Download
avtale om v t produksjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avtale om VØT produksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avtale om VØT produksjon

Avtale om VØT produksjon

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Avtale om VØT produksjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avtale om VØT produksjon Versjon 01.07.2005

 2. VØT Verdiøkende tjenester Verdiøkende tjenester er tjenester som tilbys via et tele-/datanett for å gi markedet nye bruksområder for telefonen og andre terminaler (for eksempel PC, faks, mobiltelefon) I dag kan mange av de verdiøkende tjenestene i Norge nås på telefonnummer som begynner på 8 og 5-sifrede nummer

 3. Eksempel på verdiøkende tjenester • Teletorgtjenester • Kontofon, Call Center • Teleavstemning, konkurranser og andre underholdnings- og informasjonstjenester • Givertelefon • Nummeropplysningstjenester

 4. Tilbydere av verdiøkende tjenester • Du som ”tjenesteleverandør” har en god ide til en ny verdiøkende tjeneste eller ideer til nye bruksområder for eksisterende tjenester. Telenor hjelper deg med å tilrettelegge for eller utvikle tjenesten slik som du vil ha den, mens du markedsfører den og selger den videre til innholdsleverandører, som for eksempel privat- eller bedriftskunder innen segmentene media, bank, forsikring, reiseliv, handel eller industri • Du som tilbyder må inngå en VØT avtale med Telenor • Gjennom VØT avtale med Telenor er du sikret at tjenestene er tilgjengelig for Telenors abonnenter og abonnenter tilknyttet andre teleoperatører

 5. Hva er VØT avtale VØT avtalen skal • Sikre abonnenter tilknyttet Telenors, eller annen teleoperatørs nett med samtrafikkavtale med Telenor, tilgang til offentlige verdiøkende telefontjenester, som tilbys av tilbydere tilknyttet Telenors fastnett • Regulere partenes rettigheter og plikter for produksjon av verdiøkende telefontjenester Avtalen omfatter: • Trafikk fra Telenor til tilbyders stedsuavhengige nummer, samt retur trafikk til svarsted / tjenesteplattform

 6. Krav til tilbyder • Tilbyder av verdiøkende tjenester skal være registrert hos Post- og teletilsynet • Abonnementnummer og tilbyderkode fra den norske nummerplan tildeles av Post- og teletilsynet • Det kreves ikke konsesjon for å bli tilbyder av verdiøkende tjenester • Men en tilbyder må ha konsesjon fra Datatilsynet for behandling av A-nummer informasjon

 7. Tjenester som omfattes av VØT avtalen • Trafikk til stedsuavhengige nummer • Tjenesteproduksjon på Telenors IN plattform • Nummerimplementering • Utportering

 8. Produksjon av VØT • Produksjonen foregår på Telenors IN plattform • Telenor ruter anropet frem til IN-plattformen, hvor anropsoppsettet kan bli tilført ny informasjon • Anropet rutes så videre til innholdsleverandør eller svarplattform • Telenor betaler tilbyder terminering for anropet, mens tilbyder betaler for returanrop til innholdsleverandør eller svarplattform

 9. 800 810 815 820 820 40-49 829 829 40-46 829 47/48/49 5-sifret nummer 18xx-nummer Aktivere portere Reversert taksering Delt taksering Fleksinummer Fleksinummer normal taksering Teletorg Alminnelige brukstjenester Teletorg Givernummer Teletorg Underholdningstjenester Teletorg Masseanrop Teletorg Telestemming Nummeropplysningstjenester Grunnleggende tjenester

 10. Nummerportabilitet Nummer som skal porteres (tilbyderportabilitet) er: • Alle 8-sifrede geografiske nummer i seriene 2, 3, 5, 6 og 7 skal være tilbyderportable • 5-sifrede nummer og 8-sifrede stedsuavhengige nummer i 8xx-serien skal være tilbyderportable, med unntak av: • Nummer for ”voice mail”-tjenesten (seriene 811, 812, 813, 814, 819) • Nummer for ”skurtakst” (serien 820 4x xxx) • Nummer for telestemming med engangstakst (serien 829 4x xxx) • Nummer for Internett-basert telefoni (85x-serien)

 11. VØT avtalen, Versjon 2005.01 • VØT hovedavtale • Bilag 0 Endringslogg for avtaleperioden • Bilag 1 Beskrivelse av tjenester