Download
ipa prekograni n i program ma arska srbija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IPA prekograničn i program Mađarska – Srbija PowerPoint Presentation
Download Presentation
IPA prekograničn i program Mađarska – Srbija

IPA prekograničn i program Mađarska – Srbija

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IPA prekograničn i program Mađarska – Srbija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IPA prekogranični program Mađarska – Srbija Edukacija iz oblasti zaštite bilja Septembar 2010. – Jul 2011. Serbian-Hungarian Co-operation on Agrochemistry and Pest-control Education

  2. Zaštita bilja bez granica Partneri: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Poljoprivredni fakultet Segedinskog Univerziteta

  3. Zadatak programa: • Opsežna anketa o potrebama proširenja saznanja iz oblasti zaštite bilja sa obe strane mađarsko-srpske granice • Analiza i obrada dosad postojećih edukativnih izdanja i iskustava • Razvoj edukaivnog materijala: sastavljanje edukativnog modula za predavače i za polaznike kursa • Objavljivanje edukativnog materijala u štampanom obliku

  4. Ciljevi programa: • Razvoj e-learning platforme (MOODLE) u cilju daljinskog učenja i za potrebe „blended learning” • Akreditacija edukativnog materijala prema postojećim zakonskim propisima u Srbiji • Održavanje obuka, kako predavača, tako i za poljoprivredne proizvođače • Ocena uspešnosti pripremljenog edukativnog materijala, korekcija • Diseminacija rezultata sa obe strane granice • Uvrštavanje obuke u obrazovnu ponudu oba partnerska univerziteta

  5. Ciljne grupe: • Predavači: zaposleno nastavno osoblje partnera na projektu P1 i P2i • Stručnjaci iz oblasti zaštite bilja • Savetodavci iz područja koje pokriva projekat • Privrednici iz oblasti poljoprivrede • Poljoprivredni proizvođači, • Zaposleni na gazdinstvima

  6. Kursevi obuke iz oblasti zaštite bilja • Predavači: teorijska i praktična obuka u Hodmezovašahelj-u; • Polaznici kursa: teorijska i praktična obuka na teritoriji Vojvodine (4 lokacije, na mađarskom i srpskom jeziku, po 30 polaznika u grupi); • Praktična obuka u Mađarskoj (jednodnevna stručna obuka u Mađarskoj); • Diseminacija (elektronski i štampani mediji, internet, brošura, itd.)

  7. Opšti ciljevi projekta: • Projekat ima za cilj da se proizvođačima iz Srbije pruži podrška i pomoć u produbljivanju znanja iz oblasti zaštite bilja putem pripremanja edukativnog materijala, stručnih izdanja, kurseva za obuku i stručnih putovanja. • Proširivanje obima informacija ujedno predstavlja i temelj za lakše prilagođavanje privrednika iz Srbije promenama koje nastupaju usled proširivanja saradnje Srbije i Evropske Unije, a koje se odnose na primenu agrohemikalija.

  8. Završna konferencija Biće održana u Novom sadu, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ciljevi: sumiranje rezultata projekta, ocena sprovedenog zadatka, zaključivanje stručnog i finansijskog bilansa. 1 dan: završni sastanak, 2. dan: završna konferencija Drugi ciljevi: prezentovanje rezultata projekta struci i svim zainteresovanima. Polaznicima kursa se tokom svečane ceremonije uručuju potvrde o uspešno savladanom gradivu. Mesto: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Broj učesnika: 200 osoba

  9. Good neighbours creating common future