Download
henkinen tuki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkinen tuki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkinen tuki

Henkinen tuki

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Henkinen tuki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Henkinen tuki ASPA-säätiö

 2. Henkinen tuki Koulutuksen tavoitteet • Auttaa ymmärtämään niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat ihmisessä • Auttaa ymmärtämään omien voimavarojen ja itsehoidon merkitystä arjessa.

 3. Tunteet ovat kuin pilvet Kuva: Tuula Luoma

 4. Perustunteet Pelko Suru Ilo Kuvat: Tuula Luoma Hämmästys Inho Viha

 5. Kuvat: Eero Pykäläinen

 6. Kiusaaminen ”Kysymyksiä. Miksi juuri minä? Miksi siihen ei kukaan puuttunut, vaikka se varmasti huomattiinkin? Olenko niin erilainen kuin muut?” (Tarja, 49) Lähde: Raila Viita-aho, ”ELÄMÄN MITTAINEN TAAKKA” - Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen seurauksista aikuisiällä Pro-gradututkielma, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, 2012, http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74842/Viita-aho.Raila.pdf?sequence=1 Kuva: Pietari Hatanpää, Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot

 7. Oma tukiverkosto • Kenelle/keille kerrot, jos sinulle tapahtuu jotain surullista, entä jotain oikein mukavaa? • Ovatko samoja ihmisiä?

 8. Erilaisia tapoja selviytyä Muut kuvat: Tuula Luoma Kahvittelukuva: Suomen Punainen Risti Ystävän kanssa kirjastossa: Petteri Kivimäki, Suomen Punainen Risti

 9. On erilaisia tapoja selviytyä • Tiedon etsiminen • Tunteiden ilmaiseminen • Keskustelu • Hengellisissä tilaisuuksissa käyminen • Liikunta • Käsitöiden teko, maalaaminen, musiikin kuuntelu • Mikä on sinun tapasi?

 10. Stressi Turhautuminen Epäoikeudenmukaisuus Kiire Kasautunut kiukku Taloudelliset ongelmat Terveydelliset ongelmat Ihmissuhdeongelmat Lähde: Martin Davies Sod it all!, How to deal with the Stress virus in your life

 11. Rauhoittumis- ja rentoutumiskeinot • Millaisia rauhoittumis- ja rentoutumiskeinoja käytät? • Mitkä rauhoittamis- ja rentoutuskeinot tuntuvat hyvältä ja toimivalta? Mikä ei toimi, miksei? Kuva: Reijo Hietanen, Suomen Punainen Risti

 12. Kokeile erilaisia rauhoittumiskeinoja • Juo hieman vettä • Syvään hengitys (esim. 7-11 tekniikka) • Pieni ravistelu, kävelylenkki • Tee hetki jotain muuta esimerkiksi käsitöitä, kuuntele musiikkia, lue kirjaa jne. • Keksi itsellesi voimalause, jota käytät. • Katseen siirto voimaa antavaan kuvaan, mietelauseeseen jne. • Yhteisissä tiloissa juhlistakaa arkipäivän tärkeitä tapahtumia, muistelkaa menneisyyden mukavia tapahtumia ja onnistumisia. • Sulje televisio.

 13. Uni on tarpeen aivoille Ennen nukkumaan menoa • Noudata tavallisia iltarutiinejasi • Lue kirjaa • Nauti muroja ja/tai maitoa • Katso iloinen tai kyllästyttävä elokuva (vältä uutisten katsomista) • Liiku tarpeeksi ennen (henkisen ja fyysisen liikunnan tasapaino) • Avaa hieman ikkunaa • Ratkaise riidat • Käytä pehmeää tyynyä • Juo rauhoittavaa teetä • Käytä korvatulppia • Laske lampaita, laske takaperin 300-0 • Visualisoi rauhallisia maisemia • Kirjoita paperille mieltäsi vaivaava asia tai tee asia valmiiksi • Rentouta olkapääsi, leukasi jne. • Jännitä ja rentouta lihaksiasi vuorotellen • Harjoittele 7/11 hengitystä Lähde: John Henden, BeatingCombatstress, 101 techiques for recovery

 14. Harjoitus: Stressikilpi 1. Elämän kokemukset, jotka vahvistaneet ja auttaneet selviytymään. 2. Oma tukiverkosto 3. Elämän viisauksia/motto/voimalause, joiden avulla saan myönteisyyttä. 4. Fyysisen ja mielen kunnon ylläpito 5. Itsensä helliminen

 15. Stressikilpi

 16. Arjessa • Säilytä päivärytmi • Syö, Nuku, Liiku • Puhu muille kokemuksestasi. • Pelottavat ja omituisetkin tuntemukset kannattaa ilmaista. • Tee jotain mistä pidät. • Tapaa ystäviäsi. • Älä eristäydy! Kuva: Katja Lösönen, Suomen Punainen Risti

 17. Milloin tarvitsen muiden apua? Keskustelkaa pareittain, milloin tulisi hakea apua ja mistä apua voi saada?

 18. Milloin tarvitsen muiden apua? • Jatkuva ahdistus, masentuneisuus tai jännittyneisyys • Univaikeudet • Keskittymisvaikeudet • Arki ei suju • Ei ketään kelle puhua • Eristäytyminen • Liika lääkkeiden tai alkoholin käyttö • Itsemurha-ajatukset

 19. Mistä APUA saa? • Ohjaaja • Muut asujat • Läheiset • Työterveyshuolto • Terveyskeskus • Sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot, perheneuvolat • Mielenterveysseuran kriisikeskus • Kirkon diakoniatyö • Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 • Kirkon palveleva puhelin 010 190 071 Kuva: Tuula Luoma

 20. Ulos yksinäisyydestä Kuva: Tuula Luoma Eri järjestöillä ystävä tai vertaisryhmätoimintaa. Pidä kiinni arjen rutiineista. Uskalla nauttia siitä mistä pidät. Arvosta itseäsi. Uskalla hakeutua muiden seuraan. Tee mistä pidät. Ole yhteydessä sukulaisiisi, tuttaviin, ASPAn muihin asukkaisiin ja osallistu toimintaan.

 21. Mitä haluaisit tehdä? • Minkälaiseen toimintaan osallistun nyt? • Mihin haluaisin osallistua?