Download
generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling

Generalforsamling

82 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvalpsund Kraftvarmeværk A.M.B.A Generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2007

 2. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 3. Valg af dirigent • Bestyrelsen foreslår Jørgen Pedersen. • Valg af stemmetællere

 4. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 5. Beretning om det forløbne regnskabsår • Samarbejdsaftale med Gedsted Fjernvarmeværk • Tommi Østergaard forestår den daglige drift og regnskabsførelse • Driftsoptimering • Fremløbstemperatur • Termografisk fotografering af ledningsnettet • Røggasveksler installeret • Fastlåsning af gaspris og dollarkurs

 6. Beretning om det forløbne regnskabsår • Motorrenovering gennemført • Vi er ikke nødlidende ifølge Energiministeriet og fik derfor intet tilskud! • Halmfyr – Biogas – Solvarme – Elpaneler. Der er mange muligheder i spil – men meget afhænger af energipolitiske beslutninger i Folketinget.

 7. Beretning om det forløbne regnskabsår • Lokalplaner • Tilslutningspligt • Sidste afdrag på lån i Kommunekredit maj 2018 • Sandsynlig fast afgift på sigt vil være ca. 2.500 – 3.000 kr./år • kWh-prisen på niveau med lignende værker

 8. Beretning om det forløbne regnskabsår • Vellykket åbent hus arrangement • TAK for opbakningen • Brug os! • Kontakt Tommi vedr. din installation • Brug varmen, når den alligevel er der

 9. Beretning om det forløbne regnskabsår Hvad koster 1 kWh strøm? Hvad koster 1 kWh fjernvarme ?62,5 øre + moms I alt 78,12 øre

 10. Beretning om det forløbne regnskabsår • Udmeldelser • Status er 9 udmeldte • Korrekt beløb er udregnet og de udmeldte har fået refunderet det for meget indbetalte beløb • Om der skal svares moms af udtrædelsesbeløbet eller ej er udgiftsneutral for værket • Andel til motorrenoveringen indgår IKKE i udtrædelsesbeløbet!

 11. Beretning om det forløbne regnskabsår • Undskyld, vi ikke har informeret jer noget mere. • Kig på www.hvalpsund-by.dk • Tak for arbejdsroen! • Bestyrelsen vil fortsat arbejde for udvikling og ikke afvikling af værket!

 12. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 13. Reviderede årsrapport til godkendelse • Ved revisor Ove Nørskov (Afbud pga. sygdom) • Budget for indeværende driftsår.

 14. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 15. Forslag fra bestyrelsen – fremlæggelse af investeringsplan • Hensættelser • Motorstyring – investering på ca. 500.000,00 • Evt. halm/pillefyr • Biogas • Solvarme • Elpaneler

 16. Spørgsmål til bestyrelsen • Bestyrelsen har modtaget 17 spørgsmål fra Winnie Ebbesen

 17. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Investeringsplaner • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 18. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er • Jacob Rasmussen • Lars Andresen • Mads Nielsen

 19. 8. Valg af suppleanter På valg er • Bengt Thorup • Niels Svendsen

 20. 10. Valg af revisor • Bestyrelsen foreslår genvalg til Deloitte, Ove Nørskov og Jørn B Andersen

 21. Dagsorden • Valg af dirigent og stemmetællere • Beretning om det forløbne regnskabsår • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse • Budget for indeværende driftsår fremlægges • Investeringsplaner • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af to suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt