Download
primijenjena geologija prof dr sc blanka cvetko te ovi geolo ko paleontolo ki zavod soba 019 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMIJENJENA GEOLOGIJA Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović (Geološko-paleontološki zavod, soba 019) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMIJENJENA GEOLOGIJA Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović (Geološko-paleontološki zavod, soba 019)

PRIMIJENJENA GEOLOGIJA Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović (Geološko-paleontološki zavod, soba 019)

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRIMIJENJENA GEOLOGIJA Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović (Geološko-paleontološki zavod, soba 019)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRIMIJENJENA GEOLOGIJAProf.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović(Geološko-paleontološki zavod, soba 019) • 2 sata - predavanja (četvrtak, 12-14h) • 1 sat - seminar (četvrtak, 14-15h) • međuispit I • međuispit II ukupna ocjena • Seminar • (pismeni dio +izlaganje)

  2. LITERATURA • ODABRANA POGLAVLJA IZ: • Bačani, A., 2006: Hidrogeologija, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko naftni fakultet, Zagreb. • Mayer, D., 1993: Kvaliteta i zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora, Zagreb • Bell, F.G., 1993: Engineering Geology, Blackwell Sci. Publi., Oxford. • Montgomery, C.W., 1995: Environmental Geology. WCB Publisher, Dubuque, IA, USA, 4th ed.. • McCall, G.J.H., Laming, D.J.C., Scott, 1992: Geohazards. Chapman & Hall, London. • Velić, J. , 2007: Geologija ležišta nafte i plina, , Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko naftni fakultet, Zagreb. • Tissot, B.P. & Welte, D.H., 1984: Petroleum Formation and Occurrence: A new Approch to Oil and Gas Exploration, 2.izd., Springer-Verlag, New York. • DOPUNSKA LITERATURA: • Miletić, P & Heinrich-Miletić, M., 1981: Uvod u kvantitativnu hidrogeologiju, Viša geotehnička škola, Varaždin. • Šestanović, S., 1993: Osnove inženjerske geologije, primjena u graditeljstvu, Split. • Pollak, Z., 1995: Hidrogeologija za građevinare. Poslovna knjiga – Građevinski fakultet, Zagreb. • Keller, E.A., 2000: Enviromental Geology, 8. izd. Prentice Hall, Upper Saddle River.

  3. SEMINAR IZ PRIMIJENJENE GEOLOGIJE HIDROGEOLOGIJA • HE Ombla • Hidroelektrane • Vodoopskrba dalmatinskih otoka • Voda na otocima • Termalni i mineralni izvori vode u Hrvatskoj • Krški oblici, fenomeni • Krški procesi • Fluvijalna erozija

  4. INŽENJERSKA GEOLOGIJA • Inženjersko-geološke pojave • (klizišta, siparišta, površinska jaružanja) • Neotektonika • Daljinska istraživanja - fotogeologija

  5. MINERALNE SIROVINE • Mineralne sirovine u Hrvatskoj • Boksiti • Ugljen • Kvarcni pijesci u Hrvatskoj • Kamenolomi u Hrvatskoj

  6. GEOLOGIJA ZAŠTITE OKOLIŠA • po izboru! • npr. Geologija i turizam; nacionalni parkovi, parkovi prirode (naglasak na zaštiti geološke baštine!) GEOLOGIJA NAFTE I PLINA • Nafta i plin • Podrijetlo ugljikovodika • Proizvodnja nafte • Uljni pijesci

  7. VOJNA GEOLOGIJA • Vojna geologija GEOLOŠKI HAZARDI • Klizišta • Obalna erozija • Vulkanizam • Potresi IZBORNE • Geotermalna energija • Iskorištavanje Sunčeve energije • Pomorsko pravo i resursi mora

  8. Novi list Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50 000 Vis 3 i Biševo1 Predavanje: dr.sc. TVRTKO KORBAR, viši znanst. sur., HGI 7.3.2013. (četvrtak) u 13h!