Download
wie gelooft weet van geen wijken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wie gelooft weet van geen wijken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wie gelooft weet van geen wijken

Wie gelooft weet van geen wijken

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wie gelooft weet van geen wijken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wie gelooft weet van geen wijken Preek over Jesaja 28:16

  2. Wie gelooft weet van geen wijken 1. Onthaasten in de kerk • Hij die gelooft, haast niet • Druk, druk; snel, snel! • Terugschakelen • God gunt ons rust • Tempo omlaag? • Hard weglopen? • Stevige grond

  3. Wie gelooft weet van geen wijken 2. Verrassende boodschap • Kerkleiding: dronken kliek • Dubbelslaande tong • Ingedekt tegen het oordeel? • Afbraak: vreemd werk voor God • Solide fundament

  4. Wie gelooft weet van geen wijken 3. Geselecteerde hoeksteen • Vastheid en betrouwbaarheid • Hoekstenen: personen, voorgangers • Jezus Christus

  5. Wie gelooft weet van geen wijken 4. De Hoeksteen houdt het • Op Jezus van toepassing • Dragend fundament • In Christus is je leven veilig • Niet teleurstellend

  6. Wie gelooft weet van geen wijken 5. Hoge verwachtingen • Verwachtingen komen uit • Gods oordeel over kerk en wereld • Vaste grond onder de voeten • Bemoediging en nuchtere dienst

  7. Wie gelooft weet van geen wijken 6. De Heer bouwt • Ander fundament nodig • Meetlint en schietlood • Nieuwe stad, tempelstad • Rots en levende stenen • Een heilig priesterschap