Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3 havo 4 water, §2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
3 havo 4 water, §2

3 havo 4 water, §2

382 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3 havo 4 water, §2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3 havo4 water, §2

 2. Mozambique: soms te veel

 3. India: vaak te weinig

 4. De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze zoet water naar het land brengt. A B

 5. De blauwe planeet: alles stroomt Hoe vormt de lange kringloop het landschap? Water en ijs zorgen voor erosie (afbraak) en sedimentatie (opbouw). A B

 6. Alles stroomt: water op zoek naar een balans Aanvoer: - neerslag - rivieren - grondwater Afvoer: - verdamping - uitstroom naar elders Aanvoer - afvoer = waterbalans Nuttige neerslag = neerslag - verdamping

 7. Opslag van water A Als bodemwater of als grondwater Wat is het verschil?

 8. Opslag van water B In een aquifer

 9. Ondergrondse spaarpot in Midwesten VS Hoe ontstaan deze groene cirkels in het landschap? Hoe is deze aquifer ontstaan?

 10. Water: vernieuwbaar of niet? Vernieuwbaar gebruik > duurzaam waterbeheer Niet vernieuwbaar gebruik > niet duurzaam

 11. Waarom is hier geen sprake van duurzaam waterbeheer? Men verbruikt meer water dan er wordt aangevuld.

 12. Soms te veel

 13. Oorzaken overstroming rivier - natuurlijke oorzaken - menselijke oorzaken

 14. Waar hoort wat thuis? Waar hoort wat thuis?

 15. Daar hoort het thuis

 16. Wat versta je onder het regiem van en rivier?Hoe zie je aan het regiem welke soort rivier het is?

 17. Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem A is een …rivier omdat… A B is een …rivier omdat… B C is een …rivier omdat… C

 18. Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem A is een regenrivier omdat hij laag staat in de zomer door de hoge verdamping. A B is een gemengde rivier omdat het regiem vrij gelijkmatig is. B C is een smeltwaterrivier omdat er in de vroege zomer veel smeltwater wordt afgevoerd. C

 19. Bedreigde kust: Bangladesh laagland estuarium tropische wervelstorm springtij baaivormige kustlijn ondiepe randzee

 20. Kies: Een Bengaalse boer hoeft geen dijken omdat: A Dat erg veel werk is. B Het te veel kostbare grond kost. C De rivieren dan geen vruchtbaar slib kunnen afzetten. D Bij een doorbraak de gevolgen erger zijn. Juist: C en D

 21. Vaak te weinig Vaak te weinig

 22. Probleem: er is voldoende zoet water op aarde, maar… valt niet in het groeiseizoen valt in korte tijd valt in dunbevolkte gebieden

 23. Waterstress neemt toe door… snelle groei bevolking vooral in arme landen snelle urbanisatie stijgende welvaart

 24. Maar waterstress is niet overal gelijk geen probleem grote problemen in komende periode nog geen probleem problemen nemen toe

 25. Armen betalen hoogste prijs voor water in de steden Waarom? Redeneer in 4 stappen:1 vooral in arme landen groeien steden snel >2 vraag naar schoon water stijgt terwijl vervuiling van (grond)water toeneemt >3 aanvoer van water nodig > prijs stijgt >4 arme mensen zijn de eerste slachtoffers

 26. Te weinig Hoe lossen we dat op? 1 water vasthouden 2 water sparen

 27. Oplossing 1: water vasthouden Bijvoorbeeld bouwen van stuwdammen

 28. Voor- en nadelen van een grote stuwdam als de Drieklovendam

 29. Kleinschalige irrigatie in Senegal. Hoe werkt dat? Leg dat in drie stappen uit. • boer put water • water wordt in bak uitgegoten • vanuit bak gaat water naar akkertje Noem drie voordelen van kleinschalige irrigatie boven de bouw van stuwdammen.

 30. Irrigatie aan de rand van het Tsjaadmeer Irrigatie leidt hier tot verzilting. Noem twee aanwijzingen. Eén zie je op de foto. • Bij bekkenirrigatie verdampt veel water. • Tsjaad heeft een droog en heet klimaat met een hoge verdamping.

 31. Oplossing 2: water sparen duurzaam met water omgaan!

 32. Waarom is de GWS juist bij geulirrigatie zo sterk gestegen? Door de geulirrigatie wordt heel veel water in de grond gebracht.

 33. Druppelirrigatie in de Negev-woestijn in Israël. Noem twee voordelen van deze manier van irrigeren. minder water nodig minder verzilting

 34. Op welke twee manieren wordt hier water gespaard? toepassen druppelirrigatie zuiveren van afvalwater