Download
projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

246 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt edukacyjny Postawy proekologiczne uczennic Ośrodka oraz mieszkańców społeczności lokalnej.

 2. Hasło projektu„Gdy chcesz żyć z naturą w zgodzie usuń śmieci na jej drodze.” Projekt edukacyjny

 3. Projekt edukacyjny Zespół Sylwia Mrowińska Weronika Łyszkowska Monika Ułamek Natalia Mackiewicz Kinga Błaha Aleksandra Rosińska Sylwia Dąbkiewicz Katarzyna Siuda

 4. Projekt edukacyjny Cel projektu Poszerzenie świadomości zagrożenia ekologicznego na naszej planecie poprzez: redagowanie szkolnych gazetek ściennych, zorganizowanie konkursu z wiedzy ekologicznej, przeprowadzenie badań na temat segregowania śmieci, - poszerzenie wiedzy badanej grupy dotyczące segregowania odpadów.

 5. Projekt edukacyjny Konkurs klasowy Segregacja opadów

 6. Projekt edukacyjny

 7. Projekt edukacyjny Kaliska Przygoda z Odpadami

 8. Projekt edukacyjny

 9. Projekt edukacyjny

 10. Projekt edukacyjny Ankieta na temat ochrony środowiska Liczba badanych – 43 Termin – styczeń 2012r.

 11. Projekt edukacyjny Ankieta na temat ochrony środowiska Pytania w ankiecie: • Czy segregujesz odpady? • Jakie są powody małej segregacji odpadów? • Dlaczego segregowanie odpadów jest ważne?

 12. Projekt edukacyjny Ankieta na temat ochrony środowiska Wyniki: • Czy segregujesz odpady? • Nie segreguję : 20 • Tak segreguję : 23 • 2. Jakie są powody małej segregacji odpadów? • Brak dostępnych pojemników : 20 • Nie ma miejsca na kosz do segregacji : 8 • Nie wiem jak zaklasyfikować poszczególne odpady: 2 • I tak śmieci trafią na jedno wysypisko : 14 • Nie chce mi się : 10 • Brak informacji na temat segregacji odpadów: 1

 13. Projekt edukacyjny Ankieta na temat ochrony środowiska Wyniki: • 3. Dlaczego segregowanie odpadów jest ważne? • Dla czystego środowiska naturalnego : 35 • Dla obniżenia kosztów życia (opłata za wywóz nieczystości) : 5 • Dla zachowania ekosystemu dla przyszłych pokoleń : 16 • Dla obniżenia kosztów przetwarzania odpadów : 0

 14. Projekt edukacyjny Konkurs „Mistrz klawiatury” Temat pracy : „Zbieranie papierków”

 15. Projekt edukacyjny

 16. Projekt edukacyjny

 17. Projekt edukacyjny

 18. Projekt edukacyjny Ulotka informacyjna dla mieszkańców Cerekwicy Co możemy zrobić aby zmniejszyć ilość odpadów.

 19. Projekt edukacyjny

 20. Projekt edukacyjny

 21. Projekt edukacyjny Dziękujemy