1 / 48

Velkommen til

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor.

taariq
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

 2. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor. Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne. Dagsorden

 3. Bestyrelsen indstiller at direktør for selskabets administrator, Mogens V. Møller, vælges som dirigent og referent. Valg af dirigent og referent

 4. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 5. Selskabets udvikling under finanskrisen Kursudvikling og omsætning Større aktionærer Udvikling på de finansielle markeder og udviklingen i tysk økonomi. Bestyrelsesarbejdet i 2009 Fremtiden Formandens beretning

 6. Aktiekursudvikling Prime Office Udviklingen i aktiekursen, Prime Office A/S, C20 og Smallcap

 7. Risiko på aktier og låneomkostninger

 8. Udvikling i 10 års og 3 mdr. Euro renter

 9. Aktiekursudvikling siden Lehman (15.9.2008)

 10. Aktiekursudvikling siden Lehman (15.9.2008)

 11. Tyske ejendomsselskaber på OMX

 12. BNP udvikling i de større økonomier

 13. Udvikling i tysk BNP

 14. Udvikling i arbejdsløshed

 15. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 16. Resultatopgørelse

 17. Balance, aktiver

 18. Balance, passiver

 19. Nøgletal

 20. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 21. Bestyrelsen indstiller at årets overskud overføres til næste år Fordeling af årets overskud

 22. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 23. Bestyrelsen indstiller selskabets bestyrelse til genvalg. Bestyrelsen består herefter af tre personer: Flemming Lindeløv, Jesper Ørskov og Henrik Demant Ved valg af bestyrelsens medlemmer er der lagt vægt på: Uafhængighed, kompetencer og mangfoldighed Honorar for regnskabsåret 2009 udgør DKK 200.0000 Honorar for 2010 indstilles til generalforsamlingens godkendelse til DKK 200.000, heraf DKK 125.000 til bestyrelsesformanden. Valg af bestyrelse

 24. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 25. Det indstilles at selskabets revisor PriceWaterHouseCoopers genvælges frem til næste generalforsamling Valg af revisor

 26. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 27. Som følge af ændret selskabslovgivning skal selskabets vedtægter ændres, og der er fremsendt udkast til nye vedtægter. Der er til alle navnenoterede aktionærer fremsendt vedtægtsændringer med tydeliggørelse af foreslåede ændringer, hvor vedtægterne tilpasses til den nye lovning Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender disse ændringer. Forslag fra bestyrelsen

 28. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. Fordeling af årets overskud. Valg af bestyrelse. Valg af revisor Vedtægtsændringer. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

 29. Der er ikke punkter til behandling eller modtaget forslag fra aktionærer. Eventuelt

 30. Back up

 31. Kontorejendom opført i 1910 og renoveret i 2008 Beliggende i centrum af Lübeck Klassisk og arkitektonisk kontorejendom Særdeles fleksibel indretning Bonitetsstærke lejere på lange kontrakter PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck

 32. Office-kamp GmbH, Lübeck • Kontorejendom opført i 2008 • Beliggende på indfaldsvej nær centrum af Lübeck • Moderne bygning med glasfacade i to etager • Opdelt i to åbne sektioner med separate lejemål • Udlejet på lange kontrakter

 33. MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel • Kontorejendom opført i 2002 • Beliggende i centrum af Kiel • Moderne og arkitektonisk kontorejendom • Særdeles fleksibel indretning • Offentlig lejer på lange kontrakter

 34. Organisering

 35. Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret) Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status: PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck (2) PO Kohlmarkt GmbH Share deal Slesvig-Holsten Lübeck Am Kohlmarkt 7 - 15 Deutsche Bank 2016 1910 / (2008) m2 2.773 m2 8.941 8 EUR 23.050.000 EUR 1.392.259 0 % Erhvervet

 36. Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret) Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status: Office-kamp GmbH, Lübeck (2) Office-kamp GmbH Share deal Slesvig-Holsten Lübeck Heiligengeistkamp 4a E-V-G Landwege 2018 2008 m2 1.702 m2 2.131 30 EUR 3.488.256 EUR 251.155 0 % Erhvervet

 37. Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret): Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status: MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel (2) MC Immobilieninvest II GmbH Asset deal Slesvig-Holsten Kiel Hamburger Chaussee 8 Techniker Krankenkasse TKK 2012 2002 m2 2.682 m2 3.412 68 EUR 6.058.845 EUR 427.950 0 % Købt

 38. Fremtiden Selskabet forventer et resultat af primær drift på mellem 1,7 til 1,9 mio. Euro. Kreditmarkedet i en lille bedring, men vanskelig Priserne på kontorejendomme er stabile

 39. Lejeliste, Kohlmarkt GmbH, Lübeck

 40. Lejeliste, Office-kamp GmbH, Lübeck

 41. Lejeliste, Hamburger Chaussee, Kiel

 42. Egenkapitalopgørelse, koncern

 43. Egenkapitalopgørelse, moderselskab

 44. Dagsværdiregulering

 45. Dagsværdiregulering

 46. Dagsværdiregulering

 47. Totalindkomstopgørelse

 48. Følsomhedsanalyse

More Related