Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare

UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis PARCUL TEHNOLOGIC ŞI INDUSTRIAL TIMIŞOARA

 2. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis

 3. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis LOCAŢIE Teren intravilan extins, izolat de locuinţe şi construcţii sociale, situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, pe Calea Torontalului, la 6 km de centrul oraşului.

 4. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis PARCUL TEHNOLOGIC ŞI INDUSTRIAL TIMIŞOARA • PITT este proprietatea privată a Consiliului Judeţean Timiş; • Obiectivul parcului îl constituie sprijinirea dezvoltării sectorului IMM prin activităţi de producţie, reprezentative pentru direcţiile strategice ale judeţului; • PITT se află într-o zonă industrială, în apropierea unor mari investiţii străine: Coca-Cola, Solectron, ICCO; • Zona industrială este înconjurată de teren agricol ceea ce permite parcului să se extindă spre Vest, Sud-vest, Sud, şi Sud-est; • PITT este operaţional începând cu luna octombrie 2004; • Administrarea şi managementul parcului sunt asigurate de ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş.

 5. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis ACCES • ACCES LA DN 6 - drum naţional ce leagă Timişoara cu Ungaria, prin Punctul de Trecere de Frontieră Cenad – Kiszombor (80Km); • ÎN APROPIEREA VIITORULUI DRUM DE CENTURĂ al oraşului, asigurând astfel legătura cu Serbia, prin punctul de trecere al frontierei Stamora-Moraviţa; • ACCES LAAEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA(15km), precum şi la AEROPORTUL UTILITAR (500 m); • ÎN VIITOR ACCES LA CALEA FERATĂ (300 m), asigurând legătura cu zona de nord a ţării şi cu punctele de trecere de frontieră Stamora Moraviţa, Jimbolia şi Curtici;

 6. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis GRUPUL ŢINTĂ • IT & SOFTWARE; • IT&COMUNICAŢII; • ELECTRONICĂ; • INDUSTRIA AUTOMOTIVE; • ALTE TIPURI DE INDUSTRII CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIIAVANSATE ŞI NEPOLUANTE;

 7. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis INFRASTRUCTURA I

 8. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis • INFRASTRUCTURA II • DRUMURI DE INCINTĂ; • ALIMENTARE CU APĂ; • CANALIZARE APE UZATE; • REŢEA ALIMENTARE CU GAZ; • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ; • REŢEA TELEFONICĂ; • ILUMINAT PUBLIC STRADAL ŞI PERIMETRAL;

 9. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis OFERTA PITT • concesionare – 25 parcele, cu o suprafaţă totală utilă de 107.883 mp (10,79 ha), având suprafeţe cuprinse între 950 mp şi 8420 mp. • închiriere – 19 spaţii pentru birouri în Pavilionul Administrativ • închiriere – teren neviabilizat, în suprafaţă de 1400 mp. • 250 mp pentru activităţi de service auto rapid.

 10. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara 25 PARCELE pentru CONCESIONAT

 11. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis

 12. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis PACHET FACILITĂŢI • Consiliul Judeţean Timişa aprobat acordarea unui pachet de facilităţi, investitorilor Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT), pentru a putea veni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor, după cum urmează: • Exceptare de la plata redevenţei, pentru o perioadă de max. 24 luni, până la operaţionalizarea investiţiei, cu respectarea etapizată a următoarelor perioade: • Etapa I: perioada de proiectare şi obţinere avize (pre-executie) – 8 luni • Etapa II: perioada ridicare construcţie (executie) – 7 luni • Eetapa III: perioada de operaţionalizare – 9 luni • Drept de preemţiune la cumpărarea terenului, în condiţiile în care concesionarul operaţionalizează investiţia la termen, după respectarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune şi achitarea integrală a redevenţei pentru o perioada de 11,035 ani, se poate trece la procedura de negociere directă pentru cumpărare teren; • Posibilitatea concesionării parţiale a unei parcele, dacă se doreşte o dezvoltare etapizată a afacerii, pe o perioadă de max. 3 ani, timp în care firmei îi este rezervată toată suprafaţa acelei parcele; • Posibilitatea subdivizării suprafeţei parcelei; • Posibilitatea vânzării afacerii după o perioadă de 7 - 10 ani de activitate de producţie; • Drept de utilizare cu titlu gratuit a sălilor din cadrul Pavilionului Administrativ PITT: • 2 zile / lună pentru salile de protocol, conferinţă • 15 zile / lună a unui birou mobilat; Negocierea redevenţei începe de la minimum – 4 Euro / mp / an (fără TVA)

 13. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis DETALII OFERTĂ – SPAŢII pentru BIROURI Parter Etaj 19 spaţii pentru birouri şi servicii, amenajate pentru închiriat.

 14. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis SERVICII A. Servicii incluse în taxa de concesionare, furnizate de către administraţia PITT: • Recepţie, info point; • Suport în obţinerea de avize din partea APL; • Includerea concesionarilor şi locatarilor în cadrul • programului de promovare şi PR al parcului; • Business club şi centru consultativ; • Legătura cu mediul universitar; • Facilitarea organizării procedurii de vămuire la domiciliu; • Paza şi protecţie; • Salubrizare şi întreţinere drumuri şi spatii verzi; • Iluminat stradal şi perimetral; • Acces la utilităţi: apă, canal, gaz, curent, telefon;

 15. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis SERVICII • B. Servicii asigurate contra cost direct de către administraţia parcului: • Închiriere birouri în Pavilionul Administrativ (PA); • Închiriere săli de conferinţă şi seminarii; • Organizare evenimente; • Parcare pentru locatarii PA • Iniţiative speciale: • Servicii suport pentru transfer tehnologic; • Consultanţă pentru identificare furnizori; • Sprijin pentru consolidarea cluster-elor; • Consultanţă pentru mărci şi patente;

 16. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis SERVICII C. Servicii asigurate prin firme prestatoare, recomandate* • Servicii de consultanţă de afaceri, juridică şi imobiliară; • Promovare - marketing, training; • Curierat, poştă; • Servicii bancare; • Cantină; • Asistenţă medicală; • Autoservice; • Servicii de racordare şi gospodărire infrastructură edilitară şi altele; • *Serviciile vor fi disponibile in funcţie de nevoi

 17. UNIUNEA EUROPEANA Proiect finanţat prin Phare Guvernul României Consiliul Judeţean Timis CONTACT CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ ADETIM – Agenţia de Dezvoltare Economica Timiş Director Executiv ADETIM -Sergiu BĂLAŞA Bvd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, 300034 Timişoara, RO Tel +40 256 494131, fax: +40 256 494596, E-mail: office@adetim.ro www.cjtimis.ro; www.adetim.ro PITT – Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara Director executiv PITT – Nicoleta Tisu Calea Torontalului km 6, Timisoara, RO Tel/Fax:+40 256 220 984, Tel: +40 256 220 801 E-mail: ofiice@pitt.adetim.ro www.pitt.ro