Download
velkommen til generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Generalforsamling I Borgerforeningen for Verninge og Omegn

 2. Program for d. 25 feb. 2013 • Kl. 19.00 Generalforsamling, ifølge Dagsorden. • Kl. 19.45 Verninge.dk og Facebook • Kl. 20.00 Kort Pause • Kl. 20.15 Fjernvarme Fyn, ved Jakob Storm Rasmussen • Kl. 21.15 Tak for fremmødet.

 3. Dagsorden for Generalforsamlingen 2013 • 1 . Valg af dirigent. • 2. Bestyrelsens/formandens beretning. • 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. • 4. Fastsættelse af kontingent for 2014 • 5. Indkomne forslag. • Forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen • 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. • 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. • 8. Valg af 2 revisorer. • 9. Evt.

 4. Bestyrelsen • Kasserer posten blev tiltrængt besat i 2012 • En aktiv bestyrelse. • En del møder er afholdt, på grund af bla. Motionsdagen og øvrige ting. • Vi vil meget i bestyrelsen, men når nu kun det vi kan • Vi har derfor brug for flere til at hjælpe til, med aktiviteter under Borgerforeningen

 5. Plan for 2012-2013 • Samle borgere i Verninge og Omegn • Øget medlemstal på min. 50% i forhold til 2011. • Være mere synlig, omdeling af nyhedsfolder. • Udbygge verninge.com og facebook. • Støtte projektet Verninge Landsbypark. • Motionsdag. • Udbygge juletræstænding d. 1 dec. • Forsat dialog med politiker i Assens Kommune om vuggestue til Verninge Landsbyordning. • Forsat arbejde på Fjernvarme og Butik til Verninge.

 6. Medlemstal2011-2013 • 2011 Start i 2011, ingen registret betalinger. • 2011 Dec. Husstand 35 og 7 enkelt medlemmer • 2012 Dec. Husstand 64 og 8 enkelt medlemmer • 2012 en stigning med ca. 72 % • 2013 forventes øget medlemstal på 50 % Målet er min. 96 husstande og 12 enkelt medlemmer.

 7. Ny folder og meresynlighed A5 Marts 2012 A4 August 2012 A4 Feb. 2013

 8. verninge.com =verninge.dk Med nyhedsbrev og Aktivitetskalender for alle foreninger mv. Verninge.com, som vi startede med.

 9. Facebook til dialog

 10. Flagalléen og byporte Flagalléen sætte op, på mærkedage og andre festligheder, giv en hånd Byportene pyntes blomster og træ og vandes efter behov, Giv en hånd

 11. Landsbyparkenfor alle Ud- gravning og hygge Åbning af Parken

 12. Motionsdag med over 150 deltager. Fælles opvarmning VIF, Gymnastik foreningen og spejderne bidrog med aktiviteter.

 13. Juletræs-tænding Ca. 120 børn + voksne Julehygge med boder, gløgg og æbleskiver

 14. Vuggestue i Verninge • Et enig Børn og Undervisningsudvalg, har indstillet til byrådet at der etableres vuggestue i Verninge i 2013 • Dette skulle samme med dagplejer sikre, at børn i Verninge Skole distrikt forsætter i Verninge Landsbyordning.

 15. Butik i Verninge ! Bestyrelsen har stoppet samarbejdet med Dan Deal. Vi håber stadig på en butik i Verninge og vil forsat arbejde for en butik, i takt med byens udvikling.

 16. Fjernvarme til Verminge Vi håber inden for en overkommelig tid, at det vil være muligt at tilslutte sig Fjernvarme i Verninge

 17. Vi er klar til et nyt år, med jeres opbakning Ikke blot et at bo, men et godt sted at leve.