1 / 21

Velkommen til

Velkommen til. DGF’s 93. Årsmøde og Generalforsamling. Modtager af årets gaspris. Ole Sundman, DONG. DGF’s 93. Årsmøde og Generalforsamling. Formandens beretning. Kurt Bligaard Pedersen, DONG. Liberaliseringen – et år efter. Verdens energiforbrug. Stigning på 2.9 pct. i 2003

boone
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til DGF’s 93. Årsmøde og Generalforsamling

 2. Modtager af årets gaspris Ole Sundman, DONG

 3. DGF’s 93. Årsmøde og Generalforsamling

 4. Formandens beretning Kurt Bligaard Pedersen, DONG Liberaliseringen – et år efter

 5. Verdens energiforbrug • Stigning på 2.9 pct. i 2003 • Kul/Kina dominerer udviklingen • Kernekraft på vej mod renæssance • Globalt naturgasforbrug +2 pct. • 5 pct. fald i USA • Naturgassens markedsandel er 25 pct. • Gasreserver til 70 år • Største reserver i Rusland (27 pct.),Iran (15 pct.) og Qatar (15 pct.)

 6. Det danske gasmarked • Naturgasforbruget er ca. 4.2 mia. m3 • Antallet af kunder er ca. 330.000 • Naturgas udgør ca. 25 pct. af bruttoenergiforbruget • Eksporten udgør 4 mia. m3 til Tyskland, Sverige og Holland • Store kraftværker: 20 pct. • Decentrale anlæg: 38 pct. • Industri og erhverv: 25 pct. • Privatkunder: 17 pct.

 7. Nye rørledninger KARSTØ STAVANGER EKOFISK HARALD SYDARNE TYRA NYBRO B11 Europipe I Nogat Europipe II Norpipe EMDEN DEN HELDER Zeepipe

 8. LPG markedet • Stabilt efter faldet i 2003 • Autogas stabilt efter fald på 21 pct. i 2003 • Vækst i industrimarkedet på 2000 t • Svag stigning for propangas i flasker • Forventet LPG salg i 2004: 67.000 t • Stabil forsyningssituation • Samlet eksport: 100.000 t butan • Import: 2.000 t propan

 9. Bygas • København og Frederiksberg omstiller tilnaturgas/luft • I Svendborg ophørte bygasforsyningen i januar 2004 • I Kolding lukker bygasforsyningen imaj-juli 2005 • I Aalborg distribueres bygas, naturgasog flaskegas i stigende mængder

 10. Formandens beretning Kurt Bligaard Pedersen, DONG

 11. Den energipolitiske udvikling • 1. januar frit leverandørvalg • 20 pct af markedet er flyttet • Energinet Danmark etableret • Handlingsplaner på vej om energieffektivisering, energibesparelserog infrastruktur • Bifuel-taxaer i danske storbyer ?

 12. Formandens beretning Kurt Bligaard Pedersen, DONG

 13. Sikkerhedsstyrelsen findes på www.sik.dk Hør mere om den nye kedelmærkningsordning på DGC’s stand

 14. Formandens beretning Kurt Bligaard Pedersen, DONG

 15. Sponsorer for GASTEKNIK Energi E2 Dansk ShellNaturgas Midt-Nord HNG DONG Gastra Weishaupt fh-teknik Gastech Energi

 16. www.gasteknik.dk

 17. Næste årsmøde 17.-18. november 2005 på Hotel Nyborg Strand

 18. Tak til årsmødets sponsorer DONG, HNG og Naturgas Midt-Nord

 19. Fotografiet viser Connie-brønden, der er boret ved Cecilie-platformen ca. ti km fra Siri-platformen. Connie-boringen blev produktionsklar lørdag den 10. juli 2004. Forinden var den 4.900 m lange og 2.250 m dybe brønd blevet renset for boremudder, olie og gas. Den oprensede olie og gas blev brændt af under kontrollerede forhold. Tak for opmærksomheden !

 20. DGF’s 93. Årsmøde og Generalforsamling P A U S E Foredrag starter kl. 15.15

More Related