Download
projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt edukacyjny - planowanie http://skckarlino.manifo.com/

  2. Zadanie (albo cykl zadań) realizowane samodzielnie przez uczniów, które zmierza do osiągnięcia określonego celu. PROJEKT EDUKACYJNY?

  3. Rodzaje projektu KRÓTKI ŚREDNI DŁUGI 1-2 M-CE 2-3 TYG. KILKA M-CY http://gliwicesp9.edupage.org/text90/

  4. Rodzaje projektu EDUKACYJNY BADAWCZY SPOŁECZNY MEDIALNY Przygotowaniei przeprowadzenie działań edukacyjnych na podstawie samodzielnie zgromadzonych i opracowanych materiałów. Poznaniei przedstawienie rzeczywistościz wykorzystaniem narzędzi i metod badawczychnp. obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, ankiety, wywiadu. Zaplanowanie i przeprowadzenie , zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej potrzebami, działania społecznego na rzecz lokalnego środowiska. Przedstawienie rzeczywistości, faktów lub zjawisk jak największej grupie odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Źródło inf.: Podstawy teoretyczne programu Trzymaj formę http://gliwicesp9.edupage.org/text90/

  5. PROJEKT PRACA ZESPOŁOWA ZADANIA INDYWIDUALNE NP: PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW SZUKANIE INFORMACJI W INTERNECIE PRZYGOTOWANIE ĆWICZEŃ PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH PRZYGOTOWANIEZAPROSZEŃ http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_aktual_09_10_pl.htm http://spzabrnie.edupage.org/news/?zac=20&lang=lt

  6. „Planowane projektu” 1. Sformowanie grupy projektowej; 2. Wybór tematu; 3. Określenie celów projektu; 4. Podział zadań i obowiązków; 5. Zaplanowanie wykorzystania TIK; 6. Utworzenie harmonogramu pracy; 7. Ustalenie zasad oceny projektu. http://www.o-frs.mb.edus.si/index.php/za-ucence-in-starse/projekti/mladi-za-napredek-maribor/249-podaljsan-rok-oddaje-raziskovalnih-nalog

  7. Czego uczy projekt? planowania i organizacji pracy zespołowej przyjmowania odpowiedzialności rozwiązywania problemów publicznej prezentacji współpracy komunikowania się podejmowania decyzji oceny przebiegui efektów własnej pracy samodzielnego i twórczego myślenia zbierania i selekcjonowania informacji http://spchabielice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,29

  8. NA CZYM POLEGA SAMODZIELNOŚĆ UCZNIÓWPODCZAS REALIZACJI PROJEKTU? Zbierają potrzebne wiadomości. Opracowują wiadomości. Prezentują wiadomości innym. Podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji. Podejmują decyzję o sposobie prezentacji wiadomości. http://bartoszyceinternatsosw.cba.pl/archiwum.htm

  9. http://polskaszkolanaperville.com/2013/11/02/biuletyn-1112013/http://polskaszkolanaperville.com/2013/11/02/biuletyn-1112013/