1 / 13

Bra mat kurs

Bra mat kurs. Erfaringer fra Modum kommune. Hvem ønsker vi å nå?. Målgruppe? Utfordringer ?. Lav terskel.

elgin
Télécharger la présentation

Bra mat kurs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bra mat kurs Erfaringer fra Modum kommune Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 2. Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 3. Hvem ønsker vi å nå? Målgruppe? Utfordringer ? Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 4. Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 5. Lav terskel • Lavterskeltilbud er tilrettelagt ved at ulike barrierer er bygget ned. Tilbudene krever lite utstyr og ingen spesielle ferdigheter, de kan være gratis eller ha lav pris og er lett tilgjengelige både fysisk, sosialt og kulturelt • Fra Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009 Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 6. Lav terskel i praksis • Tilgjengelig for alle • Folkelig stil • Trygge forholdene • Synlig kurslærer • Informasjon ! • Lokale lavterskelkanaler • Lav egenandel Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 7. Rekruttering til kurs • Eget initiativ Bedrifter, venterom, oppslagstavler/ TV plakater • Oppsøkende virksomhet: Helsestasjon, lærings –og mestringssenter, introduksjonsprogram for flyktninger, psykiatrisk dagsenter, institusjoner, NAV, frivillige organisasjoner • Resept Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 8. Resept Mottaksentral grønn resept • Resept skrives ut av helsepersonell/ NAV • Helsesamtale I • Reseptperiode: Ulike lavterskeltilbud/ Bra mat kurs • Helsesamtale II Ulike lavterskeltilbud/ Bra mat kurs Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 9. Erfaringer • Markedsføring • Valg av lokaler • Aktuelle samarbeidpartnere lokalt • Tidspunkt for kurs • Avtale med aktuelle ”bra mat leverandører” Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 10. Erfaringer • Kurslærers bakgrunn/ kompetanse • Gruppe som metode • Tid til diskusjon • Bra mat - fysisk aktivitet • Etter kursslutt – tilrettelegge for nye treff • Mer enn grønt og grovt i handlevogna • Flere lokale kurslærere • Ny gruppe - det fungerer hver gang! Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 11. Tilbakemeldinger ” mer bevisst hva jeg putter i munnen” ” spiser mer grønnsaker og det har virket på blodtrykket” ” jeg veit hva som skal til, lagt om på noe og noe gjenstår.” ” jeg velger varer på butikken, jeg tar ikke bare noe” ” har gått ned i vekt uten at jeg har slanka meg.” Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 12. Oppsummering • Et av flere tiltak for å øke interesse og kunnskap om bra mat • Kursmateriellet fungerer i praksis • Deltakere på bra mat kurs endrer matvaner! Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

 13. Bra mat kurs Lillehammer 12.12.2008

More Related