Download
generalforsamling 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Generalforsamling 2008 • Valg af dirigent • Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, samt lidt om fremtidige planer. v/ Formand Peter Hansen. • Fremlæggelse af regnskab. v/ Steen Wacher • Indkomne forslag (Ingen) • Valg af bestyrelse (på valgAndreas Manthorpe, Tage Hansen, Mogens Klyver, Flemming Rasmussen og Steen Wacher) • Valg af revisorer (Ove Elvin Jensen og Gunner Nielsen) • Indslag fra vores medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund, Hans Christian Fuglsang • Evt • Årets buk • Uddeling af Pokaler. v/ Tage Hansen

  2. Hvilke aktiviteter har vi haft i år, og hvor mange af vores medlemmer har brugt muligheden for at deltage i disse aktiviteter? Vi har ca. 420 medlemmer i VJF. Vores aktiviteter har været annonceret i det grønne blad og på vores hjemmeside. Derudover har den ansvarlige i de fleste tilfælde brugt meget tid på at ringe rundt for at finde flere, der vil deltage.

  3. Gennemførte aktiviteter I 2007-2008 • Bøssemager i Skjern (Aflyst) • PV lerduer (Aflyst, 2 tilmeldt) • Riffelskydning Måde (Aflyst, 2 tilmeldt) • Sporting bane Riis (7 deltagere (4 af dem fra bestyrelsen)) • Susegården (12 deltagere) • Riffelskydning Borisstævne (24 deltagere) • Riffelskydning Nr. Snede (12-14 deltagere) • Venskabsskydning i Brædstrup (13 deltagere) • Vildtaften på Vejle Tekniske skole (ca. 20 deltagere) • Nyjæger skydning i Vingsted (ca. 8 deltagere)

  4. Oplæg til den nye bestyrelse til en ændring af arbejdsformen som den kendes i dag.

  5. Ændring af måden vi arbejder på i foreningen • Flere frivillige ind i foreningsarbejde. • Omstrukturering af arbejdet i bestyrelsen. • Uddannelse af flere instruktører til riffel og flugtskydning. • Oprettelse af grupper der arbejder med udvalgte interesseområder.

  6. Omstrukturering af bestyrelsen Ændring af måden vi arbejder på i foreningen • Bestyrelsen vil forsøge at fordele arbejdet mere, så der ikke bliver for meget til den enkelte. • Formanden, næstformanden samt en eller to mere vil deles om de møder der afholdes i DJ. • Er der afstemninger til møderne aftales foreningens holdning før mødet. • Efter møder informer man hinanden om indhold og beslutninger.

  7. Oprettelse af grupper der arbejder med udvalgte interesseområder Ændring af måden vi arbejder på i foreningen • Der bliver oprettet grupper, der arbejder i kontakt med et eller flere bestyrelsesmedlemmer. • Disse grupper arbejder med emner, der har medlemmernes interesse. • Gruppen får støtte fra bestyrelsen og holder sig inden for de rammer der aftales med bestyrelsen.

  8. Oplæg til grupper. • Det grønne blad (Oplysning af foreningsarbejde) • Flugtskydning (Forbedring af forhold i Vingsted eller finde andet sted hvor vi kan få gode skydeforhold) • Riffelskydning • Nye jægere • Madgrupper • Jagt i udland • Bueskydning og jagt med bue

  9. Ny opdeling af Danmark i Danmarks JægerforbundKreds 4Hovedbestyrelsesmedlem Hans Christian Fuglsang fra Bramming.Kredsformand Jens Hangaard Nielsen fra Nordborg.