1 / 5

Yanomami -Indianen

Yanomami -Indianen. Yanomamivolk. Na ongeveer vijf jaar zijn de tuinen uitgeput en groeien de gewassen niet meer goed. Ze trekken dan naar een andere plek in het oerwoud. Ongeveer 120 dorpen in het Amazonegebied. Yanomami betekent in hun taal; mensen.

erling
Télécharger la présentation

Yanomami -Indianen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Yanomami -Indianen

  2. Yanomamivolk Na ongeveer vijf jaar zijn de tuinen uitgeput en groeien de gewassen niet meer goed. Ze trekken dan naar een andere plek in het oerwoud. Ongeveer 120 dorpen in het Amazonegebied Yanomami betekent in hun taal; mensen Alle bewoners leven samen in een huis: “de yano”.

  3. Amazonegebied In het tropisch regenwoud is het ,het hele jaar door heel warm: tussen de 25 en de 27 graden Celsius In deze wouden leven 5 miljoen verschillende planten en dieren.

  4. Geloof De Yanomami-indianen geloven niet dat iets zomaar gebeurt. Alles wordt bepaald door bovennatuurlijke krachten: de geesten. Een aantal mannen in het dorp is sjamaan. Dit betekent dat ze veel kennis van de dieren, de planten, de bomen en de kruiden hebben. De sjamanen krijgen contact met hun geesten door een groen poeder te snuiven. Dit poeder wordt gemaakt uit het binnenste van de schors van een boom.

  5. Voedsel De Yanomami-indianen gebruiken de voedselgewassen van hun eigen tuinen. In hun tuinen verbouwen ze onder andere maïs, maniok, suikerriet, palmvruchten, zoete aardappelen, cacao, ananas en bananen. De pijlpunten worden bewerkt met curare, een snel werkend gif. Als een dier geraakt wordt, komt het gif in zijn bloed en gaat het binnen enkele minuten dood.

More Related