Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til

Velkommen til

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011 THG: 29. november 2011 Dialogmøder 2011

 2. Program • Velkomst • Medicinservice og klinisk farmaci • EPJ medicinmodul inkl. dialog • Klinisk farmaceut på afdeling • Apotekets hjemmeside • Apotekets Information • Lægemidler klar til brug inkl. dialog • Evt. Dialogmøder 2011

 3. Lidt om os • 1 af Apotekets 8 afdelinger • 31 af Apotekets 250 medarbejdere • 25 farmakonomer, 5 farmaceuter, 1 afd.leder • Medicinservice og klinisk farmaci på ca. 100 afsnit på 4 destinationer • NBG, THG, PPØ og Psyk. Hospital Risskov Dialogmøder 2011

 4. Evaluering Dialogmøder 2011

 5. Medicinservice og klinisk farmaci • Apotekets samarbejde med afdelingerne har ændret sig meget • Da afdelingerne selv bestilte medicin, skete det ofte at der var bestillinger flere gange om dagen. Det var ressourcekrævende, både for afdelingerne og for Apoteket • Da vi begyndte med medicinservice i slutningen af 1990’erne var det ren opfyldning/logistik • Der hvor udviklingen er længst, laver vi en gennemgang af ordinationerne i EPJ, så medicinen kan leveres pakket til den enkelte patient, fra pakkerobotten Dialogmøder 2011

 6. Formål med medicinservice/klinisk farmaci • Sikre at de rette lægemidler er til rådighed • Optimal økonomisk anvendelse • Lagerstyring • Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2011

 7. Rekommandationer/standardsortimenter Kilde: Forord til Lægemiddel Rekommandationsliste, Den Regionale Lægemiddelkomite, Region Midtjylland, Januar 2010 Dialogmøder 2011

 8. Medicinservicekontrakt • På alle afdelinger som har medicinservice laves der en skriftlig medicinservicekontrakt Dialogmøder 2011

 9. Medicinservicekontrakt • Model • Timetal • Hvilke dage kommer apoteket • Medicingruppemøde • Er dokumentation for medicinskabstilsyn på afsnit med medicinservice Dialogmøder 2011

 10. Apoteksmappe, på afsnit med medicinservice • Apotekets hjemmeside • Standardsortiment • Definition af udløb • Udløbsjournal • Kassationsrapporter • Afsnitsspecifik udførsel af medicinservice Dialogmøder 2011

 11. Afsnitsspecifik beskrivelse af medicinservice • Praktiske oplysninger om afsnittet • Hvor er medicinen • Hvem er kontaktpersoner • Hvilken medicinservicemodel anvendes • Specielle aftaler Dialogmøder 2011

 12. Apotekets Kontaktpersoner • Vi arbejder i teams • Det betyder, at I har faste kontaktpersoner • Apoteket vil gerne, at I bruger jeres kontaktpersoner Dialogmøder 2011

 13. Medicinservice – flere modeller • Model 1 • Medicinservice efter standardsortiment Dialogmøder 2011

 14. Medicinservice – flere modeller • Model 2 • Medicinservice efter standardsortiment med medicinmodulet som redskab til dialog Dialogmøder 2011

 15. Medicinservice – flere modeller • Model 3 • Medicinservice efter medicinmodulet med standardsortiment som basis • Model 3 er inddelt i forskellige niveauer • Det aftales med det enkelte afsnit, hvilket niveau der anvendes hos dem • Niveauer afgør hvor dybdegående apotekets gennemgang af ordinationer er Dialogmøder 2011

 16. Medicinservice – flere modeller • Model 4 • Model 3 udvidet med pakning på robot Dialogmøder 2011

 17. Fokuspunkter • Apoteket forsøger med fokuspunkter at medvirke til optimeret behandling • Eksempler på Fokuspunkter Dialogmøder 2011

 18. Fokuspunkter • Ciprofloxacin tabletter – interaktion med mineraler • Når Ciprofloxacin tabletter gives samtidig med mineraler, dannes et kompleks i mavetarmkanalen. Dette kompleks absorberes dårligt og derved optages kun ca. 40-70% af ciprofloxacin-dosis. Det kan medføre behandlingssvigt af Ciprofloxacin. • Ciprofloxacin bør gives min. 2 timer før eller 4 timer efter de ovennævnte præparater. • Hvis patienten får ordineret både Ciprofloxacin, kalk og jern, og det ikke kan lade sig gøre at flytte doserne, kan det overvejes at pausere enten jern eller kalk i den periode, hvor der gives Ciprofloxacin. Dialogmøder 2011

 19. Fokuspunkter • Valg af protonpumpehæmmere (PPI) • Det er let at ombytte én PPI til en anden, da de er lige effektive.  • Pantoprazol er den rekommanderede protonpumpehæmmer i Region Midtjylland. Nexium (esomeprazol) er kun rekommanderet til børn samt til patienter med sonde, da dette præparat kan opslemmes i vand. • Der er god økonomi i at holde sig til Pantoprazol både på sygehuset, og når patienten udskrives. Dialogmøder 2011

 20. Fokuspunkter • Alendronat – interaktion med lægemidler og føde • Den perorale biotilgængelighed af Alendronat er ca. 0,7%. Da lægemidlet bindes til andre lægemidler og madvarer, bør det gives forskudt for måltiderne og på et tidspunkt, hvor der ikke tages andre præparater. • Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe og juice, nedsætter absorptionsgraden af Alendronat-dosis med 40-60%. Dette kan medføre behandlingssvigt af Alendronat. • Alendronat gives mindst 30 minutter før andre lægemidler, føde- og drikkevarer eller kosttilskud. • Alendronat kan give øsofagusirritation. Tabletterne skal derfor indtages stående eller i siddende stilling, og skal synkes hele med et glas vand. • Alendronat behandling bør altid kombineres med calcium og D-vitamin tilskud. Dialogmøder 2011

 21. EPJ medicinmodul • Vigtigt arbejdsredskab i vores daglige arbejde i klinisk farmaci • Har åbnet op for at følge forbruget af lægemidler på afsnittet på en helt anden måde • Vi kan bruge det rent logistisk til bestilling af medicin • Bruges til ordinationsgennemgang på patientniveau Dialogmøder 2011

 22. EPJ medicinmodul - uhensigtsmæssigheder • Ordination udenfor standardsortimentet • Vælger faste tidspunkter i stedet for at fordele over døgnet • Fokuspunkter fra kontrakt kan være svære at få implementeret • Ændring i administrationsplan og ikke i ordination • Markering af egen medicin • Afvigelser • Når lægen IKKE logger på relevant afsnit Dialogmøder 2011

 23. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 24. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 25. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 26. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker Fordele: • Forbedrer patientsikkerhed • Sikrer at doseringstidspunkter er korrekte • Sikrer at det ordinerede er i std sortiment • Sikrer at der ordineres relevante lægemidler Ulemper: • Sovepude • Der ordineres mere end nødvendigt • Der ordineres uden for std sortiment hvis std ord pakker ikke er opdaterede Dialogmøder 2011

 27. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker • Vær ALTID OBS på jeres standardordinationspakker ved opdatering af EPJ • Standardordinationspakker er som udgangspunkt afdelingens eget ansvar Dialogmøder 2011

 28. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker Dialogmøder 2011

 29. EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt Dialogmøder 2011

 30. EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt Der foretages ændringer inden for følgende: • Synonymsubstitution • Udvalgte lægemidler ifølge aftale med afd Bemærkninger: • Apoteket ifølge aftale med afdelingen komme med bemærkninger til ordinationerne Dialogmøder 2011

 31. EPJ medicinmodul - DIALOG • Hvordan kan vi medvirke til optimeret anvendelse af EPJ’ medicinmodul? Dialogmøder 2011

 32. Klinisk farmaceut på afdelingEksempler • Farmaceutkontrakt på Neurokirurgisk afd. NK, NBG • Klinisk farmaceut, i gennemsnit 5 timer pr. uge på afd. • Formål: optimering af lægemiddelbehandlinger • Startet op i januar 2006 • Arbejdsopgaver: • overvågning af lægemiddelforbrug • opdatering og udarbejdelse af IV-blandevejledninger samt standardordinationspakker - undervisning af sygeplejersker, besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra personale mm. Dialogmøder 2011

 33. Klinisk farmaceut på afdeling • Nationalt klinisk farmaciprojekt, udført på afd. P 260, THG • Formål: at sikre optimal behandling med risikolægemidler blandt indlagte patienter på danske hospitaler • AK-behandling, Digoxin, Methotrexat, NSAID og Opioider • Status på afd. • Antal patienter i interventionsperioden: 38 • Antal patienter i behandling med et risikolægemiddel, med et eller flere interventionsforslag: 29 (76%) • Antal patienter med et eller flere interventionsforslag på øvrige lægemidler : 25 (66%) Dialogmøder 2011

 34. Klinisk farmaceut på afdeling NSAID • Doseringsinterval optimeres (alle doser lagt inden for 9 timer) • Overskredet max dosering (1200 mg/døgn) • Dobbeltordination (fast på 3x400mg + samme som pn) • Ordination af ikke-rekommanderet NSAID • Ordination af max. dosis til ældre patient og uden samtidig ordination af PPI (er dog ikke givet) • OBS standardordinationspakke med 600 mg x 3 ibuprofen Dialogmøder 2011

 35. Klinisk farmaceut på afdeling • Mulige tiltag • Oprettelse af specielle fokusområder på afdelingen • Revidering af standardordinationspakker i EPJ, vejledninger i e-dok mm. • Undervisning af personale på baggrund af projekt, f.eks. om detaljer i medicinmodulet • Som resultat af projektet • Ny interventionsperiode på afd. P260 med daglig farmaceutisk medicingennemgang - fokus på medicinrelaterede problemstillinger • Deltagelse på morgenkonferencer Dialogmøder 2011

 36. Apotekets hjemmeside • www.apoteket.aarhussygehus.dk • Eller gå ind på hjemmesiden for Århus Sygehus: www.aarhussygehus.dk • Gå herefter ind på Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

 37. Apotekets hjemmeside Find bl.a. info om • Rekommandationsliste, returmedicin mm. • Liste over vederlagsfri medicin (under ”patient”) • Tilmelding til nyhedsbrev • Links til • DPSD • Udleveringstilladelser fra LMS • Produktresumeer Dialogmøder 2011

 38. Apotekets hjemmeside Dialogmøder 2011

 39. SAMNET • SAMnet er samarbejdsplatform for sygehusapotekerne i Danmark og Amgros • www.samnet.dk Dialogmøder 2011

 40. Apotekets Information • Ring på (+8949) 3909 • Eller mail til asapoinfo@rm.dk • Bemandes af kliniske farmaceuter alle hverdage fra kl. 8-15 • Alle lægemiddelrelaterede spørgsmål er velkomne • ”Simple” spørgsmål vs. spørgsmål der kræver egentlig sagsbehandling Dialogmøder 2011

 41. Apotekets Information • Fordeling af anvendelse Dialogmøder 2011

 42. Apotekets Information • Eksempler på spørgsmål • Er vilan inj. væske konserveret? • Hvordan blandes pantoloc til IV brug? • Må Sirdalud tabl. knuses? • En patient med CAVE dicillin. Er der krydsallergi med piperacillin/tazobactam? • Kan man give Lyrica og Reminyl i ventrikelsonde? • Hvilken administrationshastighed skal Humam Albumin 5% gives ved? • Osv…. Dialogmøder 2011

 43. Lægemidler klar-til-brug og sikker medicinering Dialogmøder 2011

 44. Hvorfor? • Fokus på patientsikkerhed • Fokus på arbejdsmiljø • Fokus på effektivisering og logistik • Ønske om reduktion af det kliniske personales tidsforbrug til lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2011

 45. Hvordan? • Tre-strenget indsats: • Indkøb fra lægemiddelindustrien • Produktion på dansk hospitalsapotek • Egenproduktion på Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

 46. Eksempler • Injektionsvæske blandes, optrækkes og leveres i sprøjte eller infusionspose/-pumpe • Tabletter pakkes og leveres i enkeltdoser • Lægemidler pakkes i procedurevogne/-bakker • Patientspecifik behandling • Standardbehandling Dialogmøder 2011

 47. PDA og patientspecifik medicin Dialogmøder 2011

 48. Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse • Automatisk medicindosering øger patientsikkerheden • Før-undersøgelse på Geriatrisk Afdeling viser, at ordineret medicin ved hver 4. patient ikke stemmer overens med dispenseret medicin, og at medicindosering sandsynligvis bidrager til færre fejl ved dispensering • Ingen fejl observeret ved automatisk medicin-dosering • Sygeplejerskerne føler sig trygge og oplever en øget sikkerhed Dialogmøder 2011

 49. Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse • Ingen fejl relateret til automatisk medicin-dosering er indberettet til Dansk Patient-SikkerhedsDatabase • Stregkodelæsning på patient og medicin betyder, at dokumentationen er korrekt • Der er plads til forbedringer i hele processen • Nye fejltyper er mulige • Sandsynligvis tid at spare for sygeplejersken, men ikke undersøgt ved denne analyse Dialogmøder 2011

 50. Ændring af arbejdsgange Tid i gennemsnit pr. patient anvendt i medicinrummet i 2 forløb for hvert afsnit Gennemsnitlig tid anvendt hos patienten i 2 forløb for hvert afsnit • Når der bruges PDA, flyttes noget af den tid, der ellers blev brugt i medicinrummet ud til patienten • Sygeplejerskens opgaver ved medicinering bliver mere synlig for patient og pårørende • Patienten får indsigt i og medansvar for kontrolprocedurerne og dermed øget sikkerhed og tryghed Dialogmøder 2011