1 / 11

Velkommen til

Velkommen til. ellenwhite.dk ellenwhite.se. Ellen White på de tre skandinaviske sprog. dansk ellenwhite.dk effata.dk/ellenwhite effatha.dk/ellenwhtie svensk ellenwhite.se effata.se/ellenwhite norsk norsk.ellenwhite.dk

harmon
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velkommen til ellenwhite.dk ellenwhite.se Ellen White på de tre skandinaviske sprog

  2. danskellenwhite.dkeffata.dk/ellenwhite effatha.dk/ellenwhtie svenskellenwhite.se effata.se/ellenwhite norsknorsk.ellenwhite.dk engelskephphatha.dkKun til orientering, viser ikke engelske egw-ressourcer.

  3. Hvor nævnes ordet ”retfærdighed” i danske Ellen White-tekster?

  4. Søg på ordet ”Retfærdighed” På dansk søger du både på - grund-database- citat-database- tidsskrifter-database

  5. Sidetalsoversætter Du er på side 88 i ”Steps to Christ” Hvilken side er det i ”Vejen til Kristus”?

  6. Sidetalsoversætter

  7. Skriv sidenummeret på ”Steps to Christ”

  8. Bogopslag Hvor finder jeg bogen ”Den store mester” i den store tabel?

  9. Skriv titlen i ”Søg bogtitel”

  10. Grøn tekst er at hele bogens indhold kan læses Azurblå at en del af bogen kan læses Sort at bogens indholdsfortegnelse vises Grå at bogen er kun omtalt

More Related