Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primula res PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primula res

Primula res

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Primula res

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Primula res Annika Hellberg, Systemadministratör Johan Ekman, projektledare LDC

  2. Primula servermiljö • Uppgradering av server i torsdags förra veckan • Svarstiderna bättre, men fortfarande mellan 20 och 30 sekunder för tyngre beräkningar i Primula res • Arbetet för att få snabbare svarstider fortsätter tillsammans med leverantör

  3. Tips på hur man underlättar arbetet i Primula res • Mottagarlista • Slippa långsam inläsning av listor vid kontering: • Manuel kontering • Spara kontering • Anställning 9 för att rikta reseärendet direkt till rätt kostnadsställe • Obs! Max 14 utlägg per reseräkning • Skippa specialtecken

  4. Problemärenden hos leverantör • Tomma reseräkningar • Hoppande sida • Informationen helt plötsligt fel – obs! gäller ett fåtal reseräkningar

  5. Övrigt • Studenternas utlägg hanteras manuellt tills vidare • Reseförskott hanteras nu av RFhandläggare

  6. Frågor