1 / 10

Velkommen til

Velkommen til. 12. september – 14. september. i lokalene til Chateau Neuf. Star Trek kongress over 3 dager. Fredag 12/9 kveld: thrusters only Lørdag 13/9 formiddag: impulse drive Lørdag 13/9 kveld: going to Warp Søndag 14/9 hele dagen: oppnådd Warp 2.8. kl 17:30 # innsjekking

efia
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velkommen til 12. september – 14. september i lokalene til Chateau Neuf

  2. Star Trek kongress over 3 dager • Fredag 12/9 kveld:thrusters only • Lørdag 13/9 formiddag:impulse drive • Lørdag 13/9 kveld:going to Warp • Søndag 14/9 hele dagen:oppnådd Warp 2.8

  3. kl 17:30 # innsjekking kl 18:00 # visning temaspor kl 19:00 – 19:30 # programpost ”åpning av Warp 2.8” kl 19:30 – 21:30 # visning temaspor Fredag 12/9: thrusters only Lillesalen Chateau Neuf

  4. kl 11:00 – 14:00 # visning temaspor Kl 14:00 – 15:00 # programpost ”Star Trek XI” kl 15:00 – 16:30 # programpost ”13,7 mrd år BZC” kl 17:00 – 19:30 # visning ENT/TAS kl 19:30 – 21:30 # visning SPILLEFILM Lørdag 13/9: impulse drive Lillesalen Chateau Neuf

  5. kl 11:00 – 16:30 # visning ENT/TAS Kl 16:30 – 17:30 signering bøker Aktiviteter i ”Open Space” lukkes etter kl 17:30 Salg av drikke vil kunne foretas i studentbaren Lørdag 13/9: impulse drive ”Open Space” Chateau Neuf

  6. Lørdag og søndag:tilbud i open space • Salgsdisk • Lotteri • Innlevering til tekstkonkurransernovelle/dikt/seriestripe og”Klingon opera” • Påmelding kostymekonkurranse • Utlagte Star Trek spill • Signering bøker Knut Jørgen Rød Ødegaard • + noen overraskelser

  7. Lørdag 13/9: going to warp • Servering av Star Trek inspirert matOBS – det vil bli praktisert alderskontroll på drikkeserveringen • Kostymekonkurranse • Karaoke sjekk YouTube etc • Klingon opera egen tekstkonkurranse • mye moro i Warp fart Det vil bli egen påmelding til arrangementet i festlokalene på Solvang

  8. kl 11:00 – 14:00# visning temaspor Kl 14:00 – 15:00# programpost”auksjon” kl 15:00 – 16:00# programpost:”avslutningsseremoni” kl 11:00 – 15:00# visning ENT/TAS Søndag 14/9: oppnådd warp 2.8 Lillesalen Open Space

  9. Konkurranser under Warp 2.8 • Novelle/dikt/seriestripeoppstart allerede fra maiSkriv en novelle, dikt eller seriestripe som nevnerordene Warp 2.8, Klingon, planet og space.Innleveringsfrist 14/9 kl 14:00 • ”Klingon opera”sangkonkurranse med fremførelse under going to warpLag gjerne din klingonske versjon av ”Lisa gikk til skolen”Eneste regel: varighet mellom 50 og 180 sekunder • Kostymekonkurranse hører selvfølgelig med • Lages gjerne også egne konkurranserhvor det spilles på de utlagte Star Trek spillene • Egen Trek-konkurranse avholdes i open space • Lotteri med trekning under avslutningsseremonien

  10. Chateau Neuf (Solvang) 12. september – 14. september Alle fans avStar Trekønskes velkommen til

More Related