Podsticaj razvoja klastera u 2007 - PowerPoint PPT Presentation

podsticaj razvoja klastera u 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsticaj razvoja klastera u 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsticaj razvoja klastera u 2007

play fullscreen
1 / 21
Podsticaj razvoja klastera u 2007
126 Views
Download Presentation
cody-wilkinson
Download Presentation

Podsticaj razvoja klastera u 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Republika Srbija Ministarstvo privrede Podsticaj razvoja klastera u 2007 Zorica Marić, načelnik odeljenja

 2. Podsticaj razvoja klastera u 2007. 1 Uvod - Klasteri 2 Projekat rayvoja klastera u 2007 3 Rezultatiprojektau 2007 4 Naredne aktivnosti

 3. Klasteri su geografska koncentracija preduzeća i institucija na specifičnim ekonomskim aktivnostima. ! Intenzitet i kvalitet komunikacije, edukacija, poverenje aktera !

 4. Rast Održivost Razvoj klastera u Srbiji • Ciljevi • 2010 - 2011 • 2007 - 2008 • 2009 Institucionalizacija • Radne grupe (mreža) • Programi • Zajednički projekti Inovaciona okolina • Specifična infrastruktura RTDI • Usluge • Zajednički projekti • Implementacija specifične infrastrukture • Zajednički projekti

 5. Međunarodno iskustvo i znanje Slovenija GTZ Norveška Klaster tim Projektni tim Internacionalnikonsultanti Međuresorska i donatorska koordinacija Ključni faktori uspeha razvoja klastera u Srbiji Usmerenost na aktivnosti Aktivno učešće privatnog sektora Dijalog privatnog i javnog sektora Učenje

 6. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Doprinos razvoju privrede, povećanju zaposlenosti i izvoza Opšti cilj

 7. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Ciljevi • Uspostavljanje strateškog partnerstva i veza između preduzeća, zbog povećanja specijalizacije i unapredjenja ljudskih resursa i drugih faktora proizvodnje. • Unapređenje kapaciteta za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i istraživačko-razvojnih institucija;uključivanje razvojno – istraživačkih institucija u projekte sa komercijalnim ciljevima • Povećanje kapaciteta srpskih preduzeća za poslovanje na inostranom tržištu i povećanje vrednosti i obima njihovog izvoza

 8. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Procedura u saradnji sa SINTEF*, Norveška MINISTARSTVO • Evaluacija projekta 2006 • Ocenjvanjeprijava/projekata • Izbor projekata. • Potpisivanje ugovora. • Kofinansiranje • Praćenje realizacije projekata.* • Evaluacija projekata.* • Javni poziv PROGRAM 2008 • Priprema projekta. • Priprema prijava za javni oglas. • Kofinansiranje • Implementacija aktivnosti • Izveštaji. KLASTERI

 9. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Uslovi za učešće u projektu Ključna područja rada (ciljevi) • Početneinicijative – prva faza • 1. Broj preduzeća i institucija (minimum 9+3), • 2. Institucionalizovan oblik udruživanja • 3. Ideja o konceptu klastera • 4. Ciljevi udruživanja • Početneinicijative – prva faza • 1. Analiza stanja • 2. Promocija koncepta klastera • 3. Vizija klastera prihvaćena od svih učesnika i priprema strategije razvoja sa ključnim područjima delovanja klastera • 4. Operativni plan –plan aktivnosti vezanih za primenu strategije razvoja ključnih područja delovanja klastera • 5. Institucionalizacija • Početni rad klastera – druga faza • 1. Broj preduzeća i inst. (minimum 9+3), • institucionalizovan oblik udruživanja • 2. Vizija i strategija usvojena od svih učesnika za • sva ključna područja rada klastera • 3. Usvojen operativni plan za 2007 na ključnim • područjima rada klastera • 4. Operativni stručni timovi za rad na ključnim • područjima rada klastera • 5. Usvojen okvirni plan rada za 2008.godinu • Početni rad klastera – druga faza • Komunikacija i razvoj mreže • Edukacija • Istraživanje i razvoj • Marketing i internacionalizacija • Razvoj finansijskih resursa.

 10. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Očekivani rezultati • Kritična masa učesnika i uspostavljanje unutrašnje komunikacije. • Stalno usavršavanje učesnika u procesu. • Inicirani i implementirani prvi zajednički projekti. • Marketing aktivnosti na odabranim tržištima. • Obezbeđeni izvori finansiranja.

 11. Opravdani troškovi Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 • Troškovi osoblja, prostora i opreme za razvoj. • Troškovi razvoja i implementacije zajedničkih istraživačko – razvojnih projekata. • Troškovi savetovanja i drugih usluga. • Troškovi osposobljavanja zaposlenih. • Dodatni zajednički troškovi, nastali kao rezultat istraživačke i razvojne delatnosti.

 12. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Dva javna poziva Prvi javni poziv • Raspisan 5. aprila 2007, zaključen 15. maja, raspoloživa sredstva 30,8 miliona dinara • Rešenje o kofinansiranju 6 klastera 2. faze; ukupna vrednost27 397 804 dinara • Od prijavljenih 11 projekata 1. faze, ni jedan nije prihvaćen. Drugi javni poziv • Raspisan 1. avgusta 2007, rok za prijem zahteva za sufinansiranje 15. septembar 2007; raspoloživa sredstva 24,6 miliona dinara • Rešenje o kofinansiranju 2 klastera 2. faze i 8 klastera 1. faze, ukupna vrednost10025522 dinara • Od prijavljenih 14 projekata, prihvaćeno je 10 projekata

 13. Klasteri podržani od strane MERR, I Javni poziv Operativni klasteri u 2007. Plastika i guma Prerada Drveta Male poljoprivredne mašine Autodelovi i oprema Softverski klaster Klaster Cveće

 14. Pomoć početnim inicijativama za povezivanje po konceptu klastera Klaster u oblasti proizvodnje organske hrane "Agro bio" Klaster Dunđer za građevinsku delatnost Klaster u sektoru proizvodnje nameštaja Klaster pekarske delatnosti Turistički klaster opštine Kraljevo Klaster Eko krug Klaster proizvođača obuće Knjaževac Inicijativa Istar 21– turistički klaster Pomoć radu postojećih klastera u početnom periodu organizovanog rada Alko klaster Klaster metaloprerađivačke industrije - Memos Inicijative podrzane od strane MERR II Javni poziv

 15. Pilot projekat za razvoj klastera 2005/2006klasteri koji rade, 2. faza - primeri zajedničkih projekata • AcSerbia, klaster proizvodjača autodelova i opremeima15 članova: 12preduzeća+ 3 R&D institucije.Klaster organizuje obuke za implementaciju standarda kvaliteta (za sada 2 firme su sertifikovane za TS16949), obuke za rukovodeći inženjering, proizvodni menadžmenti razvija veze sa autoklasterima iz Slovenije, Bosneijužne Austrije u cilju pripreme zajedničkih projekata; • JATO, klaster proizvođača plastične ambalaže ima 15 članova : 11 preduzeća + 4 R&D institucije). Klaster radi na upravljanju otpadom i razvijanju zajedničkih specijalnih softverskihalata, organizuje obuku za uvođenje sistema kvaliteta(3 preduzeća sertifikovana). Ima kooperacijusa sličnim klasterom u Madjarskoj. • Agencija za drvo, klaster drvoprerađivača ima 66 članova, 63 preduzeća + 3 R&D. Klaster razvija zajedničke marketinške aktivnosti (potpuna oprema kuće, proizvod zajedničkog rada članica klastera), uspostavio je nagrade za najbolji dizajn i komercijalizuje nagrađena rešenja. • BIPOM, klaster proizvođača malih poljoprivrednih mašina ima 14 članova : 11 preduzeća + 3 R&D institucije. Klaster razvija zajedničke marketinške aktivnosti u cilju izvoza u Rusiju,osniva firmu za zajedničko ulaganje sa ruskim partnerom iz Južne Rusije,priprema tehničku dokumentaciju za osnivanje zajedničkog proizvodnog programa sa ruskim partnerom.

 16. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Planirane aktivnosti odobrenih projekata klastera u 2007. • ACSerbia – autoklaster, planira dalje obuke u menadžmentu kvaliteta, softverskim alatima (CATIA); inicira zajedničke projekte sa Rumunijom i Bugarskom (FP7 EU), radi na implementiranju zajedničkih projekata sa klasterima iz Slovenije, Bosne i Austrije; organizuje zajednički nastup na specijalizovanim izložbama i predstavljanje proizvođača velikim kupcima. • Agencija za drvo- klaster drvopreradjivača trenutno ima 88 preduzeća članica,rade na izradi baza podataka proizvođača, dobavljača, kupaca; na izradi studije za trening centar za potrebe drvne industrije, organizaciji specifičnih obuka (sistemi upravljanja, sertifikacija proizvoda,upravljanje finansijama, sertifikaciji proizvoda, razvoju najnovije tehnike za drvolakirere, sušenje drveta, itd); pripremi zajedničkih nastupa na specijalizovanim izložbama, dodeli nagrada za najbolji dizajn, komercijalizaciji ideje. • Softwerski klaster Srbije- proizvođači softwera planiraju zajedničke obuke, standardizaciju softwerskih usluga, izradu analize uvođenja mobilnih komunikacija, istraživanje mogućnosti outsourcinga, zajedničke prezentacije, obuke za standard CMMI

 17. Projekat podsticaja razvoja klastera u 2007 Planirane aktivnosti odobrenih projekata klastera u 2007. • BIPOM – klaster proizvodjača malih poljoprivrednih mašina planira obuke na softverskim alatima (CATIA), izgradnju tehničko-dokumentacionog servisa i prototipske radionice, pripremu dokumentacije za kooperaciju u Rusiji; organizaciju kurseva ruskog jezika; zajedničko učešće na specijalizovanim izložbama u Rusiji. • JATO- klaster proizvodjača ambalaže planira rad na implementaciji softvera višeg nivoa za izradu alata za plastiku, dalju obuku u uvođenju sistema kvaliteta. • Šumadijski cvet – klaster proizvodjača cveća, planira zajedničku nabavku repromaterijala, formulisanje zajedničke ponude, organizaciju zajedničke prodaje, obuke u vezi modernizacije proizvodnje; uspostavljanje saradnje sa kompatibilnom organizacijom u Holandiji.

 18. Projekat za podsticaj razvoja klastera u 2007 Dodatne aktivnosti projektog tima Redovni sastanci i konsultacije sa klaster menadžerima; Pripremljena brošura : “Klaster menadžment praktični vodič i alati”; Saradnja sa drugim donatorima; Saradnja sa Agencijama za regionalni razvoj, PKS i SIEPA; Učešće na konferencijama, seminarima i obukama. 18

 19. Projekat za podsticaj razvoja klastera u 2007 Aktivnosti do kraja 2007 Nastavak aktivnosti na kofinansiranju klasterskih inicijativa; Priprema za uključivanje u međunarodne mreže klastera; Priprema i ordžavanje radionica / obuka učesnika u klasterskim inicijativama prema pripremljenom planu. 19

 20. Projekat za podsticaj razvoja klastera u 2007 Aktivnosti do kraja 2007 Plan obuke ( oktobar, novembar, decembar 2007): • Klasteri kao instrumenti regionalnog ekonomskog razvoja; • Strateško planiranje razvoja klastera; • Profesionalno pisanje predloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom u organizacijama za podršku razvoja klastera; • Identifikovanje i evaluacija poslovnih mogućnosti; • Upravljanje rizikom; • Marketing klastera; • Inovacije i razvoj klastera; • Facilitacija i medijacija konflikta unutar klaster udruženja;

 21. Planirane aktivnosti za 2008 21