Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mei 2011 PowerPoint Presentation

mei 2011

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

mei 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. mei 2011

 2. mei 2011

 3. mei 2011

 4. Stichting Lezen Minister van Cultuur Vzw Sinds 2002 Integratie van Focuspunt Jlit. in 2006 Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 5. -Nederlandse Taalunie 10 à 15 % functioneel analfabeet - Family Scholarly Culture and Educational Success: Books and Schooling in 27 Nations (M.D.R. Evans) Onderzoek Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 6. - Werken aan een beter leesklimaat Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie Kwantitatief en kwalitatief Positieve leeservaringen – leesplezier – leesmotivatie – literaire competentie Kúnnen lezen en graag lezen gaan samen Doorgaande leeslijn Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Opdracht

 7. Beleidskader • Participatiedecreet • Verbreden en verdiepen • Deelnemen en deelhebben • Kansengroepen • Geïntegreerd Letterenbeleid • Boekenoverleg • Staat van het Boek

 8. Aandachtspunten • Kwetsbare groepen • Samenwerking • Deskundigheidsbevordering van mediatoren • Nieuwe technologische ontwikkelingen • Evaluatie en onderzoek

 9. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 OnderzoekSurvey Cultuurparticipatie 2003-2004 (Re-creatief Vlaanderen)

 10. Bevindingen 2009 • 2 op 3 Vlamingen • Mannen en vrouwen • Schooljeugd • Inkomen en opleiding • TV kijken en internet • Vervolgonderzoek: Betekenis en beleving van boeken en lezen in Vlaanderen

 11. Bibliografie • http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuurbeleid/publicaties/index.html • Basisgegevens • ACCO –isbn 978903348215 • Eerste Analyses • ACCO- isbn 9789033482168

 12. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 De Lezer Centraal

 13. Partners • In het veld van cultuur • Vlaams Fonds voor de Letteren • Bibliotheekorganisaties • Literaire middenveld • Commerciële vak • Maatschappelijk domein • Onderwijs • Welzijn • …

 14. Inspiratie Vijf Gouden Regels Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 15. 1 - Wat je vroeg leert, leer je voor het leven Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 16. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 17. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 18. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 19. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 20. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 21. - Onderzoek van Wade & Moore (UK), Bookstart, 1993, 1996, 1998, 2000 - Boekbaby’s, hun ouders en de bibliotheek: de evaluatie van een Vlaams leesbevorderingsproject in gezinnen met jonge kinderen (Bruno Vanobbergen, 2006) - James Heckman Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 22. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Voorlezen

 23. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Voorlezen

 24. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Voorlezen

 25. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Voorlezen

 26. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 Voorlezen

 27. 2 - Je leert van wie je bewondert Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 28. - Ouders en leerkrachten - Idolen en BV’s Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 29. De Weddenschap Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 30. 3 - De gemiddelde lezer bestaat niet Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 31. ‘Het juiste boek voor het juiste kind op het juiste moment’ Amerikaans BibliotheekdeviesVoor nu en nog heel lang – onderzoek Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 32. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 33. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 34. Kinder- en Jeugdjury Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 35. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 36. www.boekenzoeker.org Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 37. www.iedereenleest.be Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 38. www.iedereenleest.be Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 39. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 40. 4 – Kinderen en volwassenen leven in dezelfde wereld Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 41. ‘ Liefde en dood zijn de grote belevenissen van mensen. Alle leeftijden hebben daar belangstelling voor. We moeten kinderen niet bang maken, maar ze hebben wel kunst nodig die hen aan het denken zet. Net als volwassenen’Astrid Lindgren, 1959 Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 42. ‘Ik probeer mezelf te zijn. Alles wat ik uitdruk in mijn boeken komt voort uit wat mij diep geraakt heeft. Ik probeer deze energie zo goed mogelijk weer op te roepen omdat ze zo mooi is. Liever dan dingen neer te zetten alleen maar omdat ze leuk zijn. Ik beleef wat ik teken. Ik zou nooit iets kunnen tekenen dat mij vreemd is. Als ik teken wil ik proberen een emotie over te brengen, die door het boek heen mee te nemen en aan het einde de personages en de lezers niet in de steek te laten.’Kitty Crowther, winnares Alma 2010 Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 43. ‘ The Company we Keep’ Wayne Booth‘ Equipment for Living’ Kenneth Burke: ‘ Gezelschap en Gereedschap’ Ronald Soetaert Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 44. 5 – Leesbevordering is verleiden Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 45. Focuspunt Jeugdliteratuur: werkdomeinenKennis en studieDeskundigheidPromotie buitenland Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 46. VakbibliotheekInstrument voor: kennis en deskundigheidsbevorderingVerzamelt 2 vakgebieden: jeugdliteratuur en leesbevordering Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 47. CollectiePrimaire collectie: 7395 bandenSecundaire collectie: 3176 bandenBoeken: 2171Vaktijdschriften: 138Knipselmappen: 867Ca. 64% Nederlandstalig; 37 % Engelstalig; 17% Duitstalig; 6% Franstalig Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011 mei 2011

 48. Hoe blijf je op de hoogte van de actualiteit?Een kwestie van de weg weten. Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 49. Bijblijven door recensies Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011

 50. Bijblijven door recensies (2)www.basmaliepaard.nlwww.pluizer.bewww.pluizuit.be Missie Filosofie Focuspunt Jeugdliteratuur mei 2011