1 / 39

Velkommen til

Velkommen til. Netværksmøde for kvinder og kvindelige ledere i it-branchen Onsdag den 6. juni 2012 hos KMD i Ballerup. Merete Søby. CEO, Hitachi Data Systems. ITB 6. juni 2012. Tag styringen i dit liv!. Merete Søby Adm. Direktør Hitachi Data Systems (HDS).

magda
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Netværksmøde for kvinder og kvindelige ledere i it-branchen Onsdag den 6. juni 2012 hos KMD i Ballerup

 2. Merete Søby CEO, Hitachi Data Systems

 3. ITB 6. juni 2012 Tag styringen i dit liv! Merete Søby Adm. Direktør Hitachi Data Systems (HDS) Confidential or NDA Required Notice Here (if required)

 4. Tag styringen i dit liv • Sæt selv scenen for din karriere • Sæt personlige mål i livet • Og sørg for at dit sociale liv kan eksistere Vil du være statist eller skuespiller i dit eget liv ?

 5. Hvor kommer jeg fra……

 6. Fra Marketing koordinator til Adm. Direktør Karriere • Uddannelse, A. P. Møller Mærsk (94-99) • Account Manager/Salgschef, HP (99-04) • Salgsdirektør/Nordisk Marketing Direktør, Fujitsu Siemens (04-08) • Adm. Direktør hos Hitachi Data Systems (08- • Bestyrelsesposter • Mentorrolle • Medlem af Danmarks Vækstråd, ITB Værdier • Vilje af stål • Ydmyg holdning til lærdom • Masser af energi og engagement • Modig, ikke bange for at gå mod mængden og træde ved siden af • Gennemslagskraft • Integritet

 7. Tilfældighed, timing eller bevidst planlægning? • Karriereplan, der tager udgangspunkt i egne værdier og prioriteter • Vær forberedt på de barrierer, du vil møde undervejs • Interne såvel som eksterne netværk • Åben dialog

 8. Hvorfor en karriereplan? • Fordi den sikrer, at du tager styringen i dit liv • Fordi du skal sætte dig nogle mål og arbejde målrettet mod dem • Fordi den sikrer, at du får stemt af med dine omgivelser og undgår bristede forventninger fra dine nærmeste • Fordi den sikrer, at du får balance mellem de 3 verdener: • Din karriere • Dit personlige liv • Dine sociale omgivelser • Lyt til de personer du har i dine omgivelser, • men vær samtidig opmærksom på hvad du har lyst til!

 9. Eksempel på en karriereplan Tidshorisont: 1-3 år Tre overordnede planer Personlige plan Drømme konverteres til konkret handling Karriereplan CBA/MBA, dygtiggør dig, udbyg dine kompetencer for at styrke din profil! Sociale plan Få balance mellem mit arbejdsliv og privatliv, være bedre til at melde fra Man skal sikre sig balance i livet, karrieren må ikke fylde for meget, så bliver man afhængig, og dermed sårbar og mister sin risikovillighed!

 10. Vær forberedt på de barrierer du vil møde undervejs Indefra • Den største barriere af dem alle kan være dig selv • Kvindelig last, at man føler, man ikke slår til… • Man afviger fra normalen ved at være ambitiøs og målrettet • Man kommer til at foretage nogle fravalg overfor sine nærmeste Udefra • Eksternt i det professionelle miljø (Bevar din integritet - HP, FSC, HDS) • Internt i virksomheden (Skab opbakning i organisation, vis tillid, engagement) Alder og køn • Burde du ikke være et andet sted?

 11. Gode råd til at behandle barrierer Vær bevidst om de barrierer, der findes i dine omgivelser! • Vær godt og grundigt forberedt – opbyg din egen ‘comfort zone’ • Gør det du siger, du vil gøre (opbyg integritet) • Aflæs den relation du har med at gøre, uanset om det er en kunde, kollega eller andre i dine omgivelser. Prøv at forstå, hvorfor personen reagerer, som han/hun gør overfor dig! • Brug din medmenneskelighed! (Det koster ikke noget)

 12. Brug dine netværk Internt Formelle netværk Din chef/sideordnede Uformelle netværk Udvalgte medarbejdere i din organisation, som du har tillid til, og som du kan betro dig til for gode råd Eksternt Formelle netværk Professionelle netværksgrupper/erfa grupper m.v. Uformelle netværk Kunder, partnere, leverandører m.v. Tag udgangspunkt i de personer, som du har lyst til at bruge tid sammen med og ønsker at lære bedre at kende! (Karrieremæssigt relevante)

 13. Kend dine værdier Personlige værdier • Få styr på dine prioriteter (Familie, job, hobbies/interesser) • Skab de rigtige rammer/aftaler på den personlige bane • Gør brug af dine personlige talenter • Giv frihed under ansvar Virksomhedens værdier • Udvis fleksibilitet • Skab plads til det “hele menneske” • Mål først og fremmest på resultater • Men erkend at resultater kun fortæller dele af det hele billede

 14. Opsummering Sørg for at altid tage et valg (selvom alle valg også er et fravalg) Tro på dig selv og følg din intuition Tag styringen i dit liv! (sæt selv rammerne for din udvikling)

 15. Astrid Simonsen Joos CEO, Creuna Denmark

 16. ”MEN, HVEM SKAL PASSE PETER ? ”ITB netværksarrangement, onsdag 6. juni 2012Astrid Simonsen Joos, CEO Creuna Denmark

 17. VL86

 18. 1.HA ENAMBITIONOG ENRETNINGILIVET

 19. 2. HA ET GODTNETVÆRK

 20. 3. DET ER HÅRDT, MEN SJOVT

 21. 4. VÆR DIG SELV (OG BRUG DIT ”KVINDE HJERTE”)

 22. OG BØRNENE KLARER SIG

 23. TAK! HOME creuna.dk creuna.dk/nyhedsbrev creuna.dk/eventsBLOG blog.creuna.dkVIDEO video.creuna.dk youtube.com/creunaSOCIAL facebook.com/creuna twitter.com/creuna_dk flickr.com/creuna slideshare.com/creunaMOBILE m.creuna.com Astrid Simonsen Joos CEO, Creuna Danmark A/S astrid.joos@creuna.dk +45 22 68 58 68

 24. Dorthe Hietala Head of Marketing, Visma Consulting

 25. Dorthe Hietala, Head of Marketing, Visma Consulting ITB – KvinderiLedelse

 26. Introduktion • Dorthe Hietala, Marketingchef, Visma Consulting • 43 år, cand.merc., 2 børn (8 & 9½ år), gift • IT-Branchensiden 1998 – Software • Sidespring: Selvstændigkonsulent (05), Telecom (06/07), Webbutik (børnespil) (07 – 10) • Globale, regionaleoglokalekommercielle roller • Strategiskealliancer, Field Marketing, Channel Marketing, Salgsmarketing, Kundeloyalitet

 27. Hvorfor ITB Talentprogram? • Ændrestatistikken • 6% kvindeligeadm. direktører • 52% kvindeligedirektørerudover adm.dir. • 13% afsamledeantalbestyrelsesposterbesættesafkvinder • Bedreforudsætninger for de næstegenerationer Kilde: ITB medlemsundersøgelse: Kvinder på topposter i it-branchen 2011

 28. Sådanfikjegdetigenneminternt • Undersøgtealternativer under sommeren • Afventede program fra ITB – ultimo september 2011 • Forberedte min “business case” & dialog med chef • $$$$ • Virksomhedensudbytte • Mitpersonligeudbytte • Godkendtinternt, udtalelseogansøgningklar ultimo oktober • Beskedomoptagelse primo november 2011

 29. Modul I & II • Modul I (28. – 29. februar) • Kvinderogledelse – hvader god ledelse • Leadership – fra personal tilkommercial leadership • Mål, strategi, kultur, værdier • Forretningsforståelse • Positivitet • Intro tilkarakterstyrker • Modul II (17. – 18. april) • Positive / negative tanker • Coping med svære tanker & følelser • Selvværd & selvtillid • Optimismetest Frank Johansen & Irene Oestrich

 30. Modul III, IV, V & eksamen • Modul III (29. – 30. maj) • Effektfuldkommunikation • Verbal og non-verbal • Egnepræsentationer • Ledermission (optagetpå video) • Virksomheds vision & værdier, egen vision ogværdierift. arbejde, ledelse, personlighed • Modul IV (12. – 13. juni) • Coping og coaching • Modul V (21. – 22. august) • Personal branding • Mundtligeksamen(23. august)

 31. Eksterneindlægsholdere • Lederensrolleiforbindelse med M&A v/ Søren Johansen, Altor • Fremtidensinternationalelederev/ CecilieBonefeld-Dahl, Capgemini • Ledelseerfaringerframindrevirksomhederv/ Vibeke D. Hansen, Pragmasoft • Kommunikation v/ Anne Mejlhede, præstogforfatter • CV skrivningv/NN • Bestyrelsesarbejde v/ Bent Kemplar, KromannReumert • M.fl.

 32. Hjemmearbejde, mentor & netværk • Hjemmearbejde & øvelser • Bog • Artikler & materiale • 2 x præsentationer • Øvelser • Opgave • Ekstern mentor fra it-branchen • Netværk • Holdene 2011 & 2012

 33. Udbytteindtil nu • Nyteori & værktøjer • Kognitivlæringsmodel • Positivpsykologi • Vigtighedenaf vision ogværdier • Mål med arbejde & ledelse • Personligemål & værdier • Personligindsigt • Karakterstyrker • Kommunikation • Ekstern mentor • Udvidetnetværk

 34. På en skalafra 0-10, hvorstorersandsynligheden for at jegvilanbefaledettilandre? 9

 35. Spørgsmål?

 36. Kontakt Dorthe Hietala Marketingchef, Visma Consulting T: 41 91 44 22 E: Dorthe.hietala@visma.com http://www.linkedin.com/in/dorthehietala https://twitter.com/#!/DortheHietala http://www.facebook.com/#!/dorthe.hietala http://pinterest.com/dortheh/

 37. Forfriskninger og networking

More Related