Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2007 IndustriFarmaceutForeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2007 IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2007 IndustriFarmaceutForeningen

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2007 IndustriFarmaceutForeningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling2007 IndustriFarmaceutForeningen

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Formandens beretning • Kassererens fremlæggelse af regnskab • Behandling af evt. indkomne forslag • Valg af bestyrelse • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent • Eventuelt

 3. Formandensberetning

 4. FOKUS OMRÅDER 2006/2007 • Sikre, at der stadig kommer nye spændene arrangementer • Networking • Support til styregrupperne • Et spændende IFF-nyt • Fastholde medlemsskaren • Arrangementer for studerende • Strategi for bestyrelsens arbejde

 5. Arrangementer for studerende • Medicinalindustriens Dag med 120 studerende, 9 virksomheder. • Interessen er ikke så stor blandt de studerende. Der er flere større medicinalvirksomheder der selv afholder jobdag for de studerende. • Stadig tilfredshed hos virksomhederne, men der er enighed om at der ikke er så mange studerende. • Der indmelder sig ca. 30 nye studerende i forbindelse med dagen • Som afsluttende foredrag: ”Globalisering i den farmaceutiske industri” af Peter Høngaard AndersenM.D., M.Sc. Scient, Direktør for forskning og udvikling i H. Lundbeck • Susie Belinda Kimbye skrev lidt om Medicinalindustriens Dag og med små interviews af det studerende. Artiklen udkom I IFF-nyt marts

 6. Et spændende IFF-nyt • IFF’s bestyrelse indgår i redaktionen • Sekretariatet i samarbejde med Susie Belinda Kimby står for indhold og opsætningen af IFF-nyt • Professionel journalist Ole Terney skriver næsten fast til IFF-nyt og som løs skribent, Natascha Helena Beyer • Diverse artikler, nyheder, konkurrencer, arrangementer. Job annoncer, Pharmakons kursus kalender, o.s.v . • 39 medlemmer modtager IFF-nyt som blad, 875 via mail, 9 får bagsiden

 7. Sekretariatsfunktion i årets løb • Lars Vinther Schmidt er stoppet hos IFF og Benedicte er nu alene på sekretariatet. • Regnskabet er overdraget til Peter Gjerding fra Matin Partner som I samarbejde med IFF’s revisorer styrre bogholderiet • Benedicte og Susie står for IFF-nyt. • Benedicte sørge stadigvæk for, Medlemskontakt, arrangementer, inklusiv, planlægning, markedsføring og afvikling af Medicinalindustriens Dag • IFF’s officielle adresse fortsætter i Symbion.

 8. Medlemsstatus 2006  2007 • 79 udmeldelser • 82 nye medlemmer • Fremgang på 3 medlemmer

 9. Medlemmer fordelt efter typer IFF 2006 IFF 2007 929 medlemmer i alt 931 medlemmer i alt

 10. Medlemsarrangementer

 11. Bestyrelsens arbejde • 8 bestyrelsesmøder • 1 generalforsamling • 1 fællesmøde med styregrupperne • Medicinalindustriens Dag • 2 Medlemsarrangementer • Whiskysmagning og issmagning med Marcus Grigo

 12. EIPG • Danmark er bestyrelsesmedlem • Birgitte La Cour trækker sig efter 4 år, som repræsentant for IFF i EIPG. • IFF’s fremtid i IEPG skal diskuteres i bestyr. • Code of Practice for Qualified Persons. Dette lille hæfte blev udsendt til alle ordinære medlemmer sammen med kontingentopkrævningen. • Klik på den hjemmeside www.farmacevtforbundet.se/EIGP

 13. EIPG • Michiel Ringkjøbing Elema er ny kontaktperson for EIPG • EIPG generalforsamling i Prag (april 2006) • Samarbejde med Pharmadanmark om EIPG er etableret • Ny hjemmeside: www.eipg.eu

 14. Activities • Meetings • A total of 19 member meetings were held in the period 2005/2006 (April 2005 – April 2006). A total of 748 participants were registered at these meetings with topics ranging from pharmaceutical development, microbiology, quality management to registration • Magazine • Our Magazine (IFF nyt) has further improved and includes articles on scientific topics and presentations of various smaller companies. The magazine is published 10 times per year and is mainly distributed electronically to our members

 15. Indtægter

 16. Udgifter Administration

 17. UdgifterBestyrelsen, styregrupperne og medlemsaktiviteter

 18. Udgifter IFFnyt og EIPG

 19. Medicinalindustriens Dag

 20. Renter, kursregulering og afskrivninger

 21. Drift – i alt

 22. Balance

 23. Skattepligtig indkomst

 24. Valg af bestyrelse • 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år • 2 suppleanter for en periode af 1 år • Revisor og revisorsuppleant for en periode af 1 år

 25. Formand Marianne Schwarz Genopstiller Bestyrelsesmedlem: Lone Rahbek Genopstiller Suppleanter: Gina Fischer Genopstiller ikke Birgit Aarup Hansen Genopstiller Revisorer: Thorstein Byrialsen Revisor Genopstiller In-revision Revisorer Genopstiller Michiel Ringkjøbing Elema Revisorsuppleant Genopstiller Kandidaterne er

 26. Fremlæggelse af budgetog fastsættelse af kontingent

 27. BUDGET 2006-2007

 28. BUDGET 2007-2008

 29. BUDGET 2007-2008 Kontingentet foreslås uændret i 2005-2006

 30. Eventuelt

 31. Middag Røget laks og lakserogn creme, med krydderurter hertil cherrytomatsalsa og grønne asparges Helstegt kalvemørbrad samt jordskok og svampe saute med persille, serveret med morkelsky og gratin dauphinois Kompot af karmaelliseret frugter på ladyfinger bund, serveret med frisk rørt vanille is.