Download
lag slektsbok papir multimedia internett versjon 19 april 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lag slektsbok Papir – Multimedia – Internett Versjon:19. april 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lag slektsbok Papir – Multimedia – Internett Versjon:19. april 2009

Lag slektsbok Papir – Multimedia – Internett Versjon:19. april 2009

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lag slektsbok Papir – Multimedia – Internett Versjon:19. april 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lag slektsbokPapir – Multimedia – InternettVersjon:19. april 2009

 2. Hva venter du på? • Du har samlet slektsinformasjon over tid • Du har lagt det inn i slektsprogrammet ditt • Hvordan deler du arbeidet med • nærmeste familie • slekten • etterkommerne • Lag slektsbok • før det er for sent

 3. Kom i gang!! • Håndboken vil hjelpe deg med å : • motivere deg til å komme i gang • få ideer til hvem du skal skrive om/presentere - og hvilket innhold og struktur du bør velge • lage en slektsbok eller en digital presentasjon • Få praktisk hjelp i bruk av programvare som kan hjelpe deg med å presentere slekten. • Lære av erfaringene fra personer som selv har laget slektsbøker og andre presentasjoner.

 4. En omfattende håndbok!! • Håndboken inneholder ca 32 artikler • Rundt 250 - 300 sider (usikkert) • Skrevet av ca 21 artikkelforfattere: • Finn Holden, Arvid Skogseth, Arne Langeland, Torlaug Løkensgard Hoel, Bjørn Hamre, Svein-Erik Birkenes, Morten Kjellesvig, Tone Eli Moseid, Siri Slettvåg, Gunnar Urtegaard, Solveig Greve, Anita S Johannessen, Knut Bryn, Dagny Stuedahl, Tore Vøien, Knut Geelmuyden, Ulf Lunde, Tor Muri, Jarle Hannisdal, Terje Meyer Nilssen, Ole Bjørn Darrud

 5. Tilgjengelighet • I første omgang kun til salgs gjennom DIS-Norge • Ferdig ca julen 2009 • Kan forhåndsbestilles til rabattert pris for medlemmer!!

 6. Forhold man ofte vurdererfør man setter igang • Jeg har ikke tid! • Jeg er ikke ferdig med slektsforskerarbeidet! • Jeg har ikke orden på arkivet mitt og vet egentlig ikke hva jeg har! • Jeg kan ikke skrive! • Jeg har ingen erfaring med å skrive slektsbok! • Jeg har ikke noe interessant å skrive om, dessuten så husker jeg så lite!

 7. Forhold man ofte vurdererfør man setter igang • Min familie er ikke interessert i slektshistorie! • Andre gode grunner til å skrive slektsbok: • Det er et svært givende arbeid • Etterslekten vil takke deg, forfedrene ville blitt beæret! • Etterlat deg mer enn en stor database av slekten! Det finnes ingen god grunn til ikke å lage slektsbok eller en presentasjon av familien!!

 8. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • På hvilken form skal presentasjonen være? • En tradisjonell innbundet bok (el limt rygg/spiral)? • Et slektshefte til for eksempel et slektstreff? • En liten digital fortelling? • En interaktiv slektsbok på Internett? • En multimedia presentasjon på CD/DVD? • En interaktiv presentasjon i PowerPoint?

 9. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • Hvem er målgruppen? • Din nærmeste familie? • Dine slektninger? • Et slektsstevne? • Andre slektsforskere? • Offentligheten? • Deg selv?

 10. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • Hvem og hva skal du skrive om? • En anebok om din fars slekt? • En anebok om din mors slekt? • En etterkommerbok med utgangspunkt i nære eller fjerne forfedre? • En kombinasjon av anebok og etterkommerbok? • En personhistorie eller en familiehistorie? • En slekts- og gårdshistorie?

 11. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • Hvilket innhold bør du i tillegg vurdere å ha med (enn tørre tall og fakta)? • Lokal- eller bygdehistorie (nasjonal/verdens hist) • Dagliglivets kulturminner • Interessante historier om de enkelte personene • Anekdoter og herminger • Bilder, kart, attester, brev/postkort m.m. • Grafiske slektstrær, tidslinjer, statistikk, tabeller • GPS stedfesting

 12. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • Hvordan bør du fortelle slektshistorien? • I kronologisk rekkefølge? • Følge personen gjennom de ulike livsfasene • Ulempe: Mange temaer vil gå igjen i de ulike livsfasene • Temabaserte historier? • Personens økonomi/inntekt/arbeid og karriere • Personens helse,utdanning,hobbyer,interesser,talenter • Politiske eller religiøse forhold • Ferie og fritid, familiebegivenheter, vennskap, sosialt liv • Noen historier egner seg for dramatisering

 13. Forhold man ofte vurdereretter at man har bestemt seg • Hva kan du skrive om sensitive saker? • Hva med åndsverk og opphavsrett? • Hva med utforming og typografi? • Hvordan bør boken struktureres? • Hvilke dataprogram trenger du? • Hvordan kvalitetssikre boken før trykking? • Hvordan produsere boken? • Lag en plan!

 14. Tankekart

 15. Artikler i boken • Forhold man ofte vurderer før og etter at man har bestemt seg for å skrive • Bruk av tankekart i planprosessen • Å skrive en slektsbok • Litt om skriving av biografier • Hvordan skrive sin familiehistorie • Sett minnene på papiret – skriv din livshistorie • Samtaler med personer i slekten

 16. Artikler i boken • Nyttig å vite om skriving • Hvordan håndtere sensitiv informasjon? • Bilder i slektsboken • Fra fotografier til familiehistorie • Skanning • Historie i slektsboken • Kulturminner i slektsboken • Arkivene i Norge

 17. Artikler i boken • Fra slektsprogram til slektsbok • Nummerering i ane- og etterslektstavler • Å skrive slektsbok i en tekstbehandler • Å skrive slektsbok i et layout program • Hvordan presentere slekten – grafisk design • Slektstreff • Slektshistorisk nettside som mål og middel • Slektsbok på internett

 18. Artikler i boken • Hvordan lage en interaktiv slektsbok • Interaktiv slektspresentasjon i PowerPoint • Digital presentasjon av slekten • Digital husholdning • Alle har en historie å fortelle, digitale fortellinger • Opphavsrett for slektsforskere • Trykkeprosessen • ISBN og pliktavlevering

 19. Artikler i boken • Noen erfaringer med å lage slektsbok • Erfaringer fra det å skrive og utgi slektsbok • Når jeg er borte – vil alle slektsdata da havne på bålet? • Organisere og arkivere slektsdokumentasjon • Forslag til intervjuspørsmål for slektsforskere • Merk: Tittel på artiklene kan endres!

 20. Ti kjerringråd - skriving 1. Begynn å skrive, så får du tankar gjennom språket. Tankar kjem sjeldan rekande på ei fjøl. 2. Skriv ned tankar og idear straks du får dei. 3. Begynn å skrive der du har lyst. 4. Begynn å skrive der du har noko å skrive om. 5. Det er viktig å skilje mellom ein førebels plan for teksten og sluttdisposisjonen for den ferdige teksten. 6. Arbeid først med innhald, deretter struktur og samanheng, til slutt språkleg finpuss. 7. Tilbakemelding undervegs i skriving er nyttig å få og nyttig å gi. 8. Ha tiltru til dine eigne erfaringar, din eigen kunnskap, dine eigne tankar! 9. Skriving er ei treningssak. Derfor: skriv! 10. Trøsteråd når alt går på tverke: Det er i motbakkar det går oppover!

 21. Anerapport

 22. Anerapport - halvbue

 23. Etterkommer rapport

 24. Timeglassrapport

 25. Bow Tie rapport

 26. Tidslinje rapport