Download
discipl na m2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disciplína: M2- PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disciplína: M2-

Disciplína: M2-

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Disciplína: M2-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jan Schindler Jakub Makovička Disciplína:M2- Zodpovědný trenér: Milan Doleček

  2. MS Mnichov: FC, 3. místo

  3. Tréninkový objem – celkem ( hod. )

  4. Tréninkový objem – veslování ( hod. )

  5. Plnění tréninkových ukazatelů: M2- Tréninkové cykly I – XIII , 25.9. 2006 – 23.9. 2007

  6. Jan Schindler Datum narození: 4. 9. 1978 Rezortní centrum: ASC Dukla Praha Nejlepší sportovní výsledek: 8. místo OH 2004, 8. místo MS 2005 Přehled výkonů: Výkonnostní perspektiva – OH 2008 Věk: 30 let Zaměření: skupina nepárových veslařů, trenér P. Blecha Umístění: do 6. místa

  7. Jan Schindler Vývoj výkonnosti ( 2000 m , úroveň ANP )

  8. Jakub Makovička Datum narození: 7. 3. 1981 Rezortní centrum: ASC Dukla Praha Nejlepší sportovní výsledek: 8. místo OH 2004, 8. místo MS 2005 Přehled výkonů: Výkonnostní perspektiva – OH 2008 Věk: 27 let Zaměření: skupina nepárových veslařů, trenér P. Blecha Umístění: do 6. místa

  9. Jakub Makovička Vývoj výkonnosti ( 2000 m , úroveň ANP )