Download
poznavanje robe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POZNAVANJE ROBE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POZNAVANJE ROBE

POZNAVANJE ROBE

550 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POZNAVANJE ROBE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POZNAVANJE ROBE Profesor: dr Danilo Tomić Asistent: Nataša Andrić Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

  2. CILJ PREDMETA • Sticanje osnovnih znanja o: • robi kao predmetu razmene, • klasifikaciji robe, • kvalitetu i standardima, • tehnološkim postupcima, • resursima, • uticajima proizvodnje i materijalne potrošnje na životnu sredinu.

  3. SADRŽAJ PREDMETA • Proizvod i kvalitet proizvoda • Ambalaža i transport • Standardizacija • Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi • Energetika • Voda • Metali i metalurgija • Nemetalni proizvodi • Proizvodi hemijske industrije • Farmaceutski proizvodi • Ostale grupe proizvoda široke potrošnje • Tehnološki razvoj, životna sredina i uticaj na životnu sredinu

  4. LITERATURA • Ušćumlić, D., Urošević, S., Jovanović, L., Milovanović, R., (2004): Komercijalno poznavanje robe, Ekonomski fakultet, Beograd • Vlahović, M., (2003): Poznavanje robe, Beograd, Vaša knjiga • Skripte sa predavanja • Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu.

  5. ISPITNE OBAVEZE

  6. CASE STUDY • Prezentovanje proizvoda (sastav, kvalitet, ambalaža) • Prezentovanje preduzeća(delatnost, asortiman, sertifikati o kvalitetu) • Međunarodna standardizacija (ISO, CENELEC, CEN, IEC) • Poređenje proizvoda različitih proizvođača

  7. HVALA NA PAŽNJI!