Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til

Velkommen til

232 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til Tanks videregående skole

  2. Fag på VG1 • Norsk 4 timer • Engelsk 5 timer • Naturfag 5 timer • Matematikk (T eller P) 5 timer • Geografi 2 timer • Samfunnsfag 3 timer • Kroppsøving 2 timer • Tysk1/Tysk2/Fransk2/Spansk2 4 timer SUM 30 timer

  3. VG2 • 15 timer fellesfag • Norsk (4), Historie (2), Fremmedspråk (4), Kroppsøv.(2), Matematikk (3) • 15 timer programfag (3 fag á 5 timer) • Velges fra 2 programområder (Realfag/Språkfag,Samf.fag og økonomiske fag) • Alle må velge et programområde • 10 timer programfag må være fra det valgte programområde • 5 timer kan velges fritt

  4. VG3 • 15 timer fellesfag • Norsk (6), Historie (4), Religion (3), Kroppsøv.(2) • 15 timer programfag • 10 timer programfag må være fra det valgte programområde • 5 timer kan velges fritt

  5. Matematikk • Matematikk er obligatorisk i to år • Elevene skal velge mellom teoretisk (T) og praktisk (P) matematikk • De to kursene (T) og (P) er veldig forskjellige • Viktig at elevene velger riktig

  6. 1T (et kunnskapsløft) • Teoretisk matematikk • Faget er grunnlaget for de elevene som velger programfaget matematikk (R1) i VG2 • R1 kreves for å komme inn på en del spesielle studier (Medisin, ingeniør etc.).

  7. 1P (vennlig matematikk) • Praktisk matematikk • Inneholder en god del økonomi, regneark og bl.a. perspektivtegning. • 1P+2P gir generell studiekompetanse

  8. 1T 1P VG1 RR11 S1 2P VG2 Matematikk

  9. Tidsplan for matematikkvalget • Torsdag 30/8 Obligatorisk test • Valg av 1P/1T gjøres innen tirsdag 11. september • Deretter blir 4 klasser delt inn i 5 grupper fra 12.september Matematikklærerne vil være behjelpelige med råd til de elevene som er usikre