Download
zdenka s uch nkov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svět kolem nás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svět kolem nás

Svět kolem nás

306 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Svět kolem nás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zdenka Suchánková Svět kolem nás

  2. Svět je plný vody, země, zvířat, svět je plný rostlin, hraček, lidí, věcí a o něm si budem povídat přeci Svět kolem nás

  3. Pro mě je svět všechno co kolem mě žije a dýchá Moje rodina ,moji kamarádi, ale i příroda voda země i vzduch Škola je pro mě důležitá a velmi si jí vážím jsem ráda, že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku díky tomu si můžu cokoliv spočítat, napsat a přečíst Svět kolem nás

  4. obrázky