Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til

Velkommen til

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Nytårskur.

 2. 2011 – mærkedage/traditioner. • Skolestart i august • Idrætsdag • Skoleudflugt • Skolernes motionsløb • Decembermarked • Morgensang/kor • Lejrskoler/skolerejse • Teater på mellemtrinnet. • Skolefest afdeling MIDT og VEST.

 3. 2011 – faglighed. • DBL • CL • Læsning/fagliglæsning, læsebånd,hop om bord • ISI-2015 • Ungedidaktik • Valgfag-valgfagssamarbejde • Comenius-internationaltsamarbejde

 4. 2011 – resultaterhvad nåede vi! • De nationale test • Afgangsprøverne Konkurrencer – VI VANDT! • 8d renovation • 8d toyota • 6b historie • 8d sikker trafik • 6a isi 2015 • 9ab skills – DM for lærlinge

 5. 2012 – hvilke resultater skal vi præstere! • Børnemiljø - en anderledes skoledag for de yngste • Ungemiljø • Arbejdsmiljøcertificering. • Økonomi • Sundhed • Grøn skole. • Naturfag – ISI 2015 • Cykelglad skole • Læsning

 6. Vores resultat / UVMs krav Læsning 2. 55 / 34 4. 42 / 34 6. 48 / 30 8. 38 / 34 Matematik 3. 35 / 32 6. 43 / 29 Engelsk 7. 50 / 46 Biologi 8. 33 / 25 Fysik 8. 43 / 34 Geografi 8. 38 / 30 De nationale test, hvordan gik det?

 7. Skriftlige prøver Læsning 5 Retskrivning 5,6 Skrift.fremst. 6,0 Færdighed. 6,3 Problemr. 5,9 Geografi 6,3 Mundtlige prøver Dansk 6,6 Engelsk 5,9 Historie 5,2 Samfundsfag 6,3 Fysik 5,3 PRØVERNE, hvordan gik det?Efter 12-skalaen er 4 middelkarakteren ( det gamle 7-tal)

 8. Ny virkelighed - ny velfærd • Samarbejde • Forebyggelse • Fællesskaber • De 5 principper • Ret og pligt til at deltage • Lige muligheder • Skarpe på ressourcer og effekter • Lige behandling gennem diff. behandling • Brug for alle frivillige hænder.

 9. Visionen. • Klar til mere uddannelse efter folkeskolenfaglighed • En del af et fællesskabbørne- og ungemiljø • Motiveret hele vejenmedindflydelse • De voksne går forrestdet tværfaglige samarbejde

 10. Børnemiljø. • Fysiske rammer i børnehøjde • Inddragelse af lokale aktører • Inkluderende læringsmiljøer • Børn og forældre inddrages i udviklingen af motiverende læringsmiljøer • Meningsfulde sammenhænge for børn.

 11. Ungemiljø. • Fokus på ungedidaktik • Styrket ungeinddragelse • Stærkere brobygning • Inklusion og fællesskab • Forældresamarbejde

 12. Målsætning. Ejerslykkeskolen er kvarterets skole. Her bliver mennesker til – den enkelte skal blive til nogen og til noget. Ejerslykkeskolen er en lærende skole. Vi ser forskelligheden som en styrke og alle indgår i det forpligtende fællesskab. Fællesskabets værdier er tillid, samarbejde, retfærdighed, ansvarlighed, ambitioner, anerkendelse og trivsel. I det fællesskab udvikles den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer. Der er overensstemmelse mellem det vi siger vi vil gøre og det vi gør.

 13. Værdiregelsæt. • Vi vil have ambitioner ! Ejerslykkeskolen er en skole med gode medarbejdere og dejlige elever ! • Vi vil have gensidig respekt. Respekt. Hver dag! • Vi vil være en god multikulturel skole Forskellighed – så meget som muligt! HER BLIVER MENNESKER TIL !