Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Res urse PowerPoint Presentation

Res urse

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Res urse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Harta procesului Nivel de şcolarizare Vocaţional, SecundarşiUniversitar Măsuri şi analize Resurse Misiunea şi viziunea şcolii în managementul organizaţiei DIPLOMA Evaluare iniţială de diagnosticare KVP Îmbunătăţire continuă a procesului Infrastructură Acţionează Planifică Spaţiu, întreţinerea echipamentelor EDUCAŢIE Curriculum, planificarea calendaristică, excursii tematice Obiective Personal Ţinte Nevoile de formare continuă a cadrelor didactice Organizarea noului an şcolar Orar, distribuirea sarcinilor Verifică Execută Procese Înscrierea elevilor şi repartizarea pe clase Autoevaluare Circulaţia documentelor Şcoala elementară