączności, a także zapewnia ulepszone zarządzanie obiektem i jego bezpieczeństwo. • Wiele technik użytych w automatyzacji obiektu (takich jak systemy sterowania oświetleniem, klimatyzacją, żaluzjami antywłamaniowymi w drzwiach i oknach, systemy monitorujące, systemy bezpieczeństwa, itp.) • Dodatkowe funkcje obejmują m.in. system sterowania domową rozrywką multimedialną, system automatycznego podlewania roślin oraz karmienia zwierząt, system automatycznych scenerii dla obiadów i przyjęć oraz przyjazny dla użytkownika interfejs systemu.

 6. Komputer w Domu – Inteligentny Dom(przykłady)

 7. Komputer w Domu – „Inteligentny Dom”(ciąg dalszy) Inteligenty Dom wykonuje następujące zadania: • HVAC – Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, uwzględniając temperaturę oraz wilgotność powietrza • System sterowania oświetleniem dotyczy aspektów związanych z kontrolowaniem oświetlenia elektrycznego • Całkowite wyłączenie oświetlenia w całym domu • Automatyzacja włączenia / wyłączenia oświetlenia • Regulacja oświetlenia w pomieszczeniach w oparciu o poziom jasności otoczenia • Kategoria ta zawiera zazwyczaj system kontroli wentylatorów sufitowych oraz system odprowadzania spalin

 8. Komputer w Domu – „Inteligentny Dom”(ciąg dalszy) • System sterowania światłem dziennym dotyczy kontroli zacienienia używając elektrycznych okien i zasłon. • Ostatnie postępy dotyczą zastosowania technologii radiowej w połączeniu poszczególnych systemów sterowania z systemem centralnym w celu uniknięcia zbędnego okablowania • Dźwięk, wliczając przełączanie dźwięku oraz dystrybucję dźwięku • Przełączanie dźwięku określa wybór źródła dźwięku • Dystrybucja dźwięku pozwala na odtwarzanie dźwięku w jednym lub w kilku pomieszczeniach

 9. Komputer w Domu – „Inteligentny Dom”(ciąg dalszy) • Obraz, wliczając przełączanie obrazu i dystrybucję obrazu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu na wielu ekranach telewizyjnych • Integracja monitorowania systemu wejściowego z telefonem lub odbiornikiem telewizyjnym • Domofon – system sterowania domofonem pozwala na komunikowanie się za pomocą mikrofonu oraz głośników umieszczonych w różnych pomieszczeniach • Robotyka – system sterowania urządzeniami domowymi, używając jeśli potrzeba sygnałów świetlnych • System łączności urządzeń domowych (za pomocą WiFi, Bluetooth) z siecią sygnałów świetlnych oraz pomiędzy innymi urządzeniami domowymi

 10. Komputer w Domu – „Inteligentny Dom”(przykłady)

 11. Komputer w Pracy • Wpływ komputera na życie prywatne i społeczeństwo zmienia się z interesujących pytań teoretycznych w kierunku wielu intrygujących kwestii praktycznych. • Szeroki zakres zastosowania komputerów wymaga szybkiego dostępu do ogromnej ilości danych • Skomputeryzowany system kasowy w supermarkecie musi na bieżąco kontrolować linię produktów w sklepie • System rezerwacji linii lotniczych, przyporządkowujący pasażerom poszczególne przeloty o konkretnych datach, jest używany równocześnie w wielu lokalizacjach(ciąg dalszy na następnym slajdzie)

 12. Komputery w Pracy (ciąg dalszy) • Komputery w bibliotekach przechowują miliony pozycji i oferują dostęp do wielu cytatów z setek publikacji • System przeprowadzania transakcji w bankach i domach maklerskich przechowuje księgi rachunkowe kont generujących międzynarodowy przepływ kapitału • Wyszukiwarki WWW skanują tysiące stron internetowych, aby prawie natychmiast znaleźć odpowiedzi na zapytania • Tysiące małych firm i organizacji wykorzystuje bazy danych, aby kontrolować różnorodne informacje dotyczące stanu zapasów i personelu, sekwencji Cyfrowej Sieci Architektonicznej czy szczątków ceramicznych wyrobówgarncarskich z wykopalisk archeologicznych

 13. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie • Biznes Elektroniczny, lub E-Biznes można zasadniczo zdefiniować jako każdy proces w przedsiębiorstwie polegający na zautomatyzowanym systemie przetwarzania informacji. • Jest to wykonywane zazwyczaj za pomocą technologii wykorzystujących Internet • Różne metody biznesu elektronicznego umożliwiają firmom: • Połączenie ich wewnętrznego i zewnętrznego systemu przetwarzania danych w sposób bardziej wydajny i elastyczny • Bliską współpracę z dostawcami oraz partnerami • Lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów

 14. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy)

 15. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy) • System zarządzania przedsiębiorstwem jest systemem, który polega na wykonywaniu lub zarządzaniu operacjami przedsiębiorstwa poprzez środki technologii komputerowej. • Online shopping to proces, poprzez który konsumenci nabywają produkty lub usługi za pośrednictwem Internetu. • Sklep internetowy przywołuje analogię kupowania produktów lub usług w tradycyjnym sklepie lub centrum handlowym

 16. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Bankowość Internetowa • Bankowość Internetowa to termin określający wykonywanie transakcji, płatności itp. za pośrednictwem Internetu poprzez zabezpieczoną stronę internetową banku, spółdzielczej kasy pożyczkowej czy oszczędnościowej kasy mieszkaniowej. • Umożliwia klientom wykonywanie operacji bankowych poza godzinami otwarcia placówki z każdego miejsca z dostępem do Internetu • W większości przypadków klient używa przeglądarki internetowej oraz standardowego połączenia z Internetem • Proces ten zazwyczaj nie wymaga specjalnego oprogramowania lub dodatkowego sprzętu.

 17. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Przykład Bankowości Internetowej

 18. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Mobile Banking • Mobile Banking (bankowość mobilna, M-Banking) to polega na sprawdzaniu stanu konta, wykonywaniu przelewów, płatności, itp. za pomocą telefonu komórkowego. • Obecnie użytkownicy korzystają z tej usługi poprzez SMS, Mobilny Internet, a czasami poprzez specjalne oprogramowanie

 19. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych • System rezerwacji linii lotniczych to skomputeryzowany system, który udostępnia we wszystkich swoich oddziałach aktualne dane dotyczące lotów, ułatwiając proces rezerwacji i sprzedaży biletów • System zaprojektowany przez linie lotnicze przekazano w celu zmodernizowania wyspecjalizowanym firmom zajmującym się Systemami Globalnej Dystrybucji. Obecnie istnieje wiele systemów dostępnych za pośrednictwem bramek internetowych, które umożliwiają rezerwację hotelu, wypożyczenie samochodu czy zakup biletów lotniczych • Główne systemy: Amadeusz, SABRE, Galileo i Worldspan firmy Travelport.

 20. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych(przykład)

 21. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie • Państwowe Archiwa Notarialne to system komputerowych baz danych, który gromadzi dane, takie jak spis ludności czy numery rejestracyjne pojazdów • Główną zaletą systemu jest szybki dostęp do informacji • Użytkownik wysyła zapytanie do bazy poprzez narzędzia systemu, a system wysyła wyniki • System tego typu jest bardzo przydatny podczas operowania ogromną ilością danych

 22. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie - Głosowanie Elektroniczne • Głosowanie elektroniczne (e-voting) obejmuje kilka rodzajów głosowania używając elektronicznych metod oddawania i liczenia głosów. • Technologia głosowania elektronicznego wykorzystuje karty perforowane, system głosowania za pomocą skanerów optycznych i wyspecjalizowane kioski wyborcze. • Technologia ta wykorzystuje także przesyłanie oddanych głosów za pomocą telefonów, prywatnych sieci komputerowych lub Internetu • Technologia głosowania elektronicznego może przyspieszyć liczenie głosów i ułatwić możliwość głosowania osobom niepełnosprawnym.

 23. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów W Państwie - Przykład Głosowania Elektronicznego

 24. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia • Elektroniczny rejestr pacjentów to elektroniczny zbiór informacji na temat poszczególnych pacjentów. • System elektronicznej rejestracji pacjentów to mechanizm elektronicznego tworzenia, wykorzystywania, przechowywania i wyszukiwania danych na temat każdego pacjenta • System kontroli ambulansów umożliwia lokalizowanie i wysyłanie ambulansów do określonych miejsc.

 25. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaSystem Kontroli Ambulansów • Cele Systemu Kontroli Ambulansów: • Wprowadzenie oraz używanie wspólnego systemu wysyłania ambulansów we właściwe miejsca docelowe • Wyświetlanie w sposób nieustanny, uporządkowany i jednoznaczny statusu źródeł kluczowych • Upewnienie się z potwierdzonych źródeł o odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia • Rejestrowanie historii rozmów i wysyłania ambulansów • Drukowanie raportów dotyczących statystyki odpowiedzi na zgłoszenia, itp. • Umożliwienie różnorodnych sposobów wyświetlania tych samych danych w systemach sieciowych • Długoterminowe przechowywanie rejestrów archiwalnych w centralnej bazie danych

 26. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaPrzykłady

 27. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaWyposażenie Komputerowe • Wyposażenie komputerowe jest szeroko wykorzystywane w diagnozowaniu i wykonywaniu badań zapobiegawczych. • Tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie dokładnych obrazów tomograficznych danego obiektu. • Ultradźwiękowy Aparat Diagnostyczny służy do obrazowania organów ciała za pomocą fal ultradźwiękowych. • Technologia Aparatów Rentgenowskich. Technologia Prześwietlenia Promieniami Rentgenowskimi pozwala tworzyć zdjęcia z możliwością ich późniejszego przetwarzania, powtórnego wywołania oraz archiwizowania, w celu porównania z innymi zdjęciami pacjenta.

 28. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaPrzykłady

 29. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaRobotyka Chirurgiczna • Robotyka chirurgiczna polega na wykorzystaniu robotów do przeprowadzania operacji • Głównymi zaletami robotyki chirurgicznej są precyzja i miniaturyzacja. • Atutem jest także sposób przeprowadzania operacji oraz trójwymiarowe powiększenie. • Takie wyposażenie umożliwia chirurgowi wykorzystanie medycznych i technicznych możliwości oraz operowanie poprzez bardzo małe nacięcia.

 30. Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie ZdrowiaPrzykłady

 31. Wykorzystanie Komputerów w Edukacji • System rejestracji studentów to elektroniczny system, w którym przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące rejestracji studentów • System ten znacznie skrócił czas trwania procedury rejestracyjnej. • System tworzenia rozkładu zajęć to komputerowy system automatycznego tworzenia rozkładu zajęć. • Dzięki wyszukiwarkom internetowym student może znaleźć wiele informacji potrzebnych do odrabiania prac domowych.

 32. Wykorzystanie Komputerów w EdukacjiSzkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej • Szkolenie z wykorzystaniem techniki komputerowej (CTB) polega na nauczaniu z zakresu określonej dziedziny przy użyciu techniki komputerowej. • System szkolenia CTB może być skuteczny szczególnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania z konkretnej dziedziny. Podczas szkolenia studenci uczą się w sposób praktyczny korzystać z programów. • Szkolenia CTB oferują wiele użytkowych programów komputerowych.(ciąg dalszy na następnym slajdzie)

 33. Wykorzystanie Komputerów w EdukacjiSzkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej(ciąg dalszy) • Wzrost potęgi komputerów, szczególnie upowszechnienie komputerów z napędem CD-ROM, sprawia, iż CBT to opłacalna opcja zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych. • Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Internetowej (WBT) jest odmianą szkolenia CTB. • WBT jest przeprowadzane za pomocą Internetu, używając przeglądarki internetowej. • Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Internetowej wykorzystuje najczęściej metody interaktywne, takie jak elektroniczne tablice ogłoszeniowe, czaty, komunikatory internetowe, wideokonferencje, fora dyskusyjne.

 34. Wykorzystanie Komputerów w EdukacjiD-Learning • D-Learning, czyli uczenie się na odległość, to dziedzina edukacji charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia, którzy komunikują za pośrednictwem rozwiązań technologicznych. • Dzięki rozwiązaniom technologicznym nauczyciele i studenci komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym, wymieniając się materiałami drukowanymi bądź elektronicznymi. • Kursy uczenia się na odległość wymagają fizycznej obecności w czasie rzeczywistym z wielu powodów, wliczając zdawanie egzaminów, i zalicza się je do kursów łączonych lub mieszanych.

 35. Wykorzystanie Komputerów w EdukacjiD-Learning(ciąg dalszy) • Rodzaje przeprowadzania kursów D-Learning: • Regularna korespondencja • Synchroniczne i asynchroniczne korzystanie z Internetu • Programy telewizyjne oraz audycje radiowe • Dane na nośnikach CD • M-Learning, czyli mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnych, bezprzewodowych urządzeń, takich jak laptopy, palmtopy, smartfony.

 36. Wykorzystanie Komputerów w EdukacjiD-Learning(Przykłady)

 37. Telepraca • Telepraca to forma płatnej pracy, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki nie w placówce firmy, lecz w innym miejscu, najczęściej w domu. • Organizacje, które odniosły olbrzymi sukces w dziedzinie telepracy, zmierzają do jej integracji w ramach prawa, finansów, administracji i zasobów ludzkich. • Telepraca pozwala zaoszczędzić miliony, zminimalizować zapracowany tryb życia pracowników oraz zredukować stres związany z pracą. • Bezpośrednie efekty telepracy można łatwo dostrzec: pracownicy oszczędzają czas i wysiłek związany z dojazdem do miejsca pracy; firma ponosi dodatkowe koszty związane z łącznością i informatyką, ale jednocześnie zaoszczędza nie płacąc za wynajem biura oraz zyskuje na większej produktywności.

 38. Telepraca (ciąg dalszy) • Takie wirtualne biura redukują ogólne koszty za wynajem, minimalizują potrzebę przestrzeni, zmniejszają fluktuację kadr oraz zwiększają produktywność. • Telepracę ułatwiają takie narzędzia, jak prywatne sieci wirtualne, wideokonferencje oraz VoIP. • Telepraca posiada kilka wad: • Pracownicy są oddzieleni od siebie duża odległością, poświęcają mniej czasu na rozmowę, przez co ograniczają kontakty międzyludzkie. • Brak kontaktu międzyludzkiego oraz zredukowana efektywność koordynacji grupy są wynikiem mniejszego nacisku na pracę zespołową.

 39. Telepraca - Przykłady

 40. Świat Elektroniczny - E-Mail • E-mail, to system tworzenia, wysyłania, przechowywania oraz otrzymywania wiadomości za pomocą elektronicznych systemów komunikacyjnych. • Termin E-mail dotyczy zarówno systemu przesyłania wiadomości poprzez Internet wykorzystując protokół SMTP, jak i systemu intranet, którego użytkownicy mogą wysyłać pomiędzy sobą wiadomości. • E-mail oparty o wykorzystanie sieci LAN to nowopowstała forma używana w biznesie • Pozwala użytkownikowi biznesowemu ściągać pocztę w trybie offline • Zapewnia użytkownikowi biznesowemu kilka profili i adresów e-mailowych za pomocą tylko jednego połączenia

 41. Świat Elektroniczny - E-Mail (przykład)

 42. Świat Elektroniczny - E-Commerce • Handel elektroniczny, znany jako E-Commerce, polega na kupowaniu i sprzedawaniu produktów i usług za pomocą systemów elektronicznych, takich jak Internet lub inne sieci komputerowe. • Zakres handlu elektronicznego zwiększył się gwałtownie od momentu powstania Internetu. • Wiele rodzajów handlu wykorzystuje drogę elektroniczną, wliczając transfer pieniędzy elektronicznych, zarządzanie siecią sprzedaży, marketing internetowy, przeprowadzanie transakcji on-line, elektorniczną wymianę danych, zautomatyzowany system zarządzania zasobami oraz zautomatyzowany system gromadzenia danych.

 43. Świat Elektroniczny - E-Commerce(ciąg dalszy) • Nowoczesny handel elektroniczny wykorzystuje Internet przynajmniej w niewielkim stopniu podczas transakcji, jednakże obejmuje on większy zakres technologiczny, wliczając e-maile. • Niewielki procent handlu elektronicznego wykonywany jest w całości elektronicznie, szczególnie w handlu przedmiotami “wirtualnymi”, takimi jak płatny dostęp do danych na stronie internetowej. • Handel elektroniczny jest generalnie uważany jako aspekt handlowy e-biznesu.

 44. Świat Elektroniczny - E-Commerce(ciąg dalszy) • Zapłata. Klienci online używają zazwyczaj swoich kart kredytowych do wykonywania płatności. Jednak istnieją systemy, które umożliwiają tworzenie kont oraz wykonywanie płatności alternatywnymi metodami, takimi jak: • Karta debetowa • Różne rodzaje pieniędzy elektronicznych • Płatność przy odbiorze • Przedpłata • Przekaz pocztowy • PayPal • Google Checkout • Płatność poprzez SMS • Kupony prezentowe • Stałe zlecenie płatnicze w niektórych krajach

 45. Świat Elektroniczny - E-Commerce(ciąg dalszy) • Dostawa produktu. Po zaksięgowaniu płatności, produkty lub usługi mogą zostać dostarczone na następujące sposoby: • Ściąganie/Download: ta metoda używana jest najczęściej przy cyfrowych produktach multimedialnych, takich jak oprogramowanie, muzyka, filmy, obrazy. • Przesyłka: produkt jest wysyłany na adres klienta. • Realizacja dużego zamówienia bez pośrednika: Zamówienie jest składane u producenta lub dystrybutora, który wysyła produkty bezpośrednio do klienta. Pominięcie pośrednika w transakcji pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze oraz przestrzeń. • Odbiór osobisty: Klient składa zamówienie on-line, znajduje lokalny sklep za pomocą wyszukiwarki i odbiera produkt w najbliższym punkcie sprzedaży.

 46. Świat Elektroniczny - E-Commerce(ciąg dalszy) • Sklepy internetowe opisują swoje produkty za pomocą tekstu, zdjęć, plików multimedialnych, podczas gdy w tradycyjnych sklepach produkt i opakowanie producenta można przetestować (wliczając jazdę testową, przymiarkę lub sprawdzenie pod innym względem). • Jedną z zalet kupowania online jest możliwość szybkiego wyszukania ofert sprzedaży różnych sprzedawców poprzez niektóre lokalne Wyszukiwarki, które pomagają zlokalizować produkty w pobliskich sklepach. Wyszukiwarki i serwisy porównujące ceny produktów mogą służyć do znalezienia sprzedawców konkretnych produktów bądź usług.

 47. Świat Elektroniczny - E-Commerce(ciąg dalszy) • Poufność danych osobowych jest ważnym aspektem dla niektórych klientów. • Różne jurysdykcje podlegają różnym przepisom dotyczącym prywatności konsumenckiej oraz posiadają różne stopnie ich egzekwowania. • Wielu klientów chce uniknąć spamu i działań telemarketingowych, co może być wynikiem udostępnienia danych personalnych internetowemu sprzedawcy. • W odpowiedzi na ten problem wielu sprzedawców zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji o kliencie dla tych celów lub usuwa ich dane z bazy.

 48. Bibliografia • European Computer Driven Licence, Syllabus version 4.0, 2006. • Lecture Notes. Fundamentals of Informatics (e-version) by Anatoly Sachenko - http://www.roz6.polsl.pl/asachenko/sutaa.html • William Stallings. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance (6th edition). Prentice Hall , 2002, 750 p. • Tucker (Editor-in-Chief), R. Cupper, F.P. Deek, and R. Noonan (Editorial advisors), Computer Science Handbook, Second edition, CRC Press, 2004, 2752 p. • J. Glenn Brookshear. Computer science an overview, Sixth edition, Addison Wesley, 2001, 688 p. • Brookshear J.G.: Informatyka w ogólnym zarysie, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2003.