Download
moria m2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MORIA M2 PowerPoint Presentation

MORIA M2

291 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MORIA M2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MORIA M2 DR. YAŞAR KÜÇÜKSÜMER PROF. DR. ÖMER FARUK YILMAZ BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 2. MORIA M2 ÖZELLİKLERİ 3. jenerasyon mikrokeratom Eski kuşaklardan farklı olarak; Otomatik Rotatuar Akü sistemi ile çalışır Her kadranda menteşe oluşturabilir

 3. MORIA M2’ NİN AVANTAJLARI • 2 ayrı motor: • 1 tane osilasyon (15.000 RPM), • 1 tane rotasyon hareketi için (hız kontrollü – 3 sn / 4sn) • Rotasyon hareketinin ve bıçak osilasyonunun ayrı motorlar tarafından yapılması osilasyon hızındaki oynamaları önler; kesi kalitesini arttırır. • Otokontrollü yedek vakum pompası • Flep oluşturma esnasında vakum kaybını önler • Lazer sırasında gözü stabilize etmek ve limbustan olabilecek hemorajiyi önlemek için düşük vakum seçeneği mevcut • Dış ortama açık dişli sistemi yok, • Mekanik sistemi kayganlaştırmada kullanılan yağların flep altına bulaşmasına bağlı DLK riskini ortadan kaldırır • Sessiz çalışır • Hasta anksiyetesini önleme açısından önemli • Muntazam flep kalınlığı ve flep – yatak uyumu, • Daha düşük epithelial ingrowth, DLK riski

 4. MORIA M2’ NİN AVANTAJLARI • Oluşturulacak flep özellikleri, nomogram yardımıyla vakaya özel olarak belirlenebilir

 5. DEĞİŞTİRİLEBİLEN PARAMETRELER • Farklı kalınlıkta flepler için 2 başlık • M2 130 başlık ile yaklaşık 160 µm flep • M2 110 başlık ile yaklaşık 140 µm flep • Farklı K değerleri için 5 farklı vakum halkası • (-1, 0, +1, +2 ve opsiyonel olarak +3) • Nomogram yardımıyla aynı K değeri için farklı çaplarda flep oluşturmak mümkün • Örn. hipermetrop hastada miyop hastaya göre daha geniş çaplı flep kaldırılarak daha geniş ablasyon sahası sağlanabilir • Optik zon kornea çapından etkilenir; • <11 mm çapındaki kornealarda, elde edilecek optik zon 0,25 mm artar • >11.5 mm çapındaki kornealarda, elde edilecek optik zon 0,25 mm azalır • Kesi yaparken vakum ile GİB’ nın en az 65 mmHg’ ya kadar yükseltilmesi gerekir, aksi takdirde flep çapı ve kalınlığı değişebilir

 6. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... • 2 parçanın cerrah tarafından birleştirilmesi gerekir... • Mikrokeratomun kurulması sırasında bıçak kenarının korunmasına dikkat edilmeli... • Nomograma hassasiyetle uyulması gerekir... • İşleme başlamadan önce mikrokeratomun fonksiyonunun kontrol edilmesi gerekir…

 7. FLEP KALINLIĞI VE ÇAPIÜZERİNE ÇALIŞMAMIZ... • 22 hastanın 36 gözü • 12 E, 10 K • Ortalama yaş: 32.80 ± 10.51 yıl • 14 hastaya bilateral, 8 hastaya unilateral LASIK • 18 sağ, 18 sol göz

 8. FLEP KALINLIĞI VE ÇAPIÜZERİNE ÇALIŞMAMIZ... • 17 miyop göz • → SE: -4.59 ± 2.81 D • 19 hipermetrop göz • → SE: 2.84 ± 2.21 D • Preop. Pakimetri • 560.50 ± 30.66 µm • Preop. SIMK • 43.78 ± 1.51 D

 9. ÇALIŞMA YÖNTEMİ • M2 ile flep kalınlığı preoperatif ortalama santral korneal kalınlık ile flep kaldırıldıktan sonra ölçülen ortalama stromal yatak kalınlığı arasındaki fark alınarak hesaplandı • Korneal kalınlık ölçümlerinde DGH Ultrasonic A-scan Pakimetre cihazı kullanıldı • (DGH Technology, Inc. Exton, PA) • M2 nomogramına göre, her hasta için istenen flep çapına karar verildi • Flep çapının ölçümü mikroskop altında şaşılık pergeli ile yapıldı • Tüm gözlerde komplikasyonsuz LASIK uygulandı

 10. M2 130 BAŞLIK İLE FLEP KALINLIĞI (µm) • Hedeflenen flep kalınlığı: 160 μm • Elde edilen ortalama flep kalınlığı: • 176.44 ± 34.01 μm • (p=0.006, p< 0.05)

 11. M2 130 BAŞLIK İLE FLEP KALINLIĞI (µm) Flep Kalınlığı Olgu numarası

 12. M2 130BAŞLIK İLE FLEP ÇAPI (mm) • İstenen ortalama flep çapı: • 9.36 ± 0.27 mm • Elde edilen ortalama flep çapı: • 8.96 ± 0.40 mm • (p=0.0001, p<0.05)

 13. M2 130BAŞLIK İLE FLEP ÇAPI (mm) Flep Çapı Olgu numarası

 14. M2 130 BAŞLIK İLE İSTENEN FLEP ÇAPINDAN SAPMA (mm)

 15. SONUÇ • MORIA M2 mikrokeratomu kullanılarak yapılan LASIK operasyonlarında; • flep kalınlığı beklenenden daha fazla, • flep çapı beklenenden daha küçük olarak ölçüldü • Görülen fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.05)

 16. BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ • Şubat 1999 – Ağustos 2002 arasında • Carriazo Barraquer ile 501 göz • Ağustos 2002 – Haziran 2004 arasında • Moria M2 130 ile 149 göz

 17. MIKROKERATOMA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR

 18. Kanaatimize göre Moria M2 yeni başlığıyla tavsiye edilebilecek komplikasyon oranı düşük, güvenilir bir mikrokeratomdur; ancak yine de geliştirilmesi gerekmektedir.

 19. TEŞEKKÜR EDERİM...