Download
van wie is de kwaliteit van het onderwijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 2. Wat komt er aan de orde? • Twee sporen en één doel • Staat van de instelling “Casus Nova College” • Instellingsaudit Kwaliteitsnetwerk MBO • Het wenkend perspectief Vragen? Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 3. Twee sporen, één doel Staat van de instelling? ofInstellingsaudit? Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 4. Casus “Nova College” Inspectie teams Waarderend? of het rode potlood? Nova College Risico analyse Nova College Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 5. Ervaringen met Inspectie • Zeer gedegen onderzoek • Grondige document analyse • Uitstekende voorbereiding • Lopende het onderzoek wijzigingen in programma o.b.v. observaties • Diepte onderzoek tot op team niveau • Breedte onderzoek alle actoren • Vervolgvragen en aanvullende gegevens • “Digitale” beoordeling Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 6. Gesprek Inspectie CvB • Toetsing risico analyse • Consistentie lijn CvB Dir’n  OM’s  Teams • Kernpunten: “In control” en “grip” op organisatie en kwaliteit • Thema onderzoeken- Professionalisering- Wettelijke vereisten o.a. 850 uur.- Financiële continuïteit (Pilot onderzoek)- Diplomawaarde (Pilot onderzoek) Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 7. Concept rapportage • Concept rapportage ontvangen • Algemene reactie m.b.t “toonzetting”en “beeld” wat is niet goed • Reactie op “feitelijke onjuistheden” • Antwoord op “feitelijke onjuistheden” buitengewoon goed onderbouwd, “5 spaden” dieper op basis van onderzoek resultaten • Conclusie toonzetting beperkt aangepast géén bijstelling oordeel Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 8. Beoordeling • 17 aspecten  41 indicatoren • 5 opleidingen  > 200 indicatoren • 33 onvoldoende of circa 84% voldoende • Van de 33 onvoldoende indicatoren- 18 in gebied 4 “kwaliteitsborging”- 5 in gebied 2 “examinering en diplomering”(borging examenproces)- 10 in gebied 1 “onderwijsproces” (50% in één opleiding) Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 9. Conclusie 1 • Uitkomst is vervelend maar terecht.- Kwaliteitsborging onvoldoende- Op teamniveau PDCA cyclus incompleet- Toezicht examencommissie op afname examens onvoldoende waarschuwing (2X)- Opbrengsten 2009-2010 voldoende- Onderwijsproces beperkte afwijkingen • Inspectie heeft professioneel onderzoek gedaan en goed onderbouwd rapport “Staat van de instelling” opgesteld uitgaande van het toezichtkader BVE-2012 Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 10. Conclusie 2 • Intensief vervolgtraject • Juni 2012 tot en met maart 2013 • Eigen inzet verbeteringstraject 5x • Inspectieonderzoek verbeteringstraject 7xbreder dan opleidingen instellingsonderzoek voor het domein kwaliteitsborging- Steekproef 3 nieuwe opleidingen - Heronderzoek 2 onderzochte opleidingen Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 11. Observaties 1 • Zeer intensief voorbereidingstraject • Kennisleemtes m.b.t. toezichtkader en beeld van de portretten • Veel ondersteuning en coördinatie nodig • Gesprekstechnieken audit trajecten noodzakelijk • Inspectie prettige en deskundige gesprekspartners Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 12. Het rode potlood! “Staat van de instelling” is niet simulerend voor docenten Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 13. Instellingsaudit • Aanpak instellingsaudit op systeemniveau • 5 profielen • Profiel 3 en hoger  beheersingsniveau “in control statement” • > Profiel 3  permanente verbetering reductie van “faalkosten” • Instellingsaudit is niet incident gedreven • Waarderend onderzoek • Ervaringen Rijn IJssel: beperkte onderzoekslast, prettige en constructieve gesprekken, herkenbare en duidelijke spiegel, goede basis voor aanpak verbeteringen, toegevoegde waarde! TOP! Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 14. Relatie Instellingsaudit en ‘Staat van de instelling’ • Rijn IJssel: 4 maanden tussen beide onderzoeken, relatie tussen beide onderzoeken: - voorbereidend of losstaand? - ondersteunend of belemmerend? • Mogelijke stappen in opbouw relatie: 1. instellingsaudit enkel voor interne systeem instelling; 2. instellingsaudit geeft richting aan ‘Staat van de instelling’; 3. instellingsaudit heeft voorspellende waarde voor ‘Staat van de instelling’; 4. of ……. Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 15. Wenkend perspectief, Instellingsaudit… Waarderend onderzoek, stimulerend voor docenten, gericht op verbetering, niet incident gedreven, Chapeau! De kwaliteit van het onderwijs is van het MBO! Met een instellingsaudit en een profiel 3 en hoger een goede waarborg voor de kwaliteit in meest brede zin. Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?

 16. Vragen? Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?