Download
e post n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-POST PowerPoint Presentation

E-POST

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-POST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-POST

 2. VERBEJÄ • Tarkoittaa: • Jag MENAR • Det BETYDER • Det betyder inga stora förändringar i din tidtabell. • Lasse menade inte att festen är i kväll utan ...

 3. HYPÄTÄ = hoppa I • TOIVOA = hoppas, hoppas, hoppades, hoppats • Jag hoppas att du kan delta i vår fest. • GÅ = kävellä • Lasse brukar gå/promenera till universitetet. • Matti åker/reser till Italien om en vecka.

 4. OPPIA = lära sig • OPETTAA = lära • Lära, lär , lärde, lärt • Matti vill lära sig svenska. • Lisa är lärare på universitetet och hon lär spanska.

 5. Programmet har ändrats och ... • VÄXLA pengar • BYTA skola

 6. TÄNKA / TYCKA • Tänka = ajatella, aikoa • Tycka = olla mieltä • Vad TÄNKER du på? • Vad TÄNKER du göra på kvällen? • Jag TYCKER/ANSER/ÄR AV DEN ÅSIKTEN att man inte borde börja möten före klockan åtta. • OBS! Tycka om = pitääjostakin

 7. Besöka någon/något • Vi vill gärna besöka ert företag. • Presentera någon/något FÖR någon • Har du möjlighet att presentera företaget för oss i morgon?

 8. Bekanta sig med någon/något • Vi skulle gärna vilja bekanta oss med ert företag.

 9. SANAJÄRJESTYS • PÄÄLAUSE = V2 = VERBI PAIKALLA KAKSI • På kvällen KAN du delta i en fest. • Efter lunchen ÅKER vi till Otnäs.

 10. SIVULAUSE: KON SU LI KIE PRE • Jag hämtar dig från flygplatsen EFTERSOM du inte har någon bil. • OM DU INTE VILL DELTA I FESTEN, KAN vi ändra våra planer.

 11. SUBSTANTIIVEJA • Ett flyg 5 = lento • Ett program 5 • En fest 3 • Ett bagage 4 • En lunch 3

 12. EN LUCH, LUNCHEN • Efter lunchEN kan vi gå runt på högskolan. • En lunch – lunchEN (the) • MötET börjar klockan tre. • Ett möte – möteT (the) • Det mötet SOM vi talade om ... • KonferensEN börjar om en timme.

 13. DEN, DET, DE • Aina määräinenmuotosubstantiivista den, det ja de jälkeen. • Den nya TIDEN • Den ursprungliga TIDTABELLEN • De gamla TELEFONERNA

 14. PÅ KVÄLLEN • På kvällen, på morgonen, på eftermiddagen, på dagen • På kvällen har vi en liten fest.

 15. OMISTUSSANA • Vi åker sedan till hotellet där du kan lämna din väska/dina väskor. • DIN STORA VÄSKADINA STORA VÄSKOR • OMISTUSSANAN jälkeenadjektiivista a-muoto ja substantiivistaepämääräinenmuoto. • EI heittomerkkejä = Lisas, Mattis, mormors

 16. Epämääräinenmuotosubstantiivista • Några, alla, många, inga, flera TELEFONER • Två gamla TELEFONER

 17. Nästa vecka • MEN • Hela veckan

 18. INTRESSERAD-INTRESSERADE • Matti är INTRESSERAD av fysik. • Matti och Annika är INTRESSERADE av fysik. • Intresserad, intresserat, intresserade

 19. FÖR ATT • Jag skriver FÖR ATT meddela att planerna har ändrats.

 20. AJANMÄÄREISTÄ • FÖR X år SEDAN = sitten • Jag har studerat svenska FÖR fem år SEDAN. • Jag har studerat svenska (i) tre år = kolmevuotta / kolmen vuodenajan • Jag har inte studerat svenska PÅ tre år = kolmeenvuoteen.

 21. Matti reste till Japan FÖR tre år = kolmeksivuodeksi. • (År) 2011 tog jag studenten. • Ditt flyg landar (klockan) 7.30 i ställer för 7.10. • Ajanmääreitteinkanssaeiprepositiota!

 22. SOM = joka, jotka • VEM = kuKA??????? • Min vän Lisa SOM (=joka) bor i Sverige ...

 23. Där = jossa • VAR = MISSÄ ?????????? • Jag kan sedan köra dig till hotellet DÄR du kan äta frukost. • Där = jossa • Då= jolloin • Dit= jonne

 24. Jättevänlig, jättespännande, jätteviktigt

 25. DATUM • VI kommer den 11 november.