1 / 61

Velkommen til…

Velkommen til…. Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vi har lavet denne præsentation af skolen for at fortælle om os selv. Præsentationen indledes med oplysninger i tekst om skolen. Herefter følger et diasshow lavet af 5 elever fra den 9. klasse der gik ud af skolen sommeren 2004:

lise
Télécharger la présentation

Velkommen til…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til… Gjerrild-Bønnerup Friskole

 2. Vi har lavet denne præsentation af skolen for at fortælle om os selv. Præsentationen indledes med oplysninger i tekst om skolen. Herefter følger et diasshow lavet af 5 elever fra den 9. klasse der gik ud af skolen sommeren 2004: Christian Zacher, Malte Hvitved, Nils Sørensen, Frederik Juncher og Christian Frederiksen. Det hele sluttes af med nogle rent praktiske oplysninger om skolen. Siderne skifter automatisk. Skiftet kan stoppes ved at trykke på Pause/Break knappen, og startes igen ved at trykke ENTER. Du kan bladre gennem siderne med at bruge piletasterne. Præsentationen stoppes ved tryk på ESC knappen. Der er musik på præsentationen. Musikken er i formatet WMA. Har du ikke Windows media player installeret kan du desværre ikke høre musikken. Musikken er lavet af Friskolens kor under ledelse af Christian Andreassen.

 3. Vi vil gerne fortælle lidt om Gjerrild Bønnerup Friskole! Vi synes vi har den bedste skole i Danmark og vi vil gerne have at andre også skal vide det! Gjerrild Bønnerup Friskolen har nu eksisteret i 13 år. Skolen ligger i Gjerrild. Friskolen opstod efter at folkeskolen i Gjerrild blev nedlagt. Friskolen overtog folkeskolens bygninger. Friskolen dækker undervisningen fra Børnehaveklassen til 9. klasse. Der er også en Skolefritidsordning på skolen. Friskolen har en regel om, at der ikke må være mere end ca. 18 elever i en klasse. Der er for tiden 159 elever på skolen. Eleverne kommer fra hele Norddjursland og Grenaa området

 4. Gjerrild Bønnerup Friskole prøver sagligt og fordomsfrit at præsentere eleverne for et bredt sæt holdninger, livsværdier og andre aspekter i tilværelsen, så de selv kan træffe beslutninger om deres personlige valg senere i livet. Nogle af nøgleordene for Friskolen er: Faglighed Rummelighed Tryghed Ansvarlighed Fællesskab Selvstændighed Demokrati Mangfoldighed og kreativitet Gjerrild Bønnerup Friskole er ikke bygget på en bestemt politisk, religiøs eller pædagogisk ide.

 5. Friskolen har sin egen skolebus. Der er gratis transport til skolen for de børn, der bor udenfor Gjerrild. Vores egen bus starter i Fjellerup hver morgen kl. 7.

 6. Morgensamling i kælderen Til Morgensamling kan man efterlyse mistede ting..

 7. blive sunget fødselsdagssang for, give vigtige meddelelser, • og høre en god historie.

 8. Her har vi skolegården på en nogenlunde kold forårsdag

 9. Der bliver gået til vaflerne når børnene spiller fodbold i frikvarteret

 10. Her bor 1. og 2. klasse lige foran gymnastiksalen. På taget ses skolens solvarmeanlæg.

 11. Bagsiden af skolen ligger lige ud til en stor bakke!

 12. Stien der går bagom skolen.

 13. Skolen ligger midt i byen. På bakken bagved bliver der kælket når der er sne.

 14. Skolens ene computerrum, hvor eleverne både i time og frikvarter har adgang til Internet.

 15. Det andet nye computerrum for storegruppen

 16. Legepladsen bag SFO

 17. Leg i skolegården – De skrappe bayblade spillere mødes til kamp, hvert frikvarter!

 18. Leg i skolegården!..

 19. 1. og 2. klasse lytter til fremlæggelser

 20. 1. og 2. klasse lytter stadig til fremlæggelser!

 21. Der bliver arbejdet hårdt i geografi

 22. Børnehave klassen dybt koncentreret med at tegne kreative tegninger !!..

 23. En af de store elever forklarer det periodiske-system!

 24. Endnu en af ældre elever, som laver et forsøg med en elektromagnet ….

 25. Her bliver der knoklet med matematik..!

 26. Jesper fra 7. har lavet en boomerang da vi have emne uge om Australien.. Flot ??

 27. Skolens kor øver hver fredag.

 28. Der bliver snittet og savet i sløjd.

 29. Arbejdsdag på skolen, hvor forældre og børn laver forskellige ting. Her bliver der lavet legeplads.

 30. Her bliver blodborgen malet af Kristian Jensen

 31. Drengene er klar til tøndeslagning på skolen.

 32. Hvert år er hele skolen på skolebytte, hvor vi i 3-4 dage bor på en anden skole.

 33. Vi får set forskellige dele af landet når vi er på skolebytte.

 34. …og ser forskellige seværdigheder.

 35. Her er vi på Skagen, og er på vej ud for at se Grenen.

 36. 9. Klasse i Paris. Her ses triumfbuen.

 37. Afslapning i Paris’ nye bydel La Defense.

 38. Den årlige weekendtur til Bogensholm for alle elever, forældre og lærere.

 39. På Bogensholm leger børn og voksne sammen, der er bl.a. en fodboldturnering.

 40. Stranden, med udsigt til Ebeltoft-by

 41. Eleverne på vej til ”store badedag”. Stranden ligger i ”gå afstand” fra skolen!

 42. Endelig nået frem til Gjerrild-Nordstrand..!! weee

 43. Bølgebrydere!!!..

 44. Senere er der konkurrence i bygning af sandmennesker, sanddyr og sandslotte…!

More Related