Download
generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling

Generalforsamling

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014

 2. Dagsorden Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent Godkjenning av dagsorden Godkjenning av semesterberetning høst 2013 Gjennomgang av semesterplan vår 2014 Godkjenning av regnskap høst 2013 Gjennomgang av budsjett vår 2014 Gjennomgang og godkjenning av vedtektsendringer Valg av nytt styre Eventuelt

 3. Semesterberetning • Spillkveld • Las Vegas Vors • Etter-Midtveis fest • Hyttetur • Eksamensverksted

 4. Semesterplan Vår 2014

 5. Regnskap Høst 2013

 6. Budsjett Vår 2014

 7. Forslag til vedtektsendringer Generalforsamling Vår 2014 Menageriet

 8. Formålet til Menageriet som forening

 9. Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

 10. Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

 11. Besetning av verv

 12. Besetning av verv

 13. Besetning av verv Heretter omtales nåværende § 4.4 (Styrets verv) som § 4.5, med tanke på paragrafen som er lagt til over.

 14. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 15. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 16. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 17. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 18. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 19. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 20. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 21. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 22. Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv):

 23. Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv):

 24. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 25. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 26. Manesjen:

 27. Avgjørelser:

 28. Styremøter ( §5 ):

 29. Styremøter ( §5 ):

 30. Signaturrett:

 31. Medlemskontigent:

 32. Valg