html5-img
1 / 76

18 huller med Maria & John II. (Inkl. svar)

Regelaften. 18 huller med Maria & John II. (Inkl. svar). Stableford - slagspilsturnering. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford). Der er to spørgsmål til hvert hul = 36 spørgsmål i alt. Der er tre svarmulig-heder til hvert spørgsmål: 1, X eller 2. SPØRGSMÅL 1

chico
Télécharger la présentation

18 huller med Maria & John II. (Inkl. svar)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Regelaften 18 huller med Maria & John II. (Inkl. svar)

 2. Stableford - slagspilsturnering Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford). Der er to spørgsmål til hvert hul = 36 spørgsmål i alt. Der er tre svarmulig-heder til hvert spørgsmål: 1, X eller 2.

 3. SPØRGSMÅL 1 (HUL 1) SPØRGSMÅL 1: Fra teestedet driver Maria ud i den høje rough. Efter 5 minutters søgning har hun stadig ikke fundet bolden – men hun leder videre. Hun finder endelig bolden og slår den fint op på green. Skal hun have straf for at slå til bolden, når hun har ledt i mere end 5 minutter?

 4. SPØRGSMÅL 1 (HUL 1) SVAR 1: 2) Ja, to straffeslag. Bolden var tabt, da de tilladte 5 minutter er udløbet. Maria har derfor spillet til en forkert bold og får to straffeslag (Regel 15-3). Maria skal inden hun slår ud på næste teested rette fejlen, ved at gå tilbage til teestedet og slå en ny – ellers bliver hun diskvalificeret. Maria skal slå sit femte slag fra teestedet (hun har slået ét slag, har fået to straffeslag for slag til forkert bold og ét straffeslag efter slag- og afstandsreglen)!

 5. SPØRGSMÅL 2 (HUL 1) SPØRGSMÅL 2: Det er tidligt om morgenen og der er rim på green. John fjerner den rim, der ligger på hans puttelinie. Må han det?

 6. SPØRGSMÅL 2 (HUL 1) SVAR 2: 1) Nej. John får to straffeslag (Afgørelse 13-2/35 /Afgørelse 16-1a/3). Efter Regel 16-1a er det ikke tilladt at berøre puttelinien, med undtagelse af når man fx fjerner løse naturgenstande. Rim er ikke løse naturgenstande – se definitionen.

 7. SPØRGSMÅL 3 (HUL 2) SPØRGSMÅL 3: Marias bold lægger sig i drivet på stien ude til højre. Maria er lidt i tvivl om, hvorvidt hun har lempelse uden straf efter reglerne om ikke-flytbar forhindringer. John er også i tvivl om reglerne. Hvilke muligheder har Maria nu, hvor hun er i tvivl?

 8. SPØRGSMÅL 3 (HUL 2) • SVAR 3: • X) Maria må uden straf færdigspille hullet med to bolde (jf. Regel 3-3 - tvivl om fremgangsmåde): • Spille bolden fra stien, som den ligger og • Droppe en anden bold efter Regel 24-2b. • Maria skal oplyse sin intention samt hvilken bold hun ønsker skal gælde/tælle overfor John. • Derudover skal hun orientere turneringskomitéen om omstændighederne før hun afleverer sit scorekort, som så afklarer, hvilken bold der tæller.

 9. SPØRGSMÅL 4 (HUL 2) SPØRGSMÅL 4: John putter og bolden lægger sig ud over kanten af hullet. John går straks hen til hullet og venter. 13 sekunder efter, at John kom frem til hullet, faldt bolden i. Er den puttet i hul med ét slag?

 10. SPØRGSMÅL 4 (HUL 2) SVAR 4: X) Nej. Hvis bolden falder i hullet efter udløbet af de 10 sekunder, så anses den for at være spillet i hul med det sidste slag – men han skal lægge ét straffeslag til sin score på hullet. (Var den faldet i før udløbet af de 10 sekunder: Ingen straf).

 11. SPØRGSMÅL 5 (HUL 3) SPØRGSMÅL 5: Maria slår sin bold ud i den høje rough og efter to minutters søgning finder hun den. Hun går så tilbage til sin bag for at hente et jern, hvilket tager yderligere fire minutter. Da hun kommer tilbage igen kan hun ikke finde bolden. Hvor lang tid må hun bruge på at søge efter den nu?

 12. SPØRGSMÅL 5 (HUL 3) SVAR 5: X) Tre minutter. Regel 27-1c og Afgørelse 27/3.

 13. SPØRGSMÅL 6 (HUL 3) SPØRGSMÅL 6: Video: Uspillelig i bunker?

 14. SPØRGSMÅL 6 (HUL 3) SVAR 6: X) Ja, men kun hvis han går tilbage og spiller en bold fra stedet, hvor han slog sidst, Regel 28a. Hvis der gås frem efter Regel 28b eller 28c, så SKAL der droppes i bunkeren.

 15. SPØRGSMÅL 7 (HUL 4) SPØRGSMÅL 7: John driver ud til venstre og hans bold kommer til at ligge i den høje rough. Da han kommer frem til sin bold ligger den så tæt på en fuglerede, at han umuligt vil kunne slå til sin bold uden at ramme fugleungerne. Hvilke(n) mulighed(er) har John nu?

 16. SPØRGSMÅL 7 (HUL 4) SVAR 7: 1) John må uden straf droppe en bold inden for én køllelængde af (og ikke nærmere hullet end) punktet, hvor han kan slå uden at ramme hareungerne. (Spilleren får denne ekstra mulighed, idet det anses urimeligt, hvis spilleren skulle være tvunget til at erklære bolden uspillelig med straf – se Afgørelse 1-4/9).

 17. SPØRGSMÅL 8 (HUL 4) SPØRGSMÅL 8: Maria spørger John, hvor langt der er op til hullet. John svarer, at der er ca. 80 meter. Har Maria nu overtrådt reglen om, at man ikke må søge råd?

 18. SPØRGSMÅL 8 (HUL 4) SVAR 8: 2) Nej. Det følger af definitionen af ”råd”: …Oplysning om reglerne, afstand eller om almindeligt kendte omstændigheder som f.eks. placeringen af hazarder eller flagets placering på greenen, er ikke råd. Der er således ikke tale om et råd (råd koster to straffeslag både at bede om og at give – Regel 8-1).

 19. SPØRGSMÅL 9 (HUL 5) SPØRGSMÅL 9: Maria kommer til at ramme et træ, hvormed bolden ryger baglæns og ender lige op og ned ad en gul teesteds-markering på samme hul. Må Maria fjerne teestedsmarkeringen inden hun slår (den er ikke så svær at hive op)?

 20. SPØRGSMÅL 9 (HUL 5) SVAR 9: 2) Ja. Efter at spillerens første slag er slået på teestedet, er teestedsmarkeringerne forhindringer – Regel 11-2 og Afgørelse 11-2/1. Maria må således uden straf flytte teestedsmarkeringen efter Regel 24-1 (flytbare forhindringer).

 21. SPØRGSMÅL 10 (HUL 5) SPØRGSMÅL 10: Johns bold ligger i en bunker, fem meter fra hullet. Marias bold ligger på green, seks meter fra hullet. Hvem skal slå først?

 22. SPØRGSMÅL 10 (HUL 5) SVAR 10: 1) Maria. Det er altid den, der ligger længst væk fra hullet, der skal slå først – uanset hvor på banen boldene ligger (Regel 10-2b).

 23. SPØRGSMÅL 11 (HUL 6) SPØRGSMÅL 11: Video: Må man putte med bagsiden af putterhovedet?

 24. SPØRGSMÅL 11 (HUL 6) SVAR 11: 2) Ja. Man må godt putte med bagsiden af køllehovedet – Regel 14-1 og Afgørelse 14-1/1.

 25. SPØRGSMÅL 12 (HUL 6) SPØRGSMÅL 12: Marias bold ligger op ad en vandflaske, som en anden spiller må have tabt. Både bolden og flasken ligger i en vandhazard. Hvilke(n) af disse muligheder har hun: Fjerne vandflasken uden straf eller droppe fri uden straf?

 26. SPØRGSMÅL 12 (HUL 6) SVAR 12: 1) Maria må fjerne vandflasken uden straf efter Regel 24-1 - ikke droppe fri uden straf.

 27. SPØRGSMÅL 13 (HUL 7) SPØRGSMÅL 13: Johns bold ligger 10 meter bag (uden for) et areal under reparation med spilleforbud (sort top) – og arealet er midt i hans spillelinje. Må han droppe fri fordi hans spillelinje generes af arealet?

 28. SPØRGSMÅL 13 (HUL 7) • SVAR 13: X) Nej. • Efter Regel 25-1 kan der droppes fri uden straf, hvis: • Bolden ligger i eller berører arealet • Hvis arealet generer stancen eller området for det tilsigtede sving. • Dvs. ikke lempelse, når spillelinjen generes.

 29. SPØRGSMÅL 14 (HUL 7) SPØRGSMÅL 14: Marias bold er røget ned i en bunker, i et hul gravet af en ræv. Kan hun droppe fri uden straf?

 30. SPØRGSMÅL 14 (HUL 7) SVAR 14: X) Ja, men hun skal droppe inden for bunkeren, Regel 25-1. (Hvis hun vil droppe ud af bunkeren, koster det ét straffeslag).

 31. SPØRGSMÅL 15 (HUL 8) SPØRGSMÅL 15: John har været i problemer, så Maria vil lige høre ham om, hvor mange slag han ligger i. John bliver i tvivl – har han pligt til at oplyse dette, hvis han nu fx af taktiske årsager ikke har lyst?

 32. SPØRGSMÅL 15 (HUL 8) SVAR 15: X) Han må oplyse det, men skal ikke. Regel 9-3 siger, at man bør oplyse sin markør hurtigst muligt om pådragne straffeslag.

 33. SPØRGSMÅL 16 (HUL 8) SPØRGSMÅL 16: Marias bold ligger 20 cm. fra en vandhane. Maria vil slå i pilens retning mod green. Kan hun droppe fri fra vandhanen (hun er højrehåndet)?

 34. SPØRGSMÅL 16 (HUL 8) SVAR 16: X) Ja, hun kan med ét straffeslag erklære bolden uspillelig og droppe fri. Der kan ikke droppes fri uden straf, idet der ikke er gene fra vandhanen (Regel 24-2), da den hverken generer stance eller arealet for det tilsigtede sving.

 35. SPØRGSMÅL 17 (HUL 9) SPØRGSMÅL 17: Johns bold ligger på green. Da han kommer frem til bolden markerer han den og løfter den. Der sidder lidt jord på bolden, så han stryger lige bolden på græsset på green (ikke i puttelinjen) for at få jorden væk. Får han straf?

 36. SPØRGSMÅL 17 (HUL 9) SVAR 17: 2) Nej. Det er tilladt at stryge bolden over green, hvis det er for at rense den. Hvis John derimod gjorde det for at undersøge greens overflade, ville han få to straffeslag (Regel 16-1d). Afgørelse 16-1d/5: Det anbefales at man IKKE renser bolden på denne måde, netop for at undgå enhver tvivl om hensigten.

 37. SPØRGSMÅL 18 (HUL 9) SPØRGSMÅL 18: Maria putter fra green, og John – der passer flagstangen – forsøger febrilsk at løfte den, men den sidder fast. Maria’s bold ryger i hul mens flagstangen sidder i, men de mener, at bolden røg helt ned i hullet, før den ramte flagstangen. Er der nogen, der får straf?

 38. SPØRGSMÅL 18 (HUL 9) SVAR 18: 1) Ja, to straffeslag til Maria, Regel 17-3. John får ingen straf (han gjorde, hvad han kunne). Se Afgørelse 17-3/1 og Afgørelse 17-3/2.

 39. SPØRGSMÅL 19 (HUL 10) SPØRGSMÅL 19: Maria opdager, at der ligger en gul træningsbold ca. en meter fra hendes bold. Hun stiller sig op og slår et fint slag til træningsbolden, således at den ender på driving rangen (som er ca. 50 meter derfra). Er der nogen straf for det?

 40. SPØRGSMÅL 19 (HUL 10) SVAR 19: 2) Ja, to straffeslag. Man må ikke slå prøveslag under runden, Regel 7-2 og Afgørelse 7-2/5.

 41. SPØRGSMÅL 20 (HUL 10) SPØRGSMÅL 20: Video: John børster sand væk fra sin puttelinje – må han det?

 42. SPØRGSMÅL 20 (HUL 10) SVAR 20: 1) Ja, ingen straf. Efter definitionen af løse naturgenstande er sand og løs jord løse naturgenstande på green (og ikke andre steder), hvorfor man som udgangspunkt må fjerne det, Regel 23. Dette gælder ifølgeRegel 13-2 også selvom man dermed forbedrer sin spillelinie – ogman må efter Regel 16-1a(i) også røre puttelinien, når man fjerner det.

 43. SPØRGSMÅL 21 (HUL 11) SPØRGSMÅL 21: Marias bold ligger i en bunker. Da hun går hen til den, kommer hun til at sparke en grankogle ned i den. Hun samler grankoglen op og smider den ud af bunkeren – da hun gør det, kommer hun til at flytte sin bold. Får hun straffeslag?

 44. SPØRGSMÅL 21 (HUL 11) SVAR 21: X) Ja, to straffeslag. 1) Regel 13-4c: To straffeslag, idet det - når bolden ligger i en hazard - er forbudt før et slag at berøre eller flytte en løs naturgenstand, der ligger i eller berører hazarden. 2) Regel 18-2a: Ét straffeslag: Bold i hvile flyttet. En handling, der fører til overtrædelse af to regler, medfører dog kun én samlet straf, som er lig den højeste – dvs. to straffeslag. (Afgørelse 13-4/14, afgørelse 13-4/15 og Afgørelse 1-4/12). Bolden skal genplaceres (Regel 18-2a).

 45. SPØRGSMÅL 22 (HUL 11) SPØRGSMÅL 22: Maria og Johns bolde ligger på green, og Maria’s bold ligger på John’s puttelinje. Maria flytter derfor sit markeringsmærke et par køllehovedlængder ud til siden. Da John har puttet og det er Maria’s tur, glemmer hun at flytte markeringsmærket tilbage – og hun putter bolden i hul. Hvad nu?

 46. SPØRGSMÅL 22 (HUL 11) SVAR 22: X. Maria har ikke genplaceret bolden som krævet. Hun har derfor spillet sin bold fra et forkert sted og efter Regel 20-7c/16-1b får hun to straffeslag. Hun skal ikke rette fejlen (idet hun ikke har opnået en betydelig fordel), og bolden er derfor i hul og hullet er slut.

 47. SPØRGSMÅL 23 (HUL 12) SPØRGSMÅL 23: Video: Johns bold er røget ud ved nogle buske - er følgende tilladt?

 48. SPØRGSMÅL 23 (HUL 12) SVAR 23: 1) Nej. John får to straffeslag. Efter Regel 13-2 er det bl.a. ikke tilladt at forbedre området for sin tilsigtede stance eller sving ved at flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende. Man må gerne ’på en fair måde indtage sin stance’, men dette skal gøres på den mindst indgribende måde (hvilket det ikke kan siges at være, når man på denne måde maser grenene væk).

 49. SPØRGSMÅL 24 (HUL 12) SPØRGSMÅL 24: Marias bold ligger på en sti med kunstig overfladebelægning (=ikke-flytbar forhindring). På den ene side af stien er der noget høj rough og på den anden side er der fin fairway. Nærmeste punkt for lempelse er i roughen, men hun dropper ud i den side, hvor der er fairway, og slår derfra. Må hun det?

 50. SPØRGSMÅL 24 (HUL 12) SVAR 24: 2) Nej, hun får to straffeslag (Regel 20-7/24-2 - spil fra forkert sted). Såfremt det skønnes, at hun har fået en betydelig fordel ud af at spille fra det forkerte sted, så bliver hun diskvalificeret, hvis ikke hun retter fejlen, inden hun slår ud på næste teested.

More Related