Download
res compass n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RES - COMPASS PowerPoint Presentation
Download Presentation
RES - COMPASS

RES - COMPASS

79 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RES - COMPASS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RES - COMPASS Průvodce kariérou v oblasti obnovitelných zdrojů energie Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D. ČZU v Praze pazderu@af.czu.cz IEE/07/574/SI2.499064

  2. RES COMPASS je projekt trvající 27 měsíců, od října 2008 do 31. prosince 2010, financovaný Evropskou komisí programem Inteligentní energetická Evropa. RES COMPASS sdružuje osm partnerů ze šesti evropských zemí: • IDEC, Hlavní úřad pro sekundární vzdělávání (Řecko), • Phoenix solar (Řecko), • ČZU (Česká republika), • CLER (Francie), • BDSP (Velká Británie), • VTT (Finsko), • Cenifer (Španělsko).

  3. Cíle projektu RES COMPASS: • Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj vzdělávání v oboru energií, a to v sekundárním nebo vyšším vzdělávání, usnadněním přístupu středoškolských a vysokoškolských studentů ke znalostem a dovednostem potřebným pro práci v sektoru OZE. • Zlepšit v Evropě míru povědomí o vzniku povolání v sektoru obnovitelných energií. • Zpřístupnit informace o kariéře na těchto pozicích. • Zvýšit zaměstnanost v tomto sektoru. • Přispět k rozvoji sektoru obnovitelných energií. Hlavní cíl projektu: Rozvoj a podpora pracovních míst a povolání v sektoru obnovitelných energií.

  4. Odkaz na webovou aplikaci: www.rescompass.org