1 / 29

Velkommen til

Velkommen til. Visionen for SEE 20:10. Nyskabende og Tidssvarende. En korpslejr skal være på spejdernes præmisser og en lejr som spejderne vil tænke tilbage på som en ”fed” oplevelse. Tema. Du store, lille verden. Du store lille verden.

deon
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til

 2. Visionen for SEE 20:10 Nyskabende og Tidssvarende En korpslejr skal være på spejdernes præmisser og en lejr som spejderne vil tænke tilbage på som en ”fed” oplevelse.

 3. Tema Du store, lille verden

 4. Du store lille verden Forskellen mellem at lade verden være stor og lille er ikke ret stor. Men begge dele er afhængige af hinanden. Når vi lader verden være lille, kan vi være med til at gøre en forskel. Vi forholder os til den verden, vi ser hver dag. Vi tager medansvar for vores fælles verden og de andre mennesker, der lever i den. Måske kan vi endda lære noget af dem… Når vi lader verden være stor, accepterer vi mangfoldigheden og skaber rummelighed. Vi giver plads til hinanden i al vor forskellighed. Således er verden på engang både stor og lille. Men det er jo også det vidunderlige ved det hele. Du store, lille verden.

 5. Navnet SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr

 6. Korpslejr version 2.0

 7. SEE 20:10 – Korpslejr version 2.0 • En korpslejr, der formes af spejderen, og hvor spejderne naturligt inddrages og bidrager • Der gives tid til at opleve lejren • Tingene gøres fordi det giver mening og fordi vi vil, ikke fordi vi plejer • Vi tør stille spørgsmålstegn ved det ”gamle”

 8. På SEE 20:10 skal spejderne…. • Lære at vise gæstfrihed • Opleve, at ens egen indsats og initiativ har betydning både for en selv og for kammeraterne • Føle, det er fedt at turde gøre noget anderledes • Mærke bæredygtighed på egen krop • Møde et tidssvarende spejderarbejde • Sanse forundringens glæde, når fællesskabets magi får det til at risle ned ad ryggen • Opleve, at der er andre der tror på Gud • Mærke, at patruljesystemet stadig fungerer, også selvom det måske hedder noget andet • Opleve engagement, fordi det smitter • Kunne skabe forpligtende bånd • Og få lyst til at føre en eller flere af de oplevelser med videre i deres eget liv og det daglige spejderarbejde, når SEE 20:10 er slut

 9. Sommeren 2010 går det løs 24. juli til 1. august 2010

 10. Vi mødes i Skive

 11. Pladsen Med forbehold for ændringer!

 12. SEE pladsen SEE 20:10 Lejrpladsen set fra toppen af bakken ved scenen SEE 20:10 torvet

 13. Guldborgsund 2005

 14. Programmet • Mega-aktiviteter, hver med plads til 1000 deltagere • Patruljedøgn og ture • Fritid til at opleve lejren • De største lejrbål • Underholdning og aktiviteter næsten 24/7 • Kursusgensyn, Roverdrop-in og meget mere

 15. Alt det der skaber ”vores verden” • Torv med massere af liv og aktiviteter • Store shows og underholdning • Egen TV- og radiostation der sender 24/7 • Trådløst internet på hele lejren • Restaurant, cafeer og isboder • Biograf og museer • Call-center hvis du har spørgsmål • .. Og meget mere

 16. Hver 5. deltager er fra udlandet • En stor del af deltagerne vil være fra udlandet; ca. 2000 udenlandske spejdere • Der laves ”Explorer Camps” hvor spejdere, uden ledere, kan tilmelde sig, og bo/fungere som en trop • Der er både pre- og aftercamp for udenlandske deltagere • Hele lejren vil have et tydeligt internationalt præg

 17. Og kan forældrene bare ikke undvære deres spejder…. • .. Så kan de bo i familielejren • Der etableres campingområde med alle faciliteter • Gæster i familielejren kan opleve lejren på tætteste hold • Ideel mulighed for at kombinere besøg på SEE samt se seværdigheder i området omkring Skive

 18. Vil du vide mere? www.spejdernet.dk/see2010

 19. Vi ses på…

More Related