1 / 6

Test de la banane:

Een bananentest. Test de la banane:. grapjes-CS. Er is een enorm hoge palmboom en vier dieren: Deze staan dicht bij deze boom. . Een leeuw. Een chimpansee. Een giraffe. Een eekhoorn. Ze besluiten een uitdaging aan te gaan. . Welk dier zal het snelste een banaan

edward
Télécharger la présentation

Test de la banane:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Een bananentest Test de la banane: grapjes-CS

  2. Er is een enorm hoge palmboom en vier dieren: Deze staan dicht bij deze boom.  Een leeuw Een chimpansee Een giraffe Een eekhoorn Ze besluiten een uitdaging aan te gaan.  Welk dier zal het snelste een banaan Uit de top van de boom halen?  Welk dier zal volgens u het rapste zijn? grapjes-CS

  3. NB : Uw antwoord zal een directe weergave zijn van uw persoonlijkheid…  Dus denk bedachtzaam na…Tracht op deze vraag binnen de 30 seconden te antwoorden. Welk dier zal het snelste een banaan Uit de top van deze boom halen?  Heb je gekozen?Klik voor de resultaten van deze sérieuse analyse... grapjes-CS

  4. Als uw antwoord was:  De leeuw:  bent u saai De chimpansee: Bent u idioot  de giraffe: Bent u stom Bent u een grote stommerik de eekhoorn: : Waarom ? grapjes-CS

  5. Waarom ?Omdat er geen bananen aan een palmboom groeien… Maar wel kokosnoten… U bent veel te gestresseerd en overwerkt. U moet enkele dagen rust nemen en relaxen. grapjes-CS Klik voor het vervolg

  6. Nog een fijne dag Sakura 25 mars 2008Belle 04 april 2008CS 25 april 2008 grapjes-CS

More Related