1 / 9

4K-pårørendegruppe Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal

4K-pårørendegruppe Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal. Hvorfor overhovedet pårørendegrupper? Ændrede roller og opgaver slider ”Ingen spørger, hvordan JEG har det…” ”Tag iltmasken på selv, før du hjælper andre” Kæmpe informationsbehov – vedvarende Det bliver ved med at være svært

dyami
Télécharger la présentation

4K-pårørendegruppe Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 4K-pårørendegruppeLyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal Hvorfor overhovedet pårørendegrupper? • Ændrede roller og opgaver slider • ”Ingen spørger, hvordan JEG har det…” • ”Tag iltmasken på selv, før du hjælper andre” • Kæmpe informationsbehov – vedvarende • Det bliver ved med at være svært • Investering / hjælp for kommunen

  2. Hvorfor en tværkommunal gruppe? • Samarbejdet giver synergi • flere fagligheder giver flere muligheder • Flere mulige pårørende til gruppen • Vi bor så tæt – intet problem at køre til nabobyen • Driftsfordele – det er næsten gratis! • Lokaler, forplejning og personaledækning

  3. Formål At møde andre i samme situation og skabe netværk At kunne drøfte svære problemstillinger fra hverdagen At drøfte hverdagslivet efter en hjerneskade At møde forstående og professionel vejledning At få viden om hjerneskade - de synlige og usynlige udfordringer, som er forbundet hermed At få viden om kommunernes tilbud og muligheder At få viden om lovgivning

  4. Målgruppe Alle slags pårørende primært i den erhvervsaktive alder (ellers anden gruppe) Ægtefæller / partnere Voksne børn eller unge Forældre Søskende Nære venner Andre… Løbende optag

  5. Program - indhold • Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00 – 18.00 • Mulighed for at blive til kl. 18.30 til løs snak • Oplæg i ca. 45-60 min. af en hjerneskadekoordinator • Emner: Lovgivning og økonomi, Hjernens funktion og skader, skjulte følger, ændrede roller, ensomhed, stress, depression, egenomsorg. • Pause ca. 15 min. • Opdeling i samtalegrupper ca. 45 – 60 min. • Erfaringsudveksling • Hjælp til selvhjælp

  6. Hvad så bagefter? Frivillig-centret i Gentofte har etableret selvhjælpsgrupper styret af pensioneret neuropsykolog og ergoterapeut Åbent for alle i 4K – ingen kommunegrænse Sidste gang kommer de og præsenterer muligheden for overgang til en selvhjælpsgruppe, hvor der efter en personlig samtale matches grupper. I sidste gruppe valgte 6 kvinder at fortsætte :o)

  7. Hvad ellers? OBS på, at ikke alle pårørende bryder sig om gruppetilbud… • De 4 hjerneskadekoordinatorer er opsøgende og tilbyder alle individuelle samtaler med pårørende i egen kommune • Personligt møde, telefon, mail, sms…. alle medier kan anvendes • Vi henviser børn/unge til andre relevante tilbud • Nogle er slet ikke interesseret eller har fået masser af støtte andre steder

  8. PR og Info… Pjece uddeles til både nye og ”gamle” sager Pjecen forefindes på genoptræningscentrene Almenpraksis (lægerne) er orienteret om tilbuddet Der er blevet annonceret i lokalaviserne Og på kommunernes hjemmesider Vi deltager i pårørende-cafe en gang månedligt på Herlev hospital med oplæg om kommunernes rolle og tilbud (hele klyngen) Afholdt arrangement for pårørende og ramte med foredrag af Jeanne Fairy, som selv er ramt – stor succes

  9. Tak for opmærksomheden :o)

More Related