1 / 49

CINEMA

CINEMA. The film Metin Erksan's village truth telling '' Dry Summer'' (1964) , won the Berlin Film Festival award winning international recognition of Turkish cinema has become the first Turkish film.

dutch
Télécharger la présentation

CINEMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CINEMA

 2. The film Metin Erksan's village truth telling'' Dry Summer'' (1964) , won the Berlin FilmFestival award winning internationalrecognition of Turkish cinema hasbecome the first Turkish film. Metin Erksan’ın köy gerçeklerini anlatan “Susuz Yaz” (1964) adlı filmi, Berlin Film Festivali’nde kazandığı ödülle Türk sinemasına uluslararası platformda başarı kazandıran ilk Türk filmi olmuştur.

 3. Aşk-ı Memnu is the television series version of the film version of Halit Ziya  Uşaklıgil masterpiece. Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in başyapıtının televizyon dizisi uyarlamasının sinema versiyonudur. (1974)

 4. After 1980 for The Turkish Cinema began to announce its name in the international arena. During thisperiod,psychological,social over riding movies and dealing with the problems of women came to the fore. ''Doktor Civanım'' is comedy film that Kemal Sunal starring,directed by Burak Demirci,his producted in 1982. 1980’den sonra ise Türk sineması uluslararası alanda adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde psikolojik, toplumsal yanı ağır basan filmler ile kadın sorunlarını ele alan filmler ön plana çıkmıştır.... “Doktor Civanım” Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Burak Demirci'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir.

 5. Innocence (Masumiyet) a Zeki Demirkubuz film producted in 1997. Masumiyet, 1997 yılı yapımı bir Zeki Demirkubuz filmi.

 6. Babam ve Oğlum, 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmidir. 2006 Nuremberg Film Festivali’nde en iyi film ödülünü almıştır. The film ‘Father and Son ‘ was directed by Çağan Irmak in 2005. In 2006 Nuremberg film Festival,Itwas awarded as the best film .

 7. YahşiBatı,which is a comedy film, came into vision byCemYımaz in 2010 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı, Cem Yılmaz’ın komedi türündeki filmlerindendir.

 8. theatre

 9. Defectsand disruptions in community life are criticizedin the theatre in 1960s. in 1960 CevatFehmiBaşkutwrote  '' Hacıyatmaz'‘ in 1960.Thisis one of his major works. 1960'lı yıllarda tiyatroda toplum yaşantısında görülen kusurlar, aksaklıklar eleştirilir.Cevat Fehmi Başkut’un 1960 yılında yazdığı ‘Hacıyatmaz’ önemli eserlerdendir.

 10. The theatre, that was established after 1970 ,hasn’t lived long. Fiddler on the Roof is one of the world afflicted and beloved musicals staged by the talk Anetevka's state theatre ,evokes echoes of a great event in our country have never been seenbefore and broke the record for an audience. From Andak (1970) 1970’ten sonra kurulan tiyatrolar kısa ömürlü olmuştur.Dünyaca tutulmuş ve sevilmiş müzikallerden biri olna Damdaki Kemancı- Anatevka'nın Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konuşu, ülkemizde büyük yankılar uyandıran bir olay olmuş ve şimdiye kadar rastlanmamış bir seyirci rekoru kırmıştır.. Andak'tan (1970)

 11. Duringtheperiod of mid-80s, private theatres have started a revival period again. A theatre act Kanaviçe( )was played in 1980's. 1980'lerin ortalarından itibaren özel tiyatrolar yeniden bir canlanma dönemine girmiştir.Kanaviçe,1980 yıllarında oynanan bir tiyatro oyunudur.

 12. Thetheatricalperformance''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz '' is a work of humor because of a bitter taste ,lives of soul weary people in the society of bureaucratic behavior due to an exciting and impressive manner designed ,in Macedonia as a representation of the most successful among such representations are evaluated. (in 1990's ) “Yaşar ne yaşar ne yaşamaz” oyunu acı tadında bir gülmece eseri olması hasebiyle, toplumdaki bürokratik davranışlardan canı bezmiş insanların yaşantılarınıheyecan verici ve etkileyici bir tarzda tasarlamış olmasından dolayı, Makedonya genelinde sunulan bu tarz temsiller arasında en başarılı bir temsil olarak değerlendirilmiştir. (1990lı yıllar)

 13. Cactus Flower ,is a theatrical performance which was acted in 2001. Kaktüs Çiçeği 2000li yıllarda ilk Ocak 2001’de oynanmış bir tiyatro oyunudur

 14. ''Surname'‘thetheatricalperformancewas played firstly in 2010 “Surname” tiyatro oyunu ilk 2010’da oynanmıştır.

 15. Transport

 16. Thebuses in 1960s wereveryold but thepassengersenjoyedlisteningtomusic.Itwas an expensivebus.

 17. Thebuses in 1970s weremildlyold.Itwasn’tfastenough.

 18. Thebuses in 1980s werecomfortable.Theywerefastenough.Howevertheywereburningmuch petrol. Nowadays, wedon’tprefer it.

 19. TheBuses in 1990s was modern andcomfortable.Theywerefast but veryloud.

 20. Thebuses in 2000s werecomfortableand modern enough.

 21. Thebuses in 2010s aredifferentbecausehandicappedpeople can get on easily.

 22. MARINA

 23. 1960 : old boats

 24. 1970 : small fishing boat s.

 25. 1980 : ships were developed and became important in tourism.

 26. 1990 : Marina had been renewed .

 27. 2000 :Antalya is one at the most interesting places on the marina

 28. 2010 : Yacht harbour.

 29. ADVERTISEMENT POSTERS IN TURKEY (1960's-2000's)

 30. One of the oldest posters of Turkish Airlines.

 31. Now, without the production of the first Turkish automobile Anadol. 1960s.

 32. Komili soap powder.

 33. Piyale pastas. In 60’s.

 34. Detergent brand in the 1970s Omo‘s an advertising banner.

 35. A bank advertising poster which describes 70s as abundance years.

 36. This is an advertising banner of a well known white goods brand Arçelik in Turkey.

 37. This is one of the old posters of Nestle chocolate.

 38. Aroma is a fruit juice brand and you see a poster from 90’s.

 39. It’s a proping candy advertising banner.

 40. The newest advertising poster of white goods brand Arçelik.

 41. Anew advertising poster from the oldest bank in Turkey.

 42. This poster is from 2000’s. Nestle chocolate is popular in Turkey and it says “Finally I’m going to eat you” .

 43. Anadvertising of omo from 2000’s. The catchphrase is “It’s good to be dirty.”.

 44. OUR CITY IN PAST

More Related