Download
projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt edukacyjny Realizowany w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

 2. Projekt Edukacyjny • Czas trwania: 24.09.2012 r. – 15.12.2012 r. • Miejsce: ZPGiSP w Leźnie • Koszt całkowity: 11.095 zł • Dofinansowanie MEN: 90% (9995 zł) • Współpraca: „Małe Przedszkole” w Pępowie

 3. Projekt edukacyjny Stworzony na potrzeby konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Główny cel: Wdrażanie do szkół i przedszkoli działań o charakterze edukacyjno – informacyjno – promocyjnym, ukazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej

 4. Zadania

 5. Co robimy i dlaczego?(cele i realizacja projektu) I. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (90 godzin lekcyjnych) Cel: Zachęcanie dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania własnych zainteresowań, odkrywania nowych pasji i spędzania czasu w gronie rówieśników

 6. Co robimy i dlaczego? II. Imprezy integracyjne w ZPGiSP w Leźnie Spotkanie z Policjantem Spotkanie z leśniczym Mikołajki na sportowo Cel: Zaznajamianie dzieci w wieku przedszkolnym z otoczeniem szkolnym i społecznością szkolną

 7. Spotkanie z Policjantem

 8. Mikołajki na sportowo

 9. Co robimy i dlaczego? III. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne Park Miniatur Centrum Hewelianum Galeria VW Cel: Zainteresowanie dzieci w wieku przedszkolnym najbliższym środowiskiem, kulturą i edukacją

 10. Park Miniatur w Stryszej Budzie

 11. Centrum Hewelianum

 12. Co robimy i dlaczego? IV. Współpraca z "Małym Przedszkolem” w Pępowie • Wyjazdy edukacyjno-integracyjne • Imprezy integracyjne w ZPGiSP w Leźnie • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze Cel: Integrowanie dzieci w wieku przedszkolnym z różnych placówek; dążenie do współpracy między środowiskami szkolnymi i przedszkolnymi na terenie gminy Żukowo

 13. Co robimy i dlaczego? V. Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla rodziców dzieci 5/6 letnich Cel: Aktywizowanie rodziców, zachęcanie do podjęcia działań na rzecz rozwoju zainteresowań ich dzieci

 14. Co robimy i dlaczego? VI. Konferencja naukowa „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej” Cel: Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie dojrzałości szkolnej 6-latków; Upowszechnianie dobrych praktyk dydaktycznych i wychowawczych wśród nauczycieli z innych przedszkoli i szkół gminy Żukowo

 15. Rezultaty

 16. dzieci Integracja Rozwijanie własnych zainteresowań Wiara we własne możliwości Prawidłowy rozwój emocjonalny i intelektualny Przygotowanie do podjęcia nauki w klasie I Wiedza na temat kultury i regionu

 17. rodzice Zapoznanie z funkcjonowaniem szkoły Zapoznanie z metodami pracy wychowawców i nauczycieli Podejmowanie działań i współpraca ze szkołą Mocne i słabe strony dziecka

 18. nauczyciele Wymiana doświadczeń Integracja środowiska nauczycielskiego Wiedza i umiejętności Integracja z dziećmi - wychowankami Nawiązanie współpracy

 19. Dziękuję za uwagę Kinga Tutkowska – koordynator projektu