html5-img
1 / 13

Velkommen til

Velkommen til. Nytårskur. 2011 – mærkedage/traditioner. Skolestart i august Idrætsdag Skoleudflugt Skolernes motionsløb Decembermarked Morgensang/kor Lejrskoler/skolerejse Teater på mellemtrinnet. Skolefest afdeling MIDT og VEST. 2011 – faglighed. DBL CL

Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Nytårskur.

 2. 2011 – mærkedage/traditioner. • Skolestart i august • Idrætsdag • Skoleudflugt • Skolernes motionsløb • Decembermarked • Morgensang/kor • Lejrskoler/skolerejse • Teater på mellemtrinnet. • Skolefest afdeling MIDT og VEST.

 3. 2011 – faglighed. • DBL • CL • Læsning/fagliglæsning, læsebånd,hop om bord • ISI-2015 • Ungedidaktik • Valgfag-valgfagssamarbejde • Comenius-internationaltsamarbejde

 4. 2011 – resultaterhvad nåede vi! • De nationale test • Afgangsprøverne Konkurrencer – VI VANDT! • 8d renovation • 8d toyota • 6b historie • 8d sikker trafik • 6a isi 2015 • 9ab skills – DM for lærlinge

 5. 2012 – hvilke resultater skal vi præstere! • Børnemiljø - en anderledes skoledag for de yngste • Ungemiljø • Arbejdsmiljøcertificering. • Økonomi • Sundhed • Grøn skole. • Naturfag – ISI 2015 • Cykelglad skole • Læsning

 6. Vores resultat / UVMs krav Læsning 2. 55 / 34 4. 42 / 34 6. 48 / 30 8. 38 / 34 Matematik 3. 35 / 32 6. 43 / 29 Engelsk 7. 50 / 46 Biologi 8. 33 / 25 Fysik 8. 43 / 34 Geografi 8. 38 / 30 De nationale test, hvordan gik det?

 7. Skriftlige prøver Læsning 5 Retskrivning 5,6 Skrift.fremst. 6,0 Færdighed. 6,3 Problemr. 5,9 Geografi 6,3 Mundtlige prøver Dansk 6,6 Engelsk 5,9 Historie 5,2 Samfundsfag 6,3 Fysik 5,3 PRØVERNE, hvordan gik det?Efter 12-skalaen er 4 middelkarakteren ( det gamle 7-tal)

 8. Ny virkelighed - ny velfærd • Samarbejde • Forebyggelse • Fællesskaber • De 5 principper • Ret og pligt til at deltage • Lige muligheder • Skarpe på ressourcer og effekter • Lige behandling gennem diff. behandling • Brug for alle frivillige hænder.

 9. Visionen. • Klar til mere uddannelse efter folkeskolenfaglighed • En del af et fællesskabbørne- og ungemiljø • Motiveret hele vejenmedindflydelse • De voksne går forrestdet tværfaglige samarbejde

 10. Børnemiljø. • Fysiske rammer i børnehøjde • Inddragelse af lokale aktører • Inkluderende læringsmiljøer • Børn og forældre inddrages i udviklingen af motiverende læringsmiljøer • Meningsfulde sammenhænge for børn.

 11. Ungemiljø. • Fokus på ungedidaktik • Styrket ungeinddragelse • Stærkere brobygning • Inklusion og fællesskab • Forældresamarbejde

 12. Målsætning. Ejerslykkeskolen er kvarterets skole. Her bliver mennesker til – den enkelte skal blive til nogen og til noget. Ejerslykkeskolen er en lærende skole. Vi ser forskelligheden som en styrke og alle indgår i det forpligtende fællesskab. Fællesskabets værdier er tillid, samarbejde, retfærdighed, ansvarlighed, ambitioner, anerkendelse og trivsel. I det fællesskab udvikles den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer. Der er overensstemmelse mellem det vi siger vi vil gøre og det vi gør.

 13. Værdiregelsæt. • Vi vil have ambitioner ! Ejerslykkeskolen er en skole med gode medarbejdere og dejlige elever ! • Vi vil have gensidig respekt. Respekt. Hver dag! • Vi vil være en god multikulturel skole Forskellighed – så meget som muligt! HER BLIVER MENNESKER TIL !

More Related