1 / 16

A N O T I M P U R I L E

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SARICHIOI Înv. Poliect Ana http:- // anapol.pbworks.com. A N O T I M P U R I L E. PRIM ĂVARA. Natura renaşte: înmugureşte, înfloreşte , înverzeşte Gâzele umplu pământul şi văzduhul Se reîntorc păsările călătoare

donnel
Télécharger la présentation

A N O T I M P U R I L E

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SARICHIOI Înv. Poliect Ana http:-//anapol.pbworks.com ANOTIMPURILE

 2. PRIMĂVARA • Natura renaşte: înmugureşte, înfloreşte, înverzeşte • Gâzele umplu pământul şi văzduhul • Se reîntorc păsările călătoare • Animalele sălbatice ies din culcuşuri sau din hibernare • Oamenii pregătesc ogoarele, grădinile şi livezile

 3. LUNILE DE PRIMĂVARĂ SUNT: MARTIE: 1Martie 8Martie APRILIE:Floriile Paştele MAI: 1 Mai 9 Mai

 4. Un zarzăr mic, in mijlocul grădinii,Şi-a răsfirat crenguţele ca spiniiDe frică să nu-i cadă la picioare Din creştet, valul subţirel de floare.Că s-a trezit aşa de dimineaţăCu ramuri albe - şi se poate spuneCă-i pentru-ntâia oară -n viaţăCând i se-ntâmplă-asemenea minune.

 5. VARA • Este cel mai călduros anotimp • Se coc fructele, legumele • Se recoltează cerealele • Păsările şi animalele îşi cresc puii • Copiii au vacanţă • Oamenii pleacă în concedii la mare, la munte...

 6. LUNILE DE VARA SUNT: IUNIE: 1 Iunie IULIE: 20 Iulie AUGUST: 15 August

 7. Cine poate ştiDe unde vine varaŞi încotro se duceCântînd Caravana ei verde şi aurie?... Mi-a spus o fetiţă cuminteCă-şi aduce aminteCum vara vine din copilărie, Şi cum,În miros de lapte, de fân şi de fum,Alunecă de-aici,Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici, Înspre bunici.

 8. TOAMNA • Vremea se răcoreşte, plouă mai mult • Natura devine pastelată • Pleacă păsările călătoare • Animalele se pregătesc de iernat • Oamenii adună recoltele • Elevii încep şcoala • Ziua scade, creşte noaptea

 9. LUNILE DE TOAMNĂ SUNT: SEPTEMBRIE OCTOMBRIENOIEMBRIE

 10. Frunze ruginii cad pe cărări, Pleacă-n zori cocori, spre alte ţări, Şi-n pragul şcolii, iar s-a oprit Toamna cea domoală, Veste să dea C-anceput Noul an de şcoală !

 11. I A R N A • Este cel mai friguros anotimp; • Plouă, ninge, bate crivăţul; • Natura este amorţită; • Oamenii practică sporturi de iarnă;

 12. LUNILE DE IARNĂ SUNT: • FEBRUARIE: • Dragobetele • IANUARIE: • Sf. Ion • DECEMBRIE: • Sf. Nicolae • Crăciunul • Anul Nou

 13. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;........ Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare,.....

 14. Observaţi imaginea cuatenţie; Ce anotimp vezi ? ( motivaţi afirmaţiile)

 15. Pom rotat, neclătinat Din trunchi patru crengi i-au dat: Prima floarea-nfloreşte, A doua fructele rodeşte, A treia frunza- ngălbeneşte, Iar a patra friguroasă Prinde sloi de-argint să ţeasă. Cine ghiceşte, le numeşte.

 16. Se culeg mere şi pere, Arde Soarele de foc, Pleacă-n stoluri păsărele, Acum fructele se coc, Multe flori sunt veştejite, Picături grele de ploaie Frunzele-s îngălbenite, Udă pământul şiroaie, Iar rămân copacii goi, Iar când e furtună, Cine a sosit la noi ? Fulgeră şi tună. *……………………………….. Aţi gicit că „surioara” Este anotimpul .............. Vremea s-a-ncălzit Neaua s-a topit A-nceput de ieri Natura înverzeşte Să fie-aşa frig, chiar ger Pomul înfloreşte Pe geamuri dimineaţă Martie anunţă ţara Găseşti chiar flori de gheaţă Că soseşte ............................. Din nori cad fulgi de nea Acum ştiţi, e ........................

More Related