1 / 12

Na rozstaju dróg , gdzie przydrożny Chrystus stał…

Na rozstaju dróg , gdzie przydrożny Chrystus stał…. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009. Stojący dziś przy ul. Grota –Roweckiego w Tychach krzyż, jest zabytkiem, jednym z wielu w mieście przykładów małej architektury sakralnej tzw. „Bożej Męki”, czyli popularnych na Śląsku

Télécharger la présentation

Na rozstaju dróg , gdzie przydrożny Chrystus stał…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Na rozstaju dróg , gdzie przydrożny Chrystus stał… Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 2. Stojący dziś przy ul. Grota –Roweckiego w Tychach krzyż, jest zabytkiem, jednym z wielu w mieście przykładów małej architektury sakralnej tzw. „Bożej Męki”, czyli popularnych na Śląsku przydrożnych krzyży kamiennych. Jest również świadkiem patriotyczno-religijnego zrywu tyskiej społeczności. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 3. Krzyż, został w 1887 roku postawiony na rozstaju dróg prowadzących do Paprocan. Jego fundatorami byli Jakub i Marianna Czardybonowie. Tablica na postumencie nie jest oryginalna. Została przywrócona w trakcie renowacji. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 4. Cokół zdobią figury Matki Boskiej oraz św. Jana i św. Jakuba Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 5. Z krzyżem wiąże się także niezwykle ciekawa historia współczesna. W modelowo socjalistycznym mieście, jakim były Tychy w czasach PRL zdarzył się 23 kwietnia 1979 r., a więc półtora roku przed historycznym sierpniem 1980 r. niezwykły odruch społecznego sprzeciwu. Dzisiejsza ul.Grota-Roweckiego nosiła wówczas nazwę Dzierżyńskiego i ustawiano na niej corocznie trybunę pierwszomajową. Stojący naprzeciwko krzyż ówczesnym władzom miejskim przeszkadzał, dlatego postanowiły go usunąć. Momentalnie zebrał się tłum mieszkańców protestujących przeciw tej akcji, trwały czuwania i modlitwy. Sprzeciw odniósł skutek. Krzyż, który w trakcie próby usunięcia został uszkodzony, po renowacji powrócił na dawne miejsce. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 6. arch. muzeum 1979 rok Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 7. W 30. rocznicę tych wydarzeń ich uczestniczka Maria Ziober w asyście Prezydenta Miasta Andrzeja Dziuby odsłoniła pamiątkową tablicę. Poświęcił ją ksiądz dziekan Józef Szklorz. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 8. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 9. Uroczystościom jubileuszowym przy ul. Grota-Roweckiego towarzyszyło także otwarcie plenerowej wystawy zdjęć dokumentujących wydarzenia z kwietnia 1979 roku. Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 10. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 11. Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

 12. słuchowisko radiowe poświęcone wydarzeniom z 23 kwietnia 1979 roku Obchody 30. rocznicy wydarzeń przy krzyżu są częścią obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. Zdjęcia: Dariusz Ryba Opracowanie: Anna Hadrych Słuchowisko: MCK Tychy, 23 kwietnia 1979-2009

More Related