1 / 8

Velkommen til

Velkommen til. Annes-angstside. På min side kan du læse om:. Angst,stress,fobi,depression Teori og praksis. Internaktivitet Forum, personlige historier og meget andet. Interaktivitet. Forum Inddelt i forskellige katagorier. Tips og tricks

khanh
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velkommen til Annes-angstside

  2. På min side kan du læse om: • Angst,stress,fobi,depression • Teori og praksis • Internaktivitet • Forum, personlige historier og meget andet

  3. Interaktivitet • Forum • Inddelt i forskellige katagorier • Tips og tricks • Du kan skrive dine tips til hvordan man kan lette på angst, stress, fobi, depression

  4. Anbefalinger af • Faglitteratur • En kort beskrivelse af bøgerne, krydret med personlige betragtninger • Skønlitteratur • En kort beskrivelse af bøgerne, krydret med personlige betragtninger

  5. Kloge ord • Kloge mænd og kvinders kloge ord • Omkring sindets veje og vildveje • Kloge mænds og kloge kvinders kloge ord • Omkring livet og livsvilkår

  6. Mangler der noget? Jeg tvivler, men du er altid meget velkommen til at kontakte mig for forslag til emner

  7. Jeg kan kontaktes • Via E mail: • Web@annes-angstside.dk • Via min hjemmeside: • Feedbacksiden • Forum

  8. Tak fordi du kikker/kikkede forbi Du må have en god dag!!!!! MVH Anne

More Related