Download
ikt forum stiftende generalforsamling 29 september 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKT Forum Stiftende generalforsamling 29. september 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKT Forum Stiftende generalforsamling 29. september 2005

IKT Forum Stiftende generalforsamling 29. september 2005

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IKT Forum Stiftende generalforsamling 29. september 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IKT ForumStiftende generalforsamling29. september 2005

 2. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Motivation og baggrund for dannelsen af IKT Forum v/ Grimur Lund 3. Gennemgang af forslag til vedtægter v/ dirigenten 4. Beslutning om stiftelsen af foreningen 5. Forslag til budget, kontingent og handlingsplan for perioden frem til første ordinære generalforsamling v/ Grimur Lund 6. Forslag til bestyrelse frem til første ordinære generalforsamling v/ dirigenten 7. Forslag til revisor frem til første ordinære generalforsamling 8. Eventuelt

 3. IKT Erhvervet i Nordjylland Hvorfor IKT Forum ?

 4. Betragtninger… • IKT erhvervet i regionen har klaret sig godt og måske bedre end forventet de seneste 2-3 år • Position uændret gennem de sidste år • Måske acceptabelt men vi kan meget bedre! • En af få regioner hvor IKT erhvervet er styrket i 2003 til 2004 (dog kun marginalt) • IKT erhvervet er vigtigt for fremtidig erhvervsudvikling i regionen • Universitetet er Nordjyllands største erhvervsmæssige ”aktive” • En forpligtelse at udnytte universitetets styrke og muligheder

 5. …Betragtninger • Den erhvervspolitiske fokus er vigende • Større fokus for 5 år siden hvor Nordjylland blev profileret som den førende region indenfor IKT • Stor fokus på ”oplevelsesøkonomi” samt traditionelle erhverv • Farligt hvis vi taber fokus på højteknologi • IKT er ”mobilt” erhverv • Vi er både i global, national og regional konkurrence • IKT erhvervet skal ”igen” være synligt • Kom frem med succes historier • Vende den negative omtale af regionen – den gavner ingen!

 6. Hvorfor er IKT erhvervet vigtigt? • Et erhverv med ”sikker” fremtid • Investeringer i IKT vil fortsætte på samme niveau med stigende tendens • Indenfor de sidste 10 år en andel beskæftigede indenfor IKT erhverv steget med 50% i NJA og 60% i AAK • Gode muligheder for at denne vækst kan fortsætte • Lønsum for et IKT job er ca. 25% højere end for gennemsnitligt job i et ”andet” erhverv • Anvender tværfaglig viden • Ved at indbygge viden i IT løsninger mangedobles markedsværdien samt øger mulighed for salg / eksport • Regionens største styrkeposition!

 7. Beskæftigelse i IT-erhverv som andel af fuldtidsbeskæftigede i den private sektor

 8. Beskæftigelse i IT-erhverv som andel af samlet beskæftigede i den private sektor Sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder

 9. IKT beskæftigelse fordelt på brancher

 10. Lønsummen i IT-erhverv som % af lønsummen i den private sektor

 11. Struktur • IKT erhvervet i Nordjylland er relativt fragmenteret og består primært af mellemstore og mindre aktører • Få ”lokomotiver”= > samarbejde / netværk vigtigt for at skabe nødvendig styrke • Ønske om større samarbejde imellem regionens IKT erhvervet og den offentlige sektor henholdsvis de førende private virksomheder • IKT erhvervet i Nordjylland savner en bred paraplyorganisation som kan arbejde for hele IKT erhvervet – uanset størrelse • Derfor behøver vi IKT Forum • Er dannet i andre regioner med positiv virkning

 12. IKT Forum, Formål • IKT Forum er en fælles organisation for IKT branchen, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor, der har udgangspunkt i Norddanmark • IKT Forum vil styrker samarbejdet mellem IKT aktørerne i Norddanmark • IKT Forum vil synliggøre de kompetencer, produkter og services som tilsammen udgør det regionale IKT kraftcenter • IKT Forum vil arbejder for at videreudvikle IKT erhvervets rammebetingelser for forretningsskabelse • IKT Forum arbejder for national indflydelse gennem samarbejde med andre organisationer, virksomheder og institutioner • Er kommet godt i gang med god opbakning fra erhvervet og organisationer

 13. Muligheder • At udnytte det potentiale som AAU giver regionen • Måske Danmarks bedste og største uddannelsesinstitution indenfor IKT • AAU ligger på en flot 2. plads når det gælder tiltrækning af FoU midler • Styrke iværksætterkultur • Hvordan får vi flere kandidater til at starte egen virksomhed ? • Inddrage de regionale IKT virksomheder i AAU EU projekter / udviklingsprojekter • Skaber netværk og formidler kompetencer • Yderligere styrkelse af samarbejdsrelationer med erhvervslivet • Opsøge kontakt med de mindre virksomheder • Skabe stærkere erhvervsliv som dermed kan overtage flere kandidater

 14. Muligheder • Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) • Et strategisk samarbejde med den offentlige sektor er vigtigt – udgør et stort forretningspotentiale • Ringe tradition for OPP i regionen • Samspil med den offentlige sektor vigtigt for IKT erhverve- især i modgangstider hvor de offentlige investeringer ofte fastholdes og kan opretholde nødvendig aktivitet og indtjening • Systemeksport (Kommercialisere viden) • Offentlige: Kommer med viden, pilotprojekt • Private: Kommer med teknologi, afsætning, mv. • Muligheder: • Sundhed, Turisme, Miljø, Borgerbetjening, m.v. • Strukturreform

 15. Muligheder • Udnytte IKT kompetencer i samspil med andre erhverv • Oplevelsesindustri (turisme) • Mobile services, Internet, m.v. • Fødevarer • Sporbarhed, Logistik • Sundhed • Individuel pleje, selvbetjening • Offentlig forvaltning • Diverse ”niche” løsninger • ”Traditionel” industri • Innovative løsninger, Højteknologi

 16. IKT ForumBudget, kontingent, handlingsplan

 17. Budget Udgifter per år fra 2006 Sekretariatsbistand 400.000 kr. Elektronisk infrastruktur 50.000 kr. Torsdagsmøder 20.000 kr. (10 møder om året) Virksomhedsbesøg 20.000 kr. (4 møder om året) Event 20.000 kr. (1 per år) Markedsføring 40.000 kr. I alt 550.000 kr. Finansiering Medlemskontingent     287.500 kr. (Vi har ca. 100K i kontingent) NIF 300.000 kr. Ialt                                    587.000 kr.

 18. Kontingent Virksomhed med: 2-6 ansatte: 1.000 kr 7-14 ansatte: 2.500 kr 15 ansatte og derover: 5.000 kr Personligt medlemskab: 500 kr Alle har råd til at være med, selv om de også er med i andre foreninger !

 19. Forslag til bestyrelse Lone Smetana, AM Production Bettina Egerland, Conscius Steen Sodemann, KMD Grimur Lund, Logimatic Tina Kristensen, TK Systemtest Carsten Henriksen, Spar Nord Niels Maarbjerg Olesen, AAU Karl Otto Nicholajsen, Aalborg Erhvervsråd Kim Houlberg, Aalborg Kommune Svend Tøfting, ITS Danmark Tina Archard Heide, Nordjyllands Amt

 20. Forslag til revisor XXXXXX?????

 21. Hovedaktiviteter • Torsdagsmøder • Den sidste torsdag i hver måned undtaget DEC og JUL • Besøg hos IKT virksomheder • Forretningsdannelse / Inspiration • Netværksdannelse (prioriteres højere i fremtiden) • Temadage • Gå dybere ned i et emne / tema end på torsdagsmøder • Ekstern foredragsholder • Fokusnetværk • Selvstyrende netværk indenfor forskellige temaer • Open Source, .NET, Java, Projektledelse, Salg, Produkter, Brugergrænseflader, Entertainment, etc. • Vi savner ildsjæle !

 22. Hovedaktiviteter • Statistikker • Fremskaffe og evt. udarbejde relevante statistikker • Hvordan står IKT branchen • Samarbejdspartnere / Netværk • Deltage i regionale og nationale netværk for at få indflydelse og synliggøre IKT erhvervet i Nordjylland • ITB, ITEK, Vækstfora, Erhvervsråd, m.v. • Kompetenceafdækning • Udarbejde elektronisk katalog for ”alle” IKT virksomheder i regionen • Kompetencer, forretningsfokus,

 23. Arrangementer i 2005 / 2006 • September • Årsmøde / stiftende generalforsamling • Oktober • Fælles arrangement med CITA den 31 OKT • Netværksdannelse mellem kommunale IT chefer og IKT erhvervet • Indbydelse er på vej ! • November • Torsdagsmøde hos KMD, 24 NOV