Download
welkom proces begeleiding bij het kiezen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom Proces begeleiding bij het kiezen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom Proces begeleiding bij het kiezen

Welkom Proces begeleiding bij het kiezen

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom Proces begeleiding bij het kiezen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Welkom Proces begeleiding bij het kiezen Zijn, kennen, kunnen, willen, worden Mentorgesprekken, leerlingbespreking, Profiel kiezen, studie advies Thema’s plus verloop jaar 3 Vragen

  2. Wie ben ik Interesses Competenties en kleuren Kwaliteiten Wensen Karaktereigenschappen

  3. Wat kan ik? Kwaliteiten Welke kwaliteiten zien anderen in mij? Welke kwaliteiten zie ik in mijzelf?

  4. Wat wil ik? Interesses en wensen Wat vind ik waardevol? Wat vinden andere mensen bij mij passen?

  5. Wat is mogelijk? Open dagen bezoeken Profielen bekijken Welk profiel of welk niveau is nodig voor wat ik wil? Mentrogesprekken Decanaat

  6. Zelf kiezen en advies krijgen Geef aan wat je wilt Samen kijken met ouders en mensen om je heen. Mentorgesprekken Tweede woordrapport Leerlingbespreking Adviesbrief in mei

  7. Verder in jaar 3 Thema’s Science: Anatomie, Voortplanting, Duurzaamheid Humanics: Besluitvorming, Massamedia, Internationale verhoudingen Adviesbrief voor havo en vwo op 27 mei Vmbo-T: 1 vak laten vallen tegen het einde van het schooljaar