1 / 14

Velkommen til

Velkommen til. Hvamsvingen 11 – oppg. A – 2013 Skjetten – Telefon 64 83 46 00 – Telefaks 64 83 46 01. Forretnings ide. Ivar Holte AS, skal være et ledende agenturfirma i Norge for moderne produkter innen segmentene emballasje og industribeskyttelser.

Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Hvamsvingen 11 – oppg. A – 2013 Skjetten – Telefon 64 83 46 00 – Telefaks 64 83 46 01

 2. Forretnings ide. Ivar Holte AS, skal være et ledende agenturfirma i Norge for moderne produkter innen segmentene emballasje og industribeskyttelser. Ivar Holte AS, skal bestrebe innovative løsninger til konkurransedyktige priser, korte ledetider og høyt service nivå. For Ivar Holte AS, står kunden alltid i sentrum. Innovative løsninger, gjør hverdagen enklere!

 3. Plastflasker og kanner. Volum fra 25 ml til 25 liter. Flasker kan trykkes etter ønske(PMS).

 4. Sport drikke flasker. Finnes i volum fra 300ml til 1000ml. Kan innfarges etter kundes ønske(oppgi PMS farge). Kan tiltrykkes med ønsket logo/tekst.

 5. Plastspann og bokser. Volum fra 1,1 liter til 32 liter. Sortimentet kan tiltrykkes med offset/IML.

 6. Plastbokser. Volum fra 180ml til 2300ml. Boksene kan trykkes med offset/IML.

 7. Kapsler. Dimmensjoner fra 22mm til 61mm.

 8. Blikkspann. Volum fra 1/3 liter til 25 liter. Sortimentet leveres i standard og UN/ADR. Sortimentet kan leveres med trykk/repro.

 9. Blikkbokser. Volum fra 0,1 liter til 1,0 liter. Kan trykkes etter ønske. Sortimentet består også av spesial bokser.

 10. Pumper og kraner. Kan tilpasses de fleste emballasje løsninger.

 11. Plugger og hetter. • Koniske plugger og hetter. • Gjengede plugger og hetter • Rør plugger utvendig og innvendig. • Flensbeskyttere. • Spesial.

 12. Labartikler. • Hansker, bokser, pipetter, rør, flasker, kanylebøtter etc.

 13. Miljø. Vi bestreber å bevare miljøet til våre kommende generasjoner og benytter kun polyeten og polypropen, som har minst mulig påvirkning på det ytre miljøet. Viste Dere for øvrig at blikk spannene våre er carbon nøytrale og at vår samarbeidspartner er den første til å få dette sertifisert. ”Metal meansgreen”. Alle våre emballasje produkter er godkjent til bruk i forbindelse med næringsmidler etter sosial- og helsedepartementets forskrift av 21.12.1993.

 14. Kontakt oss. Hvamsvingen 11 – oppg. A – 2013 Skjetten – Telefon 64 83 46 00 – Telefaks 64 83 46 01 • Vi bistår gjerne med vår kunnskap og har flere ti år med erfaring via vår ansatte, så kontakt oss! e-post: info@ivar-holte.no http:// www.ivar-holte.no Telefon +47 64 83 46 00 – Telefaks +47 64 83 46 01

More Related